Hyppää sisältöön

Tammapalkkiojärjestelmä – miten ja miksi?

Uusi tammapalkkiojärjestelmä on kehitetty kasvatustoiminnan kannusteeksi ja samalla korvaamaan aiemmin käytössä olleita, nyt poistuneita kasvatuksen palkkiojärjestelmiä. Uuden järjestelmän mukaiset tammapalkkiot on juuri maksettu. Mitä uuden tammapalkkion taustalta löytyy?

Kuva: Suomen Hippos / Ville Vuorinen

Tammapalkkiojärjestelmä on kehitetty kasvatustoiminnan kannusteeksi ja samalla korvaamaan aiemmin käytössä olleita, nyt pakosta poistuneita kasvatuksen palkkiojärjestelmiä.  Uuden järjestelmän mukaiset tammapalkkiot on juuri maksettu. Palkkioon oikeutettujen tammojen listaan on tullut joitakin tarkennuksia. Suomenhevosten osalta listalle nousi mukaan lisää tammoja rakennearvostelupisteiden perusteella. Näiden jääminen aiemmin listan ulkopuolelle johtui Heppa-järjestelmään tehtyjen palkintotietojen tallentamisessa vuosien varrella tapahtuneista muutoksista.  


Yhtään jo julkaistua palkkion saajaa ei ole pudotettu pois, listaa on ainoastaan täydennetty tammoilla, jotka ovat palkkioon oikeutettuja. Tämän vuoksi palkkion saajia voi olla enemmäin kuin jakoperusteissa on alun perin ilmoitettu.


Palkkiorahojen lähde ja maksatus 


Hevos- ja ponikasvatukseen kohdennettavat tuet tulevat Veikkaus Oy:n tuotoista, hevosurheiluun ja hevoskasvatukseen kohdennettavasta osuudesta. Kasvattajapalkkioihin kohdennettava kokonaissumma jaettavaksi vuonna 2020 on enintään 2,6 miljoonaan euroa. Suomen Hippos tekee esityksen kasvattajapalkkioperusteista, mutta päätökset perusteista ja maksatuksesta tekee maa- ja metsätalousministeriö.

  

Nykyisessä järjestelmässä palkkioiden perusteet vahvistetaan maa- ja metsätalousministeriön toimesta samalla, kun maksatuspäätös tehdään. Kuluvana vuonna maksatuspäätös saatiin kesäkuun alussa poikkeuksellisen kevään vaikuttaessa myös tähän asiaan. Ennen kyseistä päätöstä ei siis Hippoksen puolesta voitu varmaksi sanoa, millä perusteilla palkkiot kokonaisuudessaan vuonna 2020 maksetaan. Hippos toimii kasvattajapalkkioiden maksatuksen osalta käytännön toimeenpanijana eli ministeriöstä tulevat rahat maksetaan Hippoksen Heppa-järjestelmän kautta edelleen täysimääräisenä kasvattajille. Palkkiojärjestelmät 


2,6 miljoonan euron palkkiopotista kohdennetaan ravikilpailupalkintoihin pohjautuen ikäluokittain määriteltynä ravihevosten kasvattajille noin 2,2 miljoonaan euroa. Voittosummasta tulevat prosenttiosuudet vaihtelevat ikäluokittain. Tarkemmat perusteet tästä tuesta löytyvät: https://www.hippos.fi/jalostus_ja_nayttelyt/palkkiot_ja_tuet/ravihevosten_kasvattajapalkinnot_2020 


Lisäksi palkkioita jaetaan suomenratsujen kilpailutuloksiin perustuen 30 000 euroa sekä lämminveristen ratsuhevosten ja ponien kilpailutuloksiin perustuen 110 000 euroa. Näiden palkkioiden perusteena ovat suoraan edellisen vuoden ratsastus- ja valjakkoajotuloksista tulevat rankingpisteet vähintään 2-tasolta eli tulokset vuodelta 2019. Rotuponeilla ratsastuskilpailuiden lisäksi huomioon otetaan nuorten ponien I-palkinnon näyttelytulokset sekä suurkilpailusijoitukset poniravilähdöistä. Järjestelmässä on pyritty ottamaan huomioon kaikki ponirodut mahdollisimman tasapuolisesti. Lisäksi islanninhevosten palkkiot kohdentuvat niiden oman kilpailutulosjärjestelmän kautta.  


