Hyppää sisältöön

Toimitusjohtajalta: Tehdään yhdessä raviurheilulle valoisa tulevaisuus

”Peräänkuulutan meiltä kaikilta sellaista ajattelua, että noustaan poteroista tarkastelemaan raviurheilun kokonaisuutta omien ja lähipiirien intressien ohi ja yli”, raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestön Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen kirjoittaa blogitekstissään. Samalla Mäkinen avaa arpajaislakiin kirjattua hevoskasvatuksen ja hevosurheilun osuutta veikkausvoittovaroista.

katse hl

Pelaaminen on liittynyt raviurheiluun kaikkialla maailmassa. Sen tarjoamilla varoilla urheilua on Suomessa rahoitettu yli 90 vuotta. Hevospelaaminen oli Suomessa ihan ensimmäinen rahapelaamisen muoto. Suomen Ravirengas ry toimeenpani vuonna 1928 ensimmäiset totoravit Helsingin Pohjoissataman jäällä. Muissa pohjoismaissa toto-pelaaminen oli alkanut jo aiemmin.

Toto-pelien toimeenpanijana toimi vuoteen 1973 asti Ravirengas. Vuonna 1973 perustettiin raviurheilun keskusjärjestö Suomen Hippos ry. Keskusjärjestö muodostui Suomen Ravirenkaan ja Hevosjalostusliittojen keskusliiton yhdistymisen seurauksena. Totopelien toimeenpanemista Suomen Hippos toteutti vuoden 2000 loppuun saakka.

1.1.2001 Suomen Hippos yhtiöitti totopelaamisen ja perusti sitä varten Fintoto Oy:n. Fintoton aikakausi totopelaamisen yksinoikeustoimijana Suomessa jatkui vuoden 2016 loppuun asti. Fintoton aikakaudella, vuodesta 2002 lähtien, rahapelejä alettiin aktiivisesti tarjota myös verkkopalvelun välityksellä.

Vuonna 2015 alkaneen valmistelun seurauksena suomalaiset rahapelialan yksinoikeustoimijat eli valtion omistama Veikkaus Oy, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen omistama RAY ja Suomen Hippos ry:n omistama Fintoto Oy yhdistyivät valtion omistamaksi yhtiöksi, uudeksi Veikkaus Oy:ksi. Sisäministeriön valmistelemassa arpajaislakiuudistuksessa kunkin aiemman toimijan edunsaajatahoille määriteltiin lakiin kirjattu osuus uuden yhtiön voittovaroista. Opetusministeriön alaiset edunsaajat 53 %, sosiaali- ja terveysministeriön alaiset edunsaajat 43 % ja maa- ja metsätalousministeriön alaiset edunsaajat 4 %. Nämä jakosuhteet perustuivat keskimääräisiin edunsaajaosuuksiin tarkasteluvuosina.

Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen siis on arpajaislakiin kirjoitettu 4 % osuus veikkausvoittovaroista. Veikkaus tilittää varat maa-ja metsätalousministeriölle, joka kirjaa ne budjettiinsa ja tulouttaa edellä mainittuun käyttötarkoitukseen. Suomen Hippos ry tekee vuosittain tuotonjaosta (95%) esityksen ministeriölle, joka puolestaan sitten tekee päätökset tukien jakamisesta. Tukia jaetaan mm. ravikilpailujen palkintoihin, raviratojen toiminnan pyörittämiseen, investointeihin, kasvattajapalkkioihin ja toiminnan kehittämiseen. Tukikohteet ovat aivan samoja kuin mihin rahaa käytettiin oman peliyhtiön, Fintoto Oy:n voittovaroja alan hyväksi jaettaessa.

Tukien kohdentaminen on aivan keskeisen tärkeää alan tulevaisuutta suunniteltaessa. Vuoden 2018 lopulla käynnistetyn raviurheilun tulevaisuustyön fokuksessa on pidettävä alan rahavirtojen varmistaminen ja niiden kohdentaminen siten, että kehitytään ja rahaa jaetaan tarkoituksen mukaisesti. Tarvittaessa nykyiset rakenteet on kyettävä kyseenalaistamaan ja alaa kehittävät ratkaisut tekemään. Peräänkuulutan meiltä kaikilta sellaista ajattelua, että noustaan poteroista tarkastelemaan raviurheilun kokonaisuutta omien ja lähipiirien intressien ohi ja yli. Tehdään yhdessä raviurheilulle valoisa tulevaisuus.

Vesa Mäkinen
Toimitusjohtaja
Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö
Suomen Hippos
vesa.makinen@hippos.fi