Hyppää sisältöön

Suomen Hippos suosittelee: Tarkkaile hevosen suun terveydentilaa ja löydä sille sopivat kuolaimet

Suomen Hippoksen selvityksessä tutkittiin kesän 2017 aikana ravihevosen suun tilaa kilpailun jälkeen. Selvityksessä myös vertailtiin erilaisten kuolainmallien vaikutusta. Kyseessä on laajin hevosen suun terveydentilaa kilpailun jälkeen kartoittanut selvitys raviurheilussa. Tuloksia tullaan hyödyntämään myös kansainvälisessä julkaisussa.

Tutkimuksessa havaittiin, että hevosen limakalvoilla esiintyi kilpailun jälkeen eriasteisia muutoksia enemmän kuin rutiinihammashuollon yhteydessä on havaittu. Hevosten suita ei kuitenkaan tutkittu ennen kilpailusuoritusta, eikä tiedossa myöskään ollut oliko hevosten suut huollettu säännöllisesti eläinlääkärin toimesta.

Kilpailun jälkeen tutkituista hevosista 37 prosentilla suu oli kunnossa. Kohtalaisia muutoksia löytyi 44 prosentilla hevosista. Kohtalaiset muutokset olivat sen laatuisia, että suun päivittäiseen tarkasteluun tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Vajaalla viidenneksellä hevosista muutoksia oli huomattavasti enemmän ja niille suositeltiin suun tarkempaa seurantaa sekä tarvittaessa myös uutta eläinlääkärin tarkastusta.

-    Saimme selvityksen tuotoksena arvokasta tietoa erityisesti hevosten taustajoukoille, eläinlääkäreille sekä ravikilpailuissa töissä oleville toimihenkilöille, tutkimuksen suorittanut eläinlääkäri Kati Tuomola kertoo. Kaiken kaikkiaan hevosten taustajoukot suhtautuivat tutkimukseen positiivisesti. Moni toivoi ohjeita vaurioiden estämiseksi ja kiitti, kun olimme havainneet suussa vaivan, joka on mahdollista hoitaa.

Selvityksessä tarkasteltiin myös erilaisten kilpailuissa käytettyjen kuolainmallien vaikutusta suun terveyteen. Kaikista suuystävällisimmäksi kuolaimeksi osoittautui tavallinen ravinivelkuolain. Sen sijaan puoltajankuolain, happy mouth ja cresendo ovat kuolaimia joiden käyttöönottoa olisi hyvä harkita. Nämä kuolaimet olivat muuhun aineistoon verrattuna useammin yhteydessä suussa esiintyneisiin vaurioihin.

-    Tutkimustulosten perusteella on selvää, että kuolainmallilla on vaikutusta suun terveyteen ja että on tärkeää valita hevoselle sopivat kuolaimet. Tulosten avulla voimme todeta, että tavallinen kuolain on hevosen kannalta paras vaihtoehto. Sopivan kuolaimen löytäminen omalle hevoselle voi olla haastavaa ja siinä kannattaa käyttää apuna kuolainten sovitukseen perehtynyttä eläinlääkäriä, mikäli sopivaa ei tunnu löytyvän, Suomen Hippoksen eläinlääkäri Reija Junkkari neuvoo.

- Selvitys ja ravikentältä tulevat viestit osoittavat, että tarvetta uusille kuolainmalleille olisi. Meillä on aikomus lisätä yhteistyötä kuolainvalmistajien kanssa, jotta saadaan markkinoille lisää toimivampia ja suuystävällisiä kuolainmalleja, Junkkari jatkaa.

Suuterveys on erittäin tärkeä osa hevosen hyvinvointia, mutta useinkaan suuhun ei välttämättä tule katsottua itse.

-    Muistutamme hevosten taustavoimia myös suun säännöllisen hoidon tärkeydestä. Suun etuosan tutkimus kannattaa myös lisätä hevosen kotitallissa tapahtuvaan arkihoitoon. Hevosen hyvinvointi on koko toimintamme tärkein pilari. Nyt tehty tutkimus ja sen tuloksien hyödyntäminen tukevat tavoitettamme osoittaa käytännön keinot, joilla hevosen hyvinvointi varmistetaan, Junkkari päättää.

Lisätietoja,
Reija Junkkari

Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 020 760 5244
reija.junkkari@hippos.fiTaustaa tutkimuksesta

Suomen Hippos teetti kesän 2017 aikana selvityksen hevosen suun terveydestä. Selvitys tehtiin osana Hippoksen ravihevosen hyvinvointiohjelmaa. Kesän aikana tutkittiin yhteensä 264 hevosta. Hevoset valittiin satunnaisesti lähtölistoista. Mukana tutkimuksessa oli sekä lämminverisiä, suomenhevosia että poneja.  Selvityksessä hevosten suut tutkittiin kilpailun jälkeen ja samalla arvioitiin erilaisten kuolaintyyppien vaikutuksia suun terveyteen. Tutkimukset suoritettiin kirkkaan otsalampun avulla heti startin jälkeen valjastuskatoksessa, kun kaikki hevosen kilpailuvarusteet oli riisuttu. Tutkimus keskittyi suun etuosan ja hammasloman tarkasteluun.