Hyppää sisältöön

Tulossa: Uudet hevoskasvattajat – kummitoimintaa ja koulutusta

Elinvoimaisen ja menestyvän hevostalouden perusta on vahva kotimainen hevoskasvatus. Hevoskasvatuksella tuotetaan ammattiinsa sopivia hevosia, niin ravihevosia kuin ratsuja, yritystoiminnan, harrastuksen ja urheilun käyttöön. Hevoskasvatus hyödyttää ympäröiviä elinkeinoja, erityisesti maataloutta, eläinlääkintäsektoria sekä rehuteollisuutta.

Ylös aallonpohjalta

Suomalainen hevostalous on viimeisten 20 vuoden aikana ollut kasvusuunnassa, mutta hevoskasvatuksen tunnusluvut ovat huolestuttavasti kääntyneet laskuun. Systemaattiselle uusien ja toimintaa uudistavien hevoskasvattajien koulutukselle ja ”rekrytoinnille” on tarvetta juuri nyt.

 

Tarvitaan koulutusta, kannustusta ja innostusta

Uudet hevoskasvattajat – koulutushankkeen tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa. Vuosien 2017-2018 aikana järjestettävä kokonaisuus sisältää hevoskasvatuksen ja jalostuksen koulutuspäiviä, mentorointia ja avoimia seminaareja. Verkkototeutukset ja sähköiset viestintäkanavat otetaan aktiiviseen käyttöön. Merkittävä osa koulutusta on ns. kasvattajakummitoiminta, jonka tavoitteena on tiedon siirtyminen kokeneilta kasvattajilta aloittelijoille.

 

Liikkeellelähtö vuodenvaihteen jälkeen

Tarjonta on avointa kaikille – niin hevoskasvatusta harjoittaville, uusille ja toimintaansa uudistaville hevoskasvattajille. Pilottivaiheessa toteutusalueena on Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueet. Noin puolet Suomen hevosmäärästä sijoittuu kyseille toiminta-alueelle.

 

Syksyn 2016 aikana tehdään valmistelevaa pohjatyötä ja projektipäällikkö aloittaa tehtävässään. Kasvattajakummit ja koulutuskokonaisuuden sisältö esitellään vuodenvaihteen jälkeen järjestettävässä starttitilaisuudessa. Etenemisestä tiedotetaan Suomen Hippoksen nettisivuilla.

 

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu, yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa. Hanke on saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014-2020).

 


Lisätietoja: 

Sirpa Pussinen/ HAMK, puh. 050 5749 207

Suvi Louhelainen/ Suomen Hippos ry, puh. 050 574 5920