Hyppää sisältöön

Suomen Hippos huolissaan koronaviruksen aiheuttamista haitoista hevosalalle – ”Nyt on tärkeää tukea toinen toistamme”

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne luo varjoja koko hevosalalle ja vaikeuttaa hevostallien ja -yrittäjien toimintaa. Ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon lisäksi hevosten hyvinvoinnin varmistaminen on vallitsevassa tilanteessa tärkeää.

Kuva: Hippos

Suomen Hippos allekirjoittaa koko hevosalan huolen koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ihmisten terveys on tällä hetkellä kaikessa toiminnassa ensisijainen prioriteetti, mutta samalla hevosalalla eletään kovien paineiden myllerryksessä yrittäjien ajautuessa ahtaalle taloudellisesti ja tilanteen luodessa uhkakuvia myös hevosten hyvinvoinnille.

Hippos seuraa tilannetta aktiivisesti ja toimii viranomaisten määräysten ja suositusten mukaisesti, tarkastellen samalla kokonaisuutta koko hevosalan laajuudella.

”Hevosalalla on nähty viime viikkojen aikana hienoa yhteistyötä ja haluankin korostaa sen tärkeyttä – nyt on tärkeää tukea toinen toistamme ja pitää hevosalan pyörät pyörimässä. Omistajat, kasvattajat, valmentajat, hevosenhoitajat ja muut alan toimijat tekevät äärettömän tärkeää työtä haastavassa tilanteessa. Yhdessä voimme luoda mahdollisimman hyvät raamit ja toimintaedellytykset sille arjelle, jota tulemme vallitsevan kriisin jälkeen elämään”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen vetoaa.

Hippos on sekä itse että yhdessä muiden hevosalan toimijoiden kanssa kontaktoinut viranomaistahoja ja pyytänyt lausuntoja muun muassa ravikilpailujen järjestämiseen sekä alan tukijärjestelmään liittyen. Lisäksi vireillä on MTK:n hevosverkoston kautta vetoomus päättäjille, jotta hevosalan yrittäjyyden jatkumisen edellytykset turvataan myös tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä yhteiskunnallisessa keskustelussa pohditaan liikkumisrajoituksia maan sisälle, ja hevosala haluaa yhteistyössä muistuttaa päättäjiä siitä, että vallitsevassa tilanteessakin hevosten hyvinvointi on turvattava ja esimerkiksi eläinlääkäreiden ja rehukuljetusten on päästävä liikkumaan myös poikkeusaikana.

Kevät on kasvatustoiminnan aktiivisinta aikaa, kun varsomiset ovat alkaneet ja uusia jalostusvalintoja pohditaan parhaillaan. Hippos haluaa kaikilla mahdollisilla toimilla olla varmistamassa sitä, että kasvattajat voivat uskoa alan tulevaