Hyppää sisältöön

Tiedote Porin ravien 26.6.2024 muutoksenhakutapauksesta

Ohjastaja Tuukka Varis teki tarkistusvaatimuksen Porin raveissa 26.6.2024 lähdössä 9 määrättyyn
rangaistukseen; sääntöjen vastainen vakava kaista-ajo, ajokielto 7 vrk + karkea sakko 90 euroa.

Tarkistusvaatimuksen käsitellyt suurkilpailuvalvoja esitti suosituksessaan, että Porin ravien tuomaristo on tulkinnut tilanteen liian ankarasti ja että annettu ajokielto poistetaan ja Variksen sakkorangaistus muutetaan koodin 54010 (sääntöjen vastainen kaista-ajo) ohjeellisen sakon suuruiseksi, joka tässä tapauksessa on 60 euroa. Porin ravien tuomaristo hyväksyi suosituksen ja rangaistus muutettiin suosituksen mukaisesti.

Muutoksenhakumenettely

Kilpailija saa tehdä muutoksenhaun Suomen Hippokselle kilpailutuomariston kilpailijalle langettamasta vähintään 200 euron sakkorangaistuksesta tai ajo-/kilpailukiellosta.

Tarkistusvaatimus on tehtävä kirjallisesti kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon rangaistuksesta. Suurkilpailuvalvoja tai muu määrätty käsittelijä antaa kolmen vuorokauden kuluessa suosituksen
rangaistukseksi. Mikäli suositus eroaa alkuperäisestä rangaistuksesta, voi alkuperäisen rangaistuksen määrännyt tuomaristo hyväksyä tai hylätä suosituksen.

Muutoksenhakijalla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus tarkistusvaatimuksesta Suomen Hippoksen muutoksenhakulautakunnalle kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun on saanut tiedon tarkistusvaatimuksen ratkaisusta. Muutoksenhakulautakunta antaa oikaisuvaatimuspäätöksen kolmen
vuorokauden kuluessa.