Hyppää sisältöön

Yleisö samoilla linjoilla tulevaisuustyön työryhmien esitysten kanssa

Vuosi sitten aloitettu raviurheilun tulevaisuustyö on edennyt vaiheeseen, jossa työryhmät käyvät vielä kertaalleen esityksensä läpi kesän aikana kerätyn palautteen näkökulmasta. Työn tavoite on koota koko lajille tulevien vuosien yhteinen strategia.

Kommentoijat olivat pääsääntöisesti samaa mieltä tulevaisuustyön työryhmien esityksissä tärkeimmiksi nostetuista toimenpiteistä. Kuva: Hippos/Hanna Laakso
Raviurheilun tulevaisuustyössä lajille luodaan yhteiset askelmerkit, joihin nojaten eri toimijat voivat kehittää toimintaansa kohti kotimaisen raviurheilun yhteistä maalia. Strategian työstön pohjaksi eri osa-alueisiin keskittyneet työryhmät valmistelivat keväällä esitykset, joiden kehitysehdotukset olivat vapaasti kommentoitavissa kesän aikana. Kommentoitavina olivat myös tulevaisuustyön arvot sekä visio.

Saadun palautteen perusteella työryhmät ovat jatkaneet esitystensä työstöä, jotta loppuvuodesta valmistuva strategia vastaa paitsi tulevaisuustyön työryhmien näkemystä, myös laajemman yleisön mielipidettä yhteisistä toimenpiteistä. Työryhmät arvioivat myös sitä, minkä tahon vastuulla kunkin toimenpiteen toteuttaminen tulevaisuudessa on.

Tulevaisuustyön kommentointi keräsi yhteensä hieman alle 100 vastausta. Esillä olleista arvoista ja visioista oltiin pitkälti samoilla linjoilla, visioiden jakaessa mielipiteitä hieman enemmän. Vastuullisuus ja avoimuus nähtiin kaikkein tärkeimpinä arvoina raviurheilun tulevaisuudessa, ja mukaan nostettiin kommenteissa myös esimerkiksi urheilullisuus. Visioista tärkeimmiksi nostettiin innostuneet ja motivoituneet tekijät sekä tunteet ja ilmiöt.

Kommentoijat olivat pääsääntöisesti samaa mieltä myös työryhmien esityksissä tärkeimmiksi nostetuista toimenpiteistä. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan toimenpiteiden tärkeyttä asteikolla 1-5, ja kaikki työryhmien esittelemät toimet arvioitiin mediaaniarvoilla 3-5.

Valmentamisen ja omistamisen työryhmän esityksessä kaikkien toimenpiteiden mediaaniarvo oli 4. Työryhmän esityksen keskiössä olivat omistajien ja valmentajien määrän lisääminen, valmentajien hyvinvoinnin sekä talousosaamisen lisääminen, omistajan ja valmentajan välinen kommunikointi sekä valmennuskeskuksien kehittäminen.

Valmentaminen ja omistaminen (pdf) (421.8 KB)

Tapahtumat ja urheilu –työryhmän esityksestä tärkeimmäksi kehityskohteeksi nostettiin lajimarkkinoinnin kehittäminen. Ravitapahtumien elämyksellisyyden kehittäminen ja seurattavuuden parantaminen arvioitiin mediaaniarvolla 4. Yhteistyökumppanuuksien ja raviratojen muun liiketoiminnan kehittäminen sekä urheilutarjonnan kehittäminen keräsivät mediaaniarvon 3.

Tapahtumat ja urheilu (pdf) (670.3 KB)

Kasvatuksen ja jalostuksen esityksestä tärkeimmiksi arvioitiin omistajat ja omistajuuden arvostus sekä suomenhevosten ravikilpailutoiminnan varmistaminen etenkin nuorten hevosten sekä tammojen osalta. Nuorten hevosten kilpailuohjelman kehittäminen, varsojen myynnin vilkastuttaminen, valmentajien ammattiosaamisen ja palvelutoiminnan kehittäminen, kasvattajakilpailujen ja –palkintojärjestelmän kehittäminen, jalostusmateriaalin laadun varmistaminen, hevosten tunnistamisen ja rekisteröinnin perusteiden säilyttäminen sekä koulutuksen kehittäminen saivat mediaaniarvon 4. Vähiten tärkeiksi arvioitiin tamma- ja varsanäyttelyihin liittyvät kehitysehdotukset.

Kasvatus ja jalostus (pdf) (658.4 KB)

Nuorisotoiminnan työryhmä nosti keskeisiksi kehityskohteiksi valtakunnallisen raviurheilun nuorisotyön toimintamallin luomisen sekä ravikoulutoiminnan laajentamisen, jotka molemmat saivat vastaajilta mediaaniarvon 4.

Nuorisotoiminta (pdf) (523.2 KB)

Taloustyöryhmä on tehnyt alustavia laskelmia erilaisten mallien kautta raviurheiluun ja lähinnä raviratoihin liittyvistä kustannuksista. Taloustyöryhmä työstää eri skenaarioita edelleen, minkä vuoksi ryhmän esitys ei ollut vielä mukana kesän lausuntokierroksella.

Tulevaisuustyö jatkuu syyskuun lopulla Vermo Areenalla järjestettävällä Hevosalan koulutuksen tulevaisuusfoorumilla sekä alueellisilla tilaisuuksilla, joista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Hevosalan koulutuksen tulevaisuusfoorumi ja hevostalouden osaamistarpeiden ennakointi -työpaja järjestetään Vermo Areenalla ravintola Ravillassa perjantaina 27.9.2019 kello 12–16. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittautumiset 23.9. mennessä osoitteeseen helena.hyvamaki-maenpaa@hippos.fi.

Lue myös:

20.7.2019 Raviurheilun ja rahapelaamisen tulevaisuus -keskustelutilaisuus avasi St Michel -viikonlopun

20.6.2019 Tulevaisuustyön työryhmien esitykset julki – kommentointi auki 20.7. asti

18.4.2019 Tulevaisuustyön pohja luotu, työryhmien työskentely päätökseen

Lisätiedot:

Juha Rehula, tulevaisuustyön ohjausryhmän puheenjohtaja
p. 050 511 3017