Hyppää sisältöön

Uudet rangaistusmääräykset käyttöön 1.6.2019 alkaen

Ravikilpailujen uudet rangaistusmääräykset otetaan käyttöön 1.6.2019 alkaen.

Rangaistusmääräyksiin on kirjoitettu kokonaan uudestaan kaista-ajoa (54 §), ajotapoja (56 §) ja laukkaavan hevosen ajoa (57 §) käsittelevät pykälät. Ajamista koskevat säännöt eivät kuitenkaan ole muuttuneet, vaan ko. pykäliä on selkeytetty ja rangaistuskoodien määrää vähennetty tuomariston ja kilpailijoiden avuksi.

Suurempi muutos koskee ns. autorikkoa. Kuljetusvälineen rikkoutuminen tai matkan keskeytyminen ei ole hyväksyttävä syy hevosen poisjääntiin. Kesäkuun alusta alkaen seurauksena on 5 vuorokauden ilmokielto ja poisjääntivelvoite jo ilmoitetuista kilpailuista, kuten sairauspoisjäänneissä, sekä ohjeellisen rangaistuksen suuruinen sakko.

Kuljetusvälineen rikkoutumisesta tai matkan keskeytymisestä johtuva poissaolo hyväksytään ilman sakkorangaistusta ja hevosen ilmokieltoa, mikäli valmentaja toimittaa raviradalle kilpailuaikana luotettavan kirjallisen (esim. poliisin tai tiepalvelun antama) tai kuvallisen todistuksen kilpailumatkalla tapahtuneesta esteestä tai vahingosta. Kilpailuajan jälkeen toimitetulla todistuksella sakko voidaan perua, mutta hevosen ilmokielto jää voimaan. Kilpailuaika alkaa kaksi tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.

Lähdön viivästyttäminen-, esittelystä myöhästyminen- ja väärä esittely- koodeja on täsmennetty. Jatkossa kilpailijoiden on oltava lähtöpaikalla tasoitusajoissa viimeistään 15 sekuntia ennen lähtöä. Mikäli valjakko saapuu lähtöpaikalle määrättyä ajankohtaa myöhemmin, on rangaistuksena 20 euron sakko lähdön viivästyttämisestä. Esittelyssä valjakon tulee olla omalla paikallaan jonossa. Tahallisista myöhästymisistä tai väärällä paikalla esittelyyn saapumisesta rangaistus on jatkossa 30 euron sakko.

Rangaistusmääräyksien muihin rangaistuskoodeihin on lisäksi tehty pieniä muutoksia ja poistettu vähäisessä käytössä olleita rangaistuskoodeja.

Ravikilpailujen rangaistusmääräykset 1.6.2019 alkaen 

Lisätietoja:

Tuomo Pekonen
Kilpailupäällikkö
Suomen Hippos
tuomo.pekonen@hippos.fi
040 557 3889