Hyppää sisältöön

Tiedote Kajaanin 1.7.2024 muutoksenhakutapauksesta

Hippos-logo

Ohjastaja Niko Riekkinen teki tarkistusvaatimuksen Kajaanin raveissa 1.7.2024 lähdössä 8 määrättyyn rangaistukseen; sääntöjen vastainen vakava kaista-ajo, hylkäys/sijoituksen siirto, ajokielto ohjastajalle 7 vrk + karkea sakko 54 euroa. 

Tarkistusvaatimuksen käsittelyn jälkeen tapaus eteni Hippoksen muutoksenhakulautakunnan käsittelyyn. Muutoksenhakulautakunta näki perusteet eri tavalla kuin päätöksen tehnyt tuomaristo, ja on päätöksenään poistanut Riekkisen rangaistukset (ajokiellon ja sakon). Tallenteiden perusteella Riekkisen ajolinjojen ei voida katsoa aiheuttavan kontaktitilanteen syntymistä. Tilanteen syntymiseen vaikuttaa kanssakilpailijan ajolinjat sekä valjakoiden välinen vauhtiero. 

Ravikilpailusääntöjen (15 § ajanotto, tulojärjestys) mukaisesti tulojärjestys jää voimaan, sillä kilpailun tuomaristo vastaa ravikilpailun tuloksesta, eikä hyväksytystä tulojärjestyksestä voi valittaa. 

Suurkilpailuvalvojajärjestelmällä, muutoksenhakumenettelyllä ja tuomariston koulutuksella pyritään edelleen valtakunnallisesti yhdenmukaistamaan tuomaritoiminnan käytäntöjä. 

Muutoksenhakumenettely 

Kilpailija saa tehdä muutoksenhaun Suomen Hippokselle kilpailutuomariston kilpailijalle langettamasta vähintään 200 euron sakkorangaistuksesta tai ajo-/kilpailukiellosta. Tarkistusvaatimus on tehtävä kirjallisesti kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon rangaistuksesta. Suurkilpailuvalvoja tai muu määrätty käsittelijä antaa kolmen vuorokauden kuluessa suosituksen rangaistukseksi. Mikäli suositus eroaa alkuperäisestä rangaistuksesta, voi alkuperäisen rangaistuksen määrännyt tuomaristo hyväksyä tai hylätä suosituksen.  

Muutoksenhakijalla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus tarkistusvaatimuksesta Suomen Hippoksen muutoksenhakulautakunnalle kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun on saanut tiedon tarkistusvaatimuksen ratkaisusta. Muutoksenhakulautakunta antaa oikaisuvaatimuspäätöksen kolmen vuorokauden kuluessa.