Hyppää sisältöön

Suomen Hippos tuomitsee häirinnän

Jokaisella raviurheilun harrastajalla ja hevosharrastuksen parissa toimivalla täytyy olla mahdollisuus turvalliseen toimimiseen. Epäasiallinen käytös on jyrkästi tuomittavaa.

Julkisessa keskustelussa viime päivinä esiin tulleet epäkohdat ja väärinkäytökset hevosurheilun parissa eivät ole hyväksyttäviä eivätkä tätä päivää raviurheilussa. Syrjimättömän ja turvallisen harrastamisen varmistaminen on Suomen Hippokselle avainasia. Jokaisella täytyy olla turvallinen mahdollisuus niin harrastamiseen kuin kilpaurheiluun, ja kaikenlainen epäasiallinen toiminta on jyrkästi tuomittavaa. 

Suomen Hippos on Olympiakomitean alainen lajiliitto, jonka toimintaa koskevat samat eettiset ohjeet kuin mutakin urheilulajeja. Lisätietoja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen Olympiakomitean julkaisemassa Lupa välittää, lupa puuttua -oppaassa