Hyppää sisältöön

Vuosi 2020 tuo muutoksia suomenhevosten jalostustoimintaan

Suomenhevosen kehityksen varmistaminen sekä rodun monimuotoisuuden ja geneettisen vaihtelun säilyttäminen vaativat toimenpiteitä nyt ja tulevaisuudessa. Suomen Hippoksen jalostusvaliokunta yhteistyössä suomenhevosyhdistysten, kasvattajien ja muiden alan toimijoiden kanssa on valmistellut kokonaisuutta, joka pitää sisällään kasvatuksen tukikäytäntöjä, oriiden tammakiintiöiden rajoittamista, oriiden arvostelun kehittämistä sekä muita toimenpiteitä.

Suomenhevosjalostukseen liittyen on järjestetty avoin kysely, johon saatiin vastauksia 689 kappaletta, sekä keskustelutilaisuus Jokimaalla 26. lokakuuta. Näiden pohjalta tehtävät toimenpiteet suomenhevosen tulevaisuuden kehityksen varmistamiseksi aloitetaan vuonna 2020. Nyt tehtävien toimenpiteiden perusteena ovat pienentyneet astutusmäärät sekä kokonaisuudessaan rodun sukulaistumisen lisääntyminen. Tavoitteena on myös tiedon lisääminen sekä kasvatuksen tukimuotojen kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön raamien perusteella.

Vuodelle 2020 jalostusvaliokunnan vahvistamat toimenpiteet ovat

- Vuonna 2020 oriiden maksimitammamäärä on 120 tammaa / ori. Määrä putoaa jatkossa niin, että vuonna 2022 raja tulee olemaan 100 tammaa / ori.

 

- Suomenhevosoriiden jalostusarvosteluun lisätään tuoteselostemallin kaltainen järjestelmä, jossa kuvataan nykyistä laajemmin oriin suku sekä suoritukset, sekä orilautakunnan päätökseen oriin vahvuuden ja heikkoudet.

 

- Kasvattajapalkkiojärjestelmän uudistuksessa on lisäksi ehdotettu tammapalkkiojärjestelmän käyttöön ottoa vuodesta 2020 alkaen.

Myös pidemmän ajanjakson tavoitteet ja toimenpiteet ovat vahvistettu. Vuoden 2020 aikana tehdään laajempi tarkastelu suomenhevosen jalostustavoitteista ja keinoista, ja näiden perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Työssä peilataan lisäksi raviurheilun ja kasvatuksen tulevaisuustyön linjauksiin.

Suomenhevosten orilisenssikäytäntö jatkuu entisellään vuonna 2020. Jokaisen astuvan oriin on aktivoitava vuosittainen orilisenssi ja huolehdittava vaadittavien dokumenttien toimittamisesta.

Muista suomenhevosen tulevaisuuteen liittyvistä toimenpiteistä tiedotetaan päätöksien valmistuttua.