Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallituksen kokoustiedote 24.10. – Hallituksen päätös Mikkelin raviradan 21.10.2023 Kavioliiga-ravien peruuttamisen seurauksista 

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli tiistain Teams-kokouksessaan Mikkelin 21.10. Kavioliiga-ravien peruuttamista ja Mikkelin raviradan asiasta toimittamaa selvitystä. Raviradan selvityksen lisäksi hallitus käsitteli alueen hevosalan toimijoiden hallitukselle osoittaman huolenilmaisun Mikkelin raviradan toiminta- ja yhteistyökyvystä.  

Selvityksen pohjalta hallitus toteaa, että ravien peruuttaminen kaviouran kunnon vuoksi on ollut raviradan laiminlyönti, ja Mikkelin ravirata on ottanut vastuun tapahtumista. Ravirata on lisäksi tiedottanut korvaavansa kilpailupäivän osallistujille matkakustannuksia ja raviradan hallitus tulee jatkamaan asian sisäistä käsittelyä.  

Raviratasopimuksen mukaan, mikäli ravien peruuttamisen voidaan katsoa johtuvan radan laiminlyönnistä, voi ravirata menettää seuraavan vuoden ravikalenterista ravipäivän tai korkean profiilin ravipäivä voidaan vaihtaa matalammaksi.  

Hallitus toteaa, että tapahtuneesta johtuvien seurausten ei tulisi kohdistua alueen hevosalan toimijoihin. Tämän johdosta hallitus päätti, että seurauksena radan hoidon laiminlyönneistä 21.10.2023, Mikkelille 2.11.2024 suunnitellut divisioonafinaalit siirretään ajettavaksi Kouvolassa 26.10.2024. Lauantaina 2.11. ravit Mikkelissä ajetaan näin ilman finaaliprofiilia. Hallitus kokee, että ravipäivän profiilin madaltaminen toimenpiteenä kohdistuu nimenomaisesti raviradan toimintaan, ei alueen hevosenomistajiin, ammattilaisiin, harrastajiin ja muihin alan toimijoihin.  

”Hallitus käsitteli kokouksessaan perusteellisesti mahdollisia seuraamuksia, joista yksi mahdollinen olisi ollut vähentää Kavioliiga-ravipäivä Mikkeliltä. Päätöksenteossa haluttiin kuitenkin varmistaa, ettei se kohdistu muihin alueen toimijoihin, kuin laiminlyönnin myöntäneeseen ravirataan. Siirtämällä divisioonafinaalit Kouvolaan myös Itä-Suomen alueen toimijoiden kilpailumahdollisuudet säilyvät. Lisäksi Mikkelin raviradalta on vähennetty jo yksi Kavioliiga-ravipäivä vuoden 2024 kalenterista johtuen jo aikaisemmista ravipäivävähennyksistä ja ympärivuotisten raviratojen nimeämispäätöksistä”, puheenjohtaja Antti Lehtisalo avaa päätöstä.  

Hallitus haluaa nostaa asiassa esiin myös jo olemassa olevan pääratamestarihankkeen, jossa toimivat Juha Keskimaunu ja Antti Jaara raviratojen tukena. Pääratamestarien mahdollisuuksia tukea raviratojen ratamestarien työtä entistä tiiviimmin tullaan tarkastelemaan osana päivitettäviä raviratasopimuksia.  

Lisäksi Suomen Hippoksen hallitus haluaa nostaa esiin, että alueen toimijat halusivat esittää huolensa nimettömänä. Se kertoo alalla edelleen voimassaolevasta kulttuurista, jossa epäkohtiin puuttumisesta on koettu aiheutuvan negatiivisia seuraamuksia asiasta ilmoittaneelle.   

“Turvallisesta ja epäkohtiin puuttumiseen kannustavasta ilmapiiristä huolehtiminen on jokaisen alan toimijan vastuulla. Kenen tahansa on voitava nostaa esiin huomaamiaan epäkohtia tai kehittämiskohteita ilman pelkoa mustamaalaamisesta tai ulkopuolelle sulkemisesta”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää painottaa.   

Hallitus toteaa, että kulttuurinmuutoksen tukeminen otetaan vakavasti tarkasteluun ensi vuoden kehitystoimenpiteissä. Turvallisen ja reilun ilmapiirin edistämistä tullaan edellyttämään jokaiselta raviradalta osana raviratojen laatukriteeristöä ja päivitettäviä raviratasopimuksia.  

Hallitus vahvisti kokouksessaan kokonaisuudessaan ravikalenterin vuodelle 2024, joka julkaistaan erikseen tämän viikon aikana.  

Muut asiat kokouksesta  

Suomenhevosten etusija kylmäverilähdöissä laajenee  

Hallitus käsitteli kokouksessaan kilpailuvaliokunnan esityksen suomenhevosten etusijasta kylmäverilähdöissä. Tällä hetkellä suomenhevosilla ei ole etusijaa kahdessa ylimmässä Kavioliiga-sarjassa. Hallitus päätti kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti, että kaikissa kylmäverisarjoissa otetaan vuonna 2024 käyttöön etusija suomenhevosille lukuun ottamatta kilpailuja, joiden omissa säännöissä on toisin mainittu.  

“Päätöksellä haluttiin vahvistaa suomenhevosen kilpailuasemaa”, Antti Lehtisalo perustelee.  

Lisäksi hallitus käsitteli kokouksessaan valtuuskunnan kokouksen esityslistan ja sille esitetyt lisäykset sekä alan rahoitushakujen tilanteen. 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään torstaina  9.11.

Suomen Hippoksen hallituksen puolesta,

Puheenjohtaja Antti Lehtisalo, p. 040 521 8243

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067