Hyppää sisältöön

Veikkauksen edunvälittäjien vetoomus: Valtion puututtava laittomien rahapeliyhtiöiden toimintaan

Veikkauksen edunvälittäjät -verkosto luovutti tiistaina eduskunnalle vetoomuksen suomalaisen rahapelaamisen yksinoikeusjärjestelmän puolesta.

Yksinoikeuteen perustuva rahapelijärjestelmä tulouttaa noin miljardi euroa tieteelle, taiteelle, kulttuurille, urheilulle, nuoriso- ja sosiaalityöhön sekä hevosalalle. Rahapelien järjestäminen on annettu Veikkaus Oy:n tehtäväksi.

Edunsaajien työ on yhteiskunnallisesti merkittävää. Edunsaajat tuottavat monipuolisesti toimintaa, josta hyötyvät käytännössä kaikki suomalaiset.

Toimintaympäristön muutosten myötä pelaaminen siirtyy kiihtyvällä tahdilla verkkoon, jossa Veikkaus joutuu toimimaan kansainvälisessä kilpailussa. Seurauksena Veikkauksen markkinaosuus laskee vaarantaen yksinoikeusjärjestelmän. Yksinoikeusjärjestelmä on kuitenkin paras tapa vähentää rahapeliongelmia ja tuottaa rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Rahapelihaittojen hillitsemiseksi, edunsaajien rahoituksen turvaamiseksi ja lainmukaisuuden vahvistamiseksi Veikkauksen edunvälittäjien verkosto vetoaa, että valtion on tulevalla vaalikaudella puututtava laittomaan pelitarjontaan. Rahapeliongelmat eivät liity vain haitalliseen pelaamiseen, vaan myös rahanpesuun, ottelutulosten manipulointiin ja kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Valtion on huolehdittava rahapeliyhtiön kyvystä ohjata rahapelaaminen laillisen tarjonnan pariin. Lisäksi laittomien peliyhtiöiden mainonnan ja markkinoinnin sekä niissä pelaamisen torjumiseksi tarvitaan vaikuttava toimenpidepaketti. Erityisesti Suomen viranomaisten on ryhdyttävä toimiin Suomessa näkyvien televisiolähetysten alaikäisiin suunnatun suomenkielisen rahapelimainonnan lopettamiseksi.

Sisäministeriön tulee selvittää muissa Euroopan maissa käytössä olevien keinojen soveltuvuus Suomeen. Tehokas keino on rahansiirtojen tai pääsyn estäminen laittomille pelisivustoille.

Arpajaislakiuudistus tuo pakollisen tunnistautumisen raha-automaattipelaamiseen vuoden 2022 alusta. Lain valmistelu toteutettiin ilman, että käytettävissä oli arviota uudistuksen nettovaikutuksista tai edes tutkittua tietoa sen vaikutuksista ongelmapelaamiseen. Tällaiset tilanteet on jatkossa vältettävä. Veikkauksen arvion mukaan edunsaajien rahapelirahoitus laskisi uudistuksen toimeenpanon myötä jopa 170 miljoonalla eurolla.

On hyvä, että hallintovaliokunta on linjannut arpajaislakimietinnössään (HaVM 31/2018 vp), että “Muutosten vaikutuksia yleishyödyllistä toimintaa harjoittavien yhteisöjen rahoitukseen ja varainhankintaan on seurattava” ja että ”yleishyödyllisten yhteisöjen taloudelliset toimintaedellytykset on kyettävä turvaamaan myös tulevaisuudessa”.

Tulevissa uudistuksissa nyt kirjatun seurannan sijaan on tärkeää, että vaikuttavuusarviot tehdään ennen uudistamista ja niiden tulokset huomioidaan laista päätettäessä.

Helsingissä 5.3.2019

Veikkauksen edunvälittäjät -verkosto


Finland Festivals

SOSTE

Suomen Akatemia

Suomen Elokuvasäätiö SES

Suomen Hippos

Suomen Kansallisooppera

Suomen Museoliitto

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Suomen Olympiakomitea

Suomen Sinfoniaorkesterit

Suomen Teatterit

Taiteen edistämiskeskus

Tieteellisten Seurain Valtuuskunta