Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallituksen kokoustiedote 9.11.2023

Hippos-logo

Suomen Hippoksen hallitus keskusteli pitkään viimeaikaisista ravikilpailujen peruuntumisista ja päätti toimintamallista, jolla pyritään varmistamaan, ettei vastaavaa enää tapahtuisi. Lisäksi hallitus päätti muutoksista koskien Porin Ravit Oy:n ja Mikkelin ravirata Oy:n ravipäiviä.

Muutokset loppuvuoden ja vuoden 2024 ravikilpailutoimintaan
Suomen Hippoksen hallitus keskusteli pitkään viime aikaisista ravipäivien peruuntumisista. Porin ravien osalta hallitus päätti, että radalle ei myönnetä ylimääräistä ravipäivää enää vuodelle 2023.

Porin ravien ja Mikkelin raviradan tilanteesta keskusteltiin laajemmin. Kummankin radan osalta Hippoksen hallitukselle on tuotu esiin lukuisia anonyymejä sekä nimellisiä yhteydenottoja koskien ratojen tilanteita, ja niitä on tuotu esiin myös julkisuudessa. Hallitus kokee, ettei toiminta kaikilta osin tällä hetkellä vastaa kestävää raviratatoimintaa eikä raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman periaatteita.

Tämän johdosta hallitus päätti, että Porin ravipäivä 9.2. siirretään Forssaan Pilvenmäen raviradalle ja Porin ravit menettää paikkansa ensi vuodelle määritellyssä ravirataparissa. Radan asemaa arvioidaan uudestaan 1.12.2024, mikäli rata pystyy osoittamaan kehittäneensä toimintaansa.

Suomen Hippos toteaa, että on itse yksi Porin Ravit Oy:n osakkeenomistajista, ja osakkeenomistajana vastuu on nostaa asia esiin myös yhtiökokouksessa.

Jo aikaisemmin hallitus päätti, että Mikkelin ravirata Oy:lle 2.11.2024 suunnitellut divisioonafinaalit siirretään ajettavaksi Kouvolassa 26.10.2024. Lauantaina 2.11.2024 ravit Mikkelissä ajetaan näin ilman finaaliprofiilia. Sen lisäksi päätettiin siirtää Mikkelin ravipäivä 11.2.2024 Lappeen raviradalle Lappeenrantaan. Myös Mikkelin ravirata Oy:n kehittämistoimenpiteitä seurataan.

”Päätökset ovat herätys meille kaikille. Muutokset on haluttu edelleen kohdistaa niin, että ravipäivät säilyvät alueella, jotta niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa alueen hevosenomistajille, ammattilaisille ja harrastajille”, puheenjohtaja Antti Lehtisalo avaa päätöksiä.

Toimintamalli tilanteisiin, mikäli ravit joudutaan siirtämään
Osana ravien peruuntumisten ennaltaehkäisyä hallitus hyväksyi Hippoksen toimiston yhdessä ravivalmentajien kanssa valmisteleman toimintamallin ravien siirtämisestä rata- tai sääolosuhteiden niin vaatiessa. Toimintamallista keskusteltiin raviratojen kanssa hallituksen kokouksen jälkeen torstaina illalla ja se otetaan käyttöön välittömästi, kun raviradat ovat allekirjoittaneet toimintamallin. Toimintamallin aiheuttamat muutokset katsotaan läpi vielä sääntövaliokunnassa ja päivitetään myös ravikilpailusääntöihin.

Uudessa mallissa päätösesityksen lauantai- ja keskiviikkoprofiilipäivien osalta ravien siirtämisestä tekee pääratamestari yhdessä radan oman ratamestarin kanssa kuullen asiantuntijoita (radan toimitusjohtaja, valmentajien edustaja, eläinlääkäri) ja esitys toimitetaan kirjallisena Suomen Hippokseen. Päätös ravien siirtämisestä tulee tehdä edellisenä päivänä klo 12 mennessä ja sen tekee Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja (uuden raviurheilujohtajan työsuhteen alkamiseen asti toimitusjohtaja) ja päätös tulee viestiä kilpailijoille klo 13 mennessä. Kilpailupäivänä tapahtuvassa Force Majeure -tilanteessa ravit on peruttava lähtökohtaisesti aamulla klo 9 mennessä.

Muiden ravipäivien osalta päätöksen ravien siirtämisestä tai ravien peruuttamisesta tekee radan oma ratamestari konsultoituaan pääratamestaria sekä alueen valmentajien edustajia. Päätös tulee tehdä klo 13 alkavien ravien osalta edellisenä päivänä klo 12 mennessä. Iltaravien osalta päätös tulee tehdä ravipäivänä klo 9 mennessä.

Päätös korvauksista koskien Vale-Ellin poisjääntiä Satakunta-Ajosta tiistaina 7.11.
Hallitus käsitteli Vale-Ellin poisjääntiä Satakunta-Ajosta ja on esittänyt Pauli Raiviolle ja hevosen taustajoukoille päätöksensä korvauksesta perusteluineen. Päätöksestä tiedotetaan tarkemmin tarvittaessa erikseen.

Jokimaa Jackpot -kilpailu
Hallitus päätti sääntövaliokunnan esityksestä hyväksyä ensi vuodelle kokeiluna Lahden Hevosystäväinseura ry:n perustaman uuden ennakkomaksullisen Jokimaa Jackpot -kilpailun 3-vuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille.

Muut asiat kokouksesta
Hallitus sai kokouksessaan tiedoksi Hippoksen talouskatsauksen ja raviratojen investointitukien tilanteen sekä etenemisen hevospelaamisen vaihtoehtojen osalta. Hallitus hyväksyi Kuninkuusravien puitesopimuksen päivitykset sekä vuoden 2024 Kuninkuusravisopimuksen allekirjoittamisen.

Hallitus hyväksyi sääntövaliokunnan esityksen mukaiset muutokset ravikilpailusääntöihin, joista tiedotetaan erikseen ja suoraan myös lisenssinhaltijoiden uutiskirjeellä.

Lisäksi hallitus hyväksyi ratsu- ja ponirotujen jalostusohjelmat toimitettavaksi Ruokavirastolle hyväksyttäväksi ja valtuutti ratsu- ja ponivaliokunnan tekemään tarvittavat tarkennukset. Hallitus hyväksyi Parikkalan Hevosseura ry:n Suomen Hippoksen jäseneksi vuoden 2024 alusta.

Ajankohtaisissa asioissa hallitus keskusteli pitkään hevosalan toimijoiden taloudellisesta tilanteesta sekä sai katsauksen käynnissä olevaan oikeudenkäyntiin.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään maanantaina 20.11. klo 12.00, ennen valtuuskunnan kokousta tiistaina 21.11.

Suomen Hippoksen hallituksen puolesta,

Puheenjohtaja Antti Lehtisalo, p. 040 521 8243

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067