Vielä vuoden 2019 maksatuksessa oli yhteensä 18  eri palkkiojärjestelmää, joiden kautta kasvatuksen tukea kohdennettiin. Palkkioita maksettiin mm. nuorten näyttelyistä, tammojen ja oriiden jalostusarvostelusta, jälkeläisistä, laatutammoista, nuorten hevosten ja ponien suorituksista, pistekilpailuista ja suomenratsujen kilpailuista. Koska kyseessä on valtion kautta hevoskasvatukseen maksettava tuki, tulee perusteiden olla yksinkertaiset, kaikille mahdollisimman tasapuoliset ja nimenomaan kasvatukseen kohdentuvat. Tämän vuoksi järjestelmää oli maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä yksinkertaistettava ja palkkioperusteita vähennettävä. Taustalla ovat valtionapulaki ja -asetukset, jotka myös edellyttävät selkeää järjestelmää, jossa palkkiot kohdentuvat kasvattajalle.  Tammapalkkio uutena 


Tammapalkkion syntyperusteena olivat kasvatustoiminnan kannustaminen ja aiempien tukimuotojen korvaaminen mahdollisimman kattavasti ja tasapuolisesti, kuitenkin kaikkien lajien ja rotujen osalta edes osittain samankaltaisilla perusteilla. Tammapalkkion kokonaissumma on noin 240 000 euroa, joka jakaantuu yhteensä yli 330 tammalle. Tuesta noin 150 000 kohdentuu suomenhevosille ja lämminverisille ravihevosille.  Tammapalkkion perusteet 


Koska Hippos ylläpitää kantakirjoja ja jalostustoimintaa monelle eri rodulle, pyrittiin nämä ottamaan huomioon mahdollisimman tasapuolisesti, kuitenkin niin, että kaikille roduille ei rakennettaisi omaa järjestelmää. Tammapalkkion jakoperusteet eri lajien ja rotujen välillä vaihtelevat jonkin verran, mutta kokonaisuutta on ohjannut mahdollisimman selkeiden ja tasapuolisten palkintoperusteiden luominen.  


Lämminveriset ravihevoset 


Lämminveristen ravihevosten tammapalkkio maksetaan 70 tammalle. Näistä 60 valitaan varsomisvuoden jalostusindeksin mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Kokonaisindeksin ollessa sama järjestyksen ratkaisevat osaindeksit seuraavassa järjestyksessä: aikaero, voittosumma, paras aika, starttiintulo. 


Lisäksi palkitaan 10 kilpailematonta/ulkomailla kilpailutta tammaa, joilla ei ole jalostusindeksiä Suomessa. Nämä tammat valitaan hakemusten perusteella. Valinnassa otetaan huomioon tamman suku sekä omat suoritukset sekä mahdolliset jälkeläistulokset. Jalostusvaliokunta vahvistaa valittavat tammat.  Tamman tulee olla merkitty pysyvästi Suomen rekisteriin ennen varsan syntymää. Varsan tulee olla oikeutettu FI-kilpailustatukseen. 

   

Suomenhevoset, 

J-suunta 


Juoksijasuunnan suomenhevosista tammapalkkio maksetaan 70 tammalle. Näistä 50 valitaan varsomisvuoden jalostusindeksin mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Kokonaisindeksin ollessa sama järjestyksen ratkaisevat osaindeksit seuraavassa järjestyksessä: aikaero, voittosumma, paras aika, starttiintulo. Lisäksi 20 tammaa valitaan jalostusarvostelun rakennepisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Rakennepisteiden keskiarvon ollessa sama järjestyksen ratkaisevat yksittäiset rakennepisteet seuraavassa järjestyksessä: tyyppi, runko, jalkojen asento, jalkojen terveys, kaviot. Mikäli sama tamma on molemmilla listoilla, palkitaan se indeksilistan perusteella.  


