Hyppää sisältöön

Tunnistukseen liittyvien sääntörikkomusten käsittely jatkuu oikeudessa

Keskiviikkona Espoon käräjäoikeudessa käydyssä valmisteluistunnoissa käsiteltiin kanteen nostaneiden tahojen sekä vastaajana olevan Hippoksen kesken riidattomia ja riidanalaisia asioita ja sovittiin käsittelyn seuraavia askeleita.

Hippos käynnisti keväällä 2018 selvityksen sääntöjen vastaisista tunnistuksista, kun ilmeni, että vuosina 2012-2017 syntyneitä lämminverisiä ravihevosvarsoja oli merkitty kantakirjaan osittain virheellisten asiakirjojen perusteella. Selvisi, että hevosia oli tunnistettu kantakirjaan merkitsemistä varten ulkomailla, vaikka tunnistus on Suomen Hippoksen ravikilpailu- ja jalostusohjesääntöjen mukaan tehtävä Suomessa.

Sääntörikkomuksiin suhtaudutaan Hippoksessa vakavasti, ja virheellisiä tunnistuksia tehneille tunnistajille sekä kyseisten hevosten kasvattajille määrättiin selvitysten perustella sanktiot. Osapuolet ovat olleet tyytymättömiä sanktioihin, ja asiasta on tehty kanteet. Kahden valmisteluistunnon jälkeen asian käsittelyä jatketaan toukokuussa käräjäoikeudessa.

Keväällä 2018 tehdyn Hippoksen selvityksen mukaan osa kyseisen tapauksen varsoista on tunnistettu ulkomailla, mutta tunnistuspaikaksi on merkitty asiakirjoihin suomalainen paikkakunta. Hippos on aiemmin määrännyt kyseisten hevosten kasvattajille sääntöjen vastaisesta tunnistamisesta sakkorangaistuksen, jonka poistamista kantajat vaativat nyt oikeusteitse.

Pieni osa varsoista on ”etätunnistettu” eli Hippoksen auktorisoima tunnistaja ei ole tunnistanut hevosta sen vieressä, kuten tunnistusasetus vaatii. Näiden hevosten kasvattajille Hippos on määrännyt sakkorangaistuksen, minkä lisäksi hevosten kilpailustatus muutettiin FI-statuksesta ulkomailla syntyneen FIU-statukseen. Kantajat vaativat sakon poistamista sekä hevosten statuksen palauttamista. Status määrittelee hevosen osallistumisoikeuden Suomessa syntyneille rajattuihin lähtöihin.

Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen painottaa, että vastuullinen toiminta raviurheilussa ja koko hevosalalla on ehdottoman tärkeää. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että suurin osa alan ammattilaisista on toiminut selvitysten mukaan sääntöjen mukaisesti.

- Haluan korostaa, että tässä kyseessä on yksittäisten toimijoiden sääntöjen vastainen toiminta. Selvitystemme mukaan suurin osa alan ammattilaisista on toiminut sääntöjen mukaisesti. Yksittäisetkin sääntörikkomukset ovat kuitenkin erittäin harmillisia, ja siksi kaikki mahdolliset väärinkäytökset tulee selvittää perin pohjin, kuten nyt on tässä tehtykin. On tärkeää, että me kaikki toimimme alalla vastuullisesti, Mäkinen toteaa.

Lue lisää: Ravikilpailusäännöt
Lue lisää: Jalostusohjesäännöt

Lisätiedot:

Vesa Mäkinen
Toimitusjohtaja, Suomen Hippos
vesa.makinen@hippos.fi
p. 040 532 8923