Hyppää sisältöön

Suomen Hippos on käynnistänyt yhdenvertaisuustyön: ”Parhaat tulokset syntyvät sallivassa ja avoimessa ilmapiirissä”

Suomen Hippos on aloittanut vuoden 2020 alusta yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen. Myös hevosalalla tarvitaan toimia yhdenvertaisuuden ja vastuullisuuden edistämiseksi: jokaiselle täytyy taata turvallinen ja syrjimätön mahdollisuus niin harrastamiseen kuin kilpaurheiluun. Vastuulliseen toimintaan sisältyy aina myös hevosen hyvinvointi.

– Parhaat tulokset syntyvät sallivassa ja avoimessa ilmapiirissä, jossa jokainen hyväksytään omana itsenään – näin myös raviurheilussa ja hevosalalla muutenkin. Siksi syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat arvoja, joihin haluamme sitoutua, kertoo Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen.

Yhdenvertaisuustyössään Suomen Hippos haluaa luoda katsauksen raviurheilun nykytilaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja laatia myös eettiset ohjeet lajin toimijoille. Raviurheilun kilpailutoiminnassa tasa-arvo näkyy kaiken ikäisten ihmisten kilpaillessa samoissa ravilähdöissä sukupuolestaan riippumatta. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa halutaan tarkastella lajin toimintaa myös kilpaurien ulkopuolella ja laatia toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi koko alalla.

Hevosen hyvinvointi on kirjattu Hippoksen strategian ytimeen, ja yhdenvertaisuustyöhön liittyvillä eettisillä ohjeilla sekä hyvän hevosenpidon teeseillä pyritään parantamaan myös suuren yleisön tietoisuutta siitä, kuinka hyvin kilpahevonen maassamme voi.

– Viime vuonna muutamalla pilottiradoilla aloitetut hevosten hyvinvointitarkastukset ja Lahden Kuninkuusraveista käynnistynyt vastuullisuusohjelma ovat osoittautuneet toimiviksi ja kiitellyiksi, ja molempien osalta otetaan seuraavia askelia tänä vuonna. Seinäjoella jatketaan Kuninkuusravien vastuullisuusohjelman eteenpäinviemistä, ja hyvinvointitarkastusten avulla varmistetaan ravihevosten hyvinvointia yhä laajemmalla otannalla, Vesa Mäkinen kertoo.

Vastuullisuusohjelma kattaa Kuninkuusravien toiminnan kaikki osa-alueet, ja tapahtumaa tarkastellaan ja pyritään kehittämään niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun näkökulmasta.

– Vastuullisuuteen sitoutumalla ja huolellisella yhdenvertaisuustyöllä rakennamme raviurheilusta myös tulevaisuuden menestystarinaa, jolla on vetovoimaa uusienkin harrastajien suuntaan, Mäkinen summaa.

Suomen Hippoksen yhdenvertaisuussuunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana. Suunnitelman avulla Suomen Hippos kokoaa yhteen tilannekatsauksen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta raviurheilussa sekä tarjoaa konkreettisen suunnitelman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.