Jalostusindeksi lasketaan Suomessa suomenhevosille ja lämminverisille ravihevosille ravikilpailutulosten perusteella. Lue lisää BLUP-jalostusindeksistä!Suomenhevoset, 

R-suunta 


Ratsusuunnan suomenhevosista tammapalkkio maksetaan 20 tammalle. Näistä 10 tammaa valitaan jalostusarvostelun rakennepisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Lisäksi 10 tammaa valitaan Suomen Ratsastajainliiton 2- ja 3-tason rankingpisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Kilpailutulosten osalta perusteena ovat lähtökohtaisesti vuonna 2019 saavutetut kilpailutulokset, myös aiempien vuosien tuloksia voidaan käyttää. 


Palkitaan 10 ratsusuunnan tammaa jalostusarvostelun rakennepisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Rakennepisteiden keskiarvon ollessa sama järjestyksen ratkaisevat yksittäiset rakennepisteet seuraavassa järjestyksessä: tyyppi, runko, jalkojen asento, jalkojen terveys, kaviot.  

Valitaan hakemusten perusteella 10 tammaa kilpailusuoritusten mukaisesti. Mikäli tamma on molemmilla listoilla, palkitaan se kilpailusuoritusten perusteella.  


Suomenhevoset,

T- ja P-suunnat 


Työ- ja pienhevossuunnan suomenhevosista tammapalkkio maksetaan molempien jalostussuuntien osalta kuudelle tammalle. Nämä valitaan jalostusarvostelun rakennepisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Rakennepisteiden keskiarvon ollessa sama, järjestyksen ratkaisevat yksittäiset rakennepisteet seuraavassa järjestyksessä: tyyppi, runko, jalkojen asento, jalkojen terveys, kaviot. Lämminveriset ratsuhevoset 
 
Lämminverisistä ratsuhevostammoista tammapalkkio maksetaan 60 tammalle. Maksun perusteena on vuonna 2020 syntynyt varsa, joka ensirekisteröidään FWB-kantakirjaan ja täyttää FWB-kantakirjan pääosaston vaatimukset. Varsan isäoriin tulee olla FWB-jalostukseen hyväksytty.  
 
Tammoista 50 valitaan jalostusarvostelutulosten rakennearvostelun perusteella paremmuusjärjestyksessä. Jalostusarvostelu tulee olla tehty viimeistään varsomisvuonna 30.9. mennessä. Muuta aikarajaa jalostusarvostelun suorittamiselle ei ole. Jalostusarvostelutuloksen perusteella jaettavaa tammapalkkiota ei tarvitse erikseen anoa.  


Lisäksi 10 tammaa valitaan anomuksesta kilpailutulosten perusteella paremmuusjärjestyksessä. Kilpailutulosten perusteella valittavien tammojen osalta perusteena ovat SRL:n kilpailujärjestelmässä olevat tulokset. Ratsu- ja ponivaliokunta valitsee kilpailutulosten perusteella valittavat tammat.  Tammakohtainen palkkio on 800 e. 
 
 
Ponit, vuonohevoset ja islanninhevoset 
 
Poni-, vuonohevos- ja islanninhevostammoista palkitaan yhteensä 100 tammaa/vuosi. Maksun perusteena on vuonna 2020 syntynyt varsa, joka ensirekisteröidään Suomen Hippoksen ylläpitämään rotukantakirjan pääosastoon. Käytetyn oriin tulee olla hyväksytty jalostusarvostelussa rodun perusteiden mukaisesti.  

  

Tammat valitaan jalostusarvostelutulosten rakennearvostelun perusteella paremmuusjärjestyksessä roduittain. Jalostusarvostelu tulee olla tehty viimeistään varsomisvuonna 30.9. mennessä. Muuta aikarajaa jalostusarvostelun suorittamiselle ei ole. Roduittain palkittavien tammojen määrä suhteutetaan koko rodun astutettujen tammojen määrään. Mikäli kriteereitä täyttäviä tammoja ei ole rodun sisällä riittävästi, jaetaan raha muille roduille. Tammapalkkiota ei tarvitse erikseen anoa. Tammakohtainen palkkio on 400 e. 


Tammapalkkio 2020, suomenhevoset (pdf) (439.2 KB)

Tammapalkkio 2020_lämminveriset ravihevoset (pdf) (111.2 KB)

Tammapalkkio 2020 R&P (pdf) (579.6 KB)


Lisätietoja:


Minna Mäenpää

Jalostusjohtaja

020 760 5250

minna.maenpaa@hippos.fi