Hyppää sisältöön

Tulokset vahvistavat tuntuman: yrittäjät myönteisiä ja kuluttajat kiinnostuneita

Uudistuva hevostalous -hanke toteutti keväällä 2017 valtakunnalliset kyselyt hevosyritystoiminnan kehitysnäkymistä ja hevosalaa koskevista mielikuvista. Ensivaiheen tuloksia kuultiin Hevosyrittäjäuutisissa Mustialassa 12.5.

 Hevosalan mielikuvat – kyselyssä kartoitettiin suomalaisten käsityksiä hevosharrastuksen, -urheilun ja -elinkeinon kiinnostavuudesta. Tavoitteena oli koota tietoa, miltä hevosala näyttää potentiaalisten asiakkaiden silmin. Kyselyyn vastasi Kantar TNS Forumissa 3055 eritaustaista henkilöä. Kyselyllä tavoiteltiin henkilöitä, joilla ei ennestään ollut aktiivista kosketusta hevosiin. 


Vastausten perusteella vahvistuu tuntuma siitä, että hevonen näkyy suomalaisten arjessa monin tavoin. Hevosella on merkittävä roolinsa vapaa-ajan harrastuksena.

- Erityisesti suomenhevonen, työhevonen, perinteet sekä hevoset laitumella koettiin myönteisinä, kertoo Sirpa Pussinen HAMKista. 


Hyvinvointia ja räätälöityjä palveluita

Vastausten mukaan mielenkiinnon herättäjinä harrastukseen olivat hevonen eläimenä, uuden oppiminen ja elämykset. Naiset arvostivat erityisesti liikuntaa, hyvinvointia, stressitöntä ajanvietettä ja miehet olivat enemmän kiinnostuneita vauhdista, pelaamisesta ja urheilusta.

Hevosharrastaminen erikoisuutena on, että se on toisaalta yhteisöllistä ja toisaalta mahdollistaa myös yksilönä harrastamisen.

- Hevosen kanssa voi harrastaa läpi elämän, eri elämänvaiheissa eri tavoin. Vastausten mukaan yksilölliset ratsastustunnit, kuten henkilökohtainen valmennus kiinnosti neljäsosaa vastaajista, Pussinen kertoi.

 

Vastaajat näkivät hevosalan yleisesti ottaen vastuullisena, sillä 71 %:ia piti hevosen hyvinvointia Suomessa hyvänä. Tärkeää onkin tuoda esille hevosväen aito arvostus hevosta ja ympäristöä kohtaan.

 

- Hevosalan yhteisenä tehtävänä on nyt vahvistaa vahvuuksia ja edelleen madaltaa kynnystä tulla tutustumaan lajiin. Hevoset Kaivarissa – ja muut juhlavuoden tapahtumat ovat hienoja näyteikkunoita, sanoo Pussinen.


Alalla positiivisia odotuksia

Hevosyrittäjyys 2017 – kyselyssä kerättiin tietoa hevosyrittäjyydestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Aiheina olivat mm. laajentamis-, vähentämis-, investointi- ja työllistävyysnäkökulmat. Kyselyyn saatiin 575 vastausta, joista 75 oli päätoimisia yrittäjiä. Vastaajista 75 % oli naisia.

 

- Tulevaisuudessa kasvavia yritystoiminnan muotoja ovat hevosavusteinen toiminta, hevosten hoivapalvelut, matkailu- ja vaellustoiminta sekä täysihoitopalvelut, Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskuksesta painotti.


Matkailun positiiviset näkymät Pohjois-Suomessa peilautuvat myös hevosalalle, missä nähtiin paljon mahdollisuuksia. Saastamoinen arvioi, että tulevaisuudessa juuri Pohjois-Suomessa tullaan investoimaan fasiliteetteihin.

 

Ilahduttavaa on, että yritysten suunnittelun aikajänne on pitkä ja alan näkymät koettiin positiivisena verrattuna vuonna 2009 tehtyyn kyselyyn verrattuna. Jopa 28 % vastaajista aikoi laajentaa toimintaansa ja peräti 87 % aikoo tehdä investointeja seuraavan viiden vuoden aikana.

 

- Päätoimisten hevosyritysten keskimääräinen liikevaihto oli hieman yli 100 000 euroa, mutta yritys- ja aluekohtainen vaihtelu oli suurta, Saastamoinen painotti.

 

Rohkeampaa tuotteistamista ja hinnoittelua

Suomen Hippoksen kehityspäällikkö Suvi Louhelainen oli positiivisesti yllättynyt hevosyrittäjyys -kyselyn tuloksista.

- Hevosalalla tapahtuvat investoinnit seuraavat kansantalouden suhdanteita ja muutos positiiviseen näyttää tapahtuvan yllättävänkin nopeasti, hän kommentoi.

Kyselyitä kommentoivat Aulangon Ratsastuskoulun yrittäjä Salla Varenti ja Hevosopiston toimitusjohtaja Pauliina Mansikkamäki. He arvioivat yrittäjien investoivan nyt etenkin turvallisuuteen ja asiakasviihtyvyyteen.

 

- Tuotetarjontaa rakennetaan olemassa olevien asiakkaiden näkökulmasta, mutta entistä enemmän pitäisi olla rohkeutta laajentaa palveluita uusille asiakasryhmille, myös Louhelainen kannusti.


Uudistuva hevostalous –hankkeen tavoitteena on käytännönläheinen tiedonvälitys ja keskustelun herättely hevostalouden muuttumisesta. Kyselyn tuloksia julkaistaan kuluvan vuoden aikana ja raportti tuloksista on tulossa keväällä 2018.

 

 

Luennot ovat katsottavissa tallenteina Uudistuva hevostalous –hankkeen YouTube - kanavalla.


Lisätietoja:


Hevosalan mielikuvat – kysely
Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
puh. 050 5749 207, sirpa.pussinen@hamk.fi


Hevosyrittäjyys 2017 – kysely

Markku Saastamoinen, Luonnonvarakeskus
puh. 029 532 6509, markku.saastamoinen@luke.fi

 

Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke on saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014–20). Projektin toteutuksesta vastaa HAMK yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Hippoliksen kanssa.