Hyppää sisältöön

Suomen Hippos ry:n uudet säännöt antavat nuorille äänen

Suomen Hippos ry:n uudistetut järjestösäännöt päivittävät toiminnan perusteita ja luovat arvoperustan, joiden pohjalta järjestö toimii tulevaisuudessa sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Suomen Hippoksen uudistetut säännöt tarjoavat jatkossa nuorisotoiminnan edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden valtuuskunnan kokouksissa sekä varsinaisessa kokouksessa.

Uudet järjestösäännöt määrittävät Suomen Hippos ry:n tehtäviksi:

1) Johtaa ja kehittää Suomen raviurheilua ja hevostaloutta
2) Johtaa ja edistää kotimaista hevosjalostusta ja -kasvatusta

3) Edistää hevosen käyttöä ja vastuullista hevosenpitoa ja hevosten hyvinvointia
4) Ylläpitää ja kehittää raviurheilun suosiota
5) Kehittää raviurheilun nuorisotoimintaa
6) Huolehtia hevostalouden yhteiskunnallisista ja kansainvälisistä suhteista
7) Edistää ravipelitoimintaa koko hevostaloutemme kehitystä hyödyttävällä tavalla
8) Edistää raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteiskuntavastuun toteutumista
9) Edistää raviratayhteisöjen, hevosjalostusliittojen ja muiden jäsentensä toimintaa ja yhteistyötä


Uudistetut säännöt nostavat raviurheilun nuorisotoiminnan ja lajimarkkinoinnin järjestön sääntömääräisiksi tehtäviksi. Tämän lisäksi lajin nuorisotoiminta saa oman edustajansa mukaan järjestön kokouksiin.  Lajin tulevaisuuden ja uudistumisen kannalta on keskeistä, että nuoret osallistuvat jatkossa sekä valtuuskunnan että varsinaiseen kokoukseen. Tämän myötä nuorten ääni kuuluu raviurheilussa nykyistä vahvemmin. Jatkossa yhdistyksen varsinainen kokous tullaan järjestämään joka kolmas vuosi.


Suomen Hippos ry:n varsinaisessa kokouksessa hyväksytyt uudet järjestösäännöt on rekisteröity ja ne ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä.


Lisätietoja,
Suvi Louhelainen
Kehityspäällikkö
Suomen Hippos ry
Puh. 050 574 5920
e-mail: suvi.louhelainen@hippos.fi


Hippos logo2010 RGB