Hyppää sisältöön

Tulevaisuustyön jatko valtuuskunnan käsittelyyn 27. marraskuuta

Reilu vuosi sitten käynnistynyt raviurheilun tulevaisuustyö saavuttaa yhden tärkeän etapin, kun eri työryhmien valmistelemat esitykset etenevät Suomen Hippoksen valtuuskunnan käsittelyyn 27. marraskuuta.

mindmap tulevaisuusfoorumi
Helmikuisen Tulevaisuusfoorumin jälkeen tulevaisuustyö on edennyt merkittävään vaiheeseen, jossa työryhmien työt esitetään Suomen Hippoksen valtuuskunnalle 27.11.

Suomen Hippoksen hallitus käynnisti syksyllä 2018 raviurheilun ja hevoskasvatuksen tulevaisuustyön, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen raviurheilun visio ja toimialastrategia kaikille alan toimijoille.

Työtä on johtanut Hippoksen hallituksen nimeämä työryhmä, mutta suunnittelu- ja valmistelutyö on jakaantunut huomattavasti laajemmalle. Viidessä eri alan työryhmässä tulevaisuustyössä on ollut mukana liki 60 henkilöä raviurheilun ja hevoskasvatuksen parista, minkä lisäksi työryhmien tuotokset ovat olleet vapaasti yleisön kommentoitavissa.

Saadun palautteen ja käytyjen keskustelujen pohjalta työryhmät jatkoivat esitystensä työstöä vielä syksyllä, jotta tuleva strategia vastaa paitsi tulevaisuustyön työryhmien näkemystä, myös laajemman yleisön mielipidettä yhteisistä toimenpiteistä ja prioriteeteista.

Nyt esitys on kokonaisuudessaan valmistunut, ja raviurheilun kehittämisen suuntaviivat 2020-2029 esitetään Suomen Hippoksen valtuuskunnan hyväksyttäväksi 27. marraskuuta. Alle on koottu kunkin työryhmän esityksen keskeiset osa-alueet.

Taloustyöryhmä keskittyi työssään tekemään erilaisten mallien kautta laskelmia raviurheiluun ja raviratoihin liittyvistä kustannuksista. Ryhmä analysoi erilaisia malleja ravirataverkoston organisoitumiseen, arvioi niiden vaikutuksia ja käsitteli eri tulorahoituksen lähteitä ja tavoitteita.

Nykyisessä ravirataverkoston mallissa ravikilpailuja järjestetään 19 maakuntaradalla sekä kesäradoilla. Työryhmä arvioi, että osa toimijoista on yhä nykymallin kannalla, mutta samalla on nähtävä talouden realiteetit ja etenkin merkittävä Veikkausvoittovarojen vähenemisen uhka. Jo tällä hetkellä moni rata on taloudellisen selviytymisen rajoilla ja mahdollisesti alenevassa tukikehityksessä entistä suuremmassa pinteessä.

Suppeampi ravirataverkosto malli ja profilointimalli, jossa suuremmille raviradoille kilpailupäiviä lisättäisiin ja pienemmiltä vähennettäisiin, toisivat molemmat tehokkuutta ravien valtakunnalliseen järjestämiseen, mutta molemmissa malleissa suurena uhkana on kotimaisen raviurheilun rakenteellisen perustan, eli laajan harrastajajoukon määrän merkittävä väheneminen.

Taloustyöryhmän näkemysten mukaan aluemallissa on paljon potentiaalia, koska se ei suoraan heikennä harrastusmahdollisuuksia, mutta tuo kuitenkin merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia, kun hallinnon kustannukset vähenevät, yhteistyökumppanihankintaan tulee uusia mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia hankemaailmaan avautuu. Kokonaisuutena työryhmä piti aluemallin rakentamista tarkoituksenmukaisimpana.

Tulorahoituksen osalta työryhmä nostaa esiin omistajien panostuksen merkityksen koko alalle ja painottaa, että hevosenomistajista on tulevaisuudessa osattava pitää huolta.

Valmentamisen ja omistamisen työryhmän esityksen keskiössä ovat omistajien ja valmentajien määrän lisääminen, valmentajien hyvinvoinnin sekä talousosaamisen lisääminen, omistajan ja valmentajan välinen kommunikointi sekä valmennuskeskuksien kehittäminen.

Tapahtumat ja urheilu –työryhmässä tärkeimmiksi kehityskohteiksi nostetaan ravitapahtumien elämyksellisyyden ja seurattavuuden parantaminen, lajimarkkinoinnin kehittäminen, yhteistyökumppanuuksien ja raviratojen muun liiketoiminnan kehittäminen sekä urheilutarjonnan kehittäminen.

Kasvatuksen ja jalostuksen osalta esityksessä keskitytään nuorten hevosten kilpailuohjelman kehittämiseen, varsojen myynnin vilkastuttamiseen, valmentajien ammattiosaamisen ja palvelutoiminnan kehittämiseen, kasvattajakilpailuihin ja –palkintojärjestelmään, jalostusmateriaalin ja hevosten kehityksen varmistamiseen, tunnistamiseen ja rekisteröintiin sekä koulutuksen kehittämiseen.

Nuorisotoiminnan työryhmä nostaa keskeisiksi kehityskohteiksi valtakunnallisen raviurheilun nuorisotyön toimintamallin luomisen sekä ravikoulutoiminnan laajentamisen.

Lue lisää:

Yleisö samoilla linjoilla tulevaisuustyön työryhmien esitysten kanssa (17.9.2019)

Tulevaisuustyön työryhmien esitykset julki – kommentointi auki 20.7. asti (20.6.2019)

Tulevaisuustyön pohja luotu, työryhmien työ päätökseen (18.4.2019)

Raviurheilun tulevaisuustyön työryhmät on nimetty (1.2.2019)

Suomalaisen raviurheilun tulevaisuustyö käynnistyy (26.9.2018)

Lisätiedot:


Juha Rehula, tulevaisuustyön ohjausryhmän puheenjohtaja
p. 050 511 3017