Hyppää sisältöön

Tulevaisuustyön työryhmien esitykset julki – kommentointi auki 20.7. asti

Suomalaisen raviurheilun tulevaisuustyössä lajille luodaan yhteiset askelmerkit, joihin nojaten eri toimijat voivat kehittää toimintaansa kohti lajin yhteistä maalia. Työryhmien valmistelemat kehitysehdotukset ovat vapaasti kommentoitavissa 20.7. asti.

20180728-_T4A7941

Raviurheilun tulevaisuustyö käynnistettiin viime vuoden syksyllä ja tavoite on, että marraskuussa koko lajille valmistuu yhteinen tulevien vuosien strategia.

Strategian työstön pohjaksi eri osa-alueisiin keskittyneet työryhmät ovat valmistelleen esitykset, jotka on nyt julkaistu lajin parissa toimivien kommentoitavaksi. Kommentoitavana ovat myös tulevaisuustyön arvot sekä visio.

Arvot:

Yhteisöllisyys

Intohimo

Vastuullisuus

Avoimuus

Monialaisuus

Visio:

Hyvinvoivaa ja arvostettua areenaurheilua

Tunteita ja ilmiöitä

Kansainvälinen menestyjä

Tehokkaasti organisoitunut tapahtumaverkosto

Innostuneet ja motivoituneet tekijät

Valmentamisen ja omistamisen työryhmän esityksen keskiössä ovat omistajien ja valmentajien määrän lisääminen, valmentajien hyvinvoinnin sekä talousosaamisen lisääminen, omistajan ja valmentajan välinen kommunikointi sekä valmennuskeskuksien kehittäminen.

Valmentaminen ja omistaminen (pdf) (421.8 KB)

Tapahtumat ja urheilu –työryhmässä tärkeimmiksi kehityskohteiksi nostettiin ravitapahtumien elämyksellisyyden ja seurattavuuden parantaminen, lajimarkkinoinnin kehittäminen, yhteistyökumppanuuksien ja raviratojen muun liiketoiminnan kehittäminen sekä urheilutarjonnan kehittäminen.

Tapahtumat ja urheilu (pdf) (670.3 KB)

Kasvatuksen ja jalostuksen osalta esityksessä keskitytään nuorten hevosten kilpailuohjelman kehittämiseen, varsojen myynnin vilkastuttamiseen, valmentajien ammattiosaamisen ja palvelutoiminnan kehittämiseen, kasvattajakilpailuihin ja –palkintojärjestelmään, jalostusmateriaalin ja hevosten kehityksen varmistamiseen, tunnistamiseen ja rekisteröintiin sekä koulutuksen kehittämiseen.

Kasvatus ja jalostus (pdf) (658.4 KB)

Nuorisotoiminnan työryhmä nosti keskeisiksi kehityskohteiksi valtakunnallisen raviurheilun nuorisotyön toimintamallin luomisen sekä ravikoulutoiminnan laajentamisen.

Nuorisotoiminta (pdf) (523.2 KB)

Taloustyöryhmä on tehnyt alustavia laskelmia erilaisten mallien kautta raviurheiluun ja lähinnä raviratoihin liittyvistä kustannuksista. Taloustyöryhmä työstää eri skenaarioita edelleen paremman luotettavuuden saamiseksi, minkä vuoksi ryhmän esitys ei ole vielä mukana lausuntokierroksella.


Ohjeita vastaamiseen

Esitysten teemojen tärkeyttä voi kommentoida arvosanoin 1-5, minkä lisäksi kustakin esityksestä voi antaa palautetta vapain sanoin.Kyselyyn voi vastata nimettömästi.

Muistathan, että luomme koko raviurheilun yhteisiä askelmerkkejä. Niiden edistämisessä jokaisella lajin parissa toimivalla henkilöllä ja organisaatiolla on oma roolinsa ja vastuunsa. 

Kyselyyn >


Lue lisää:

Tulevaisuustyön pohja luotu, työryhmien työ päätökseen (18.4.2019)

Raviurheilun tulevaisuustyön työryhmät on nimetty (1.2.2019)

Suomalaisen raviurheilun tulevaisuustyö käynnistyy (26.9.2018)

Lisätiedot:

Juha Rehula, tulevaisuustyön ohjausryhmän puheenjohtaja

p. 050 511 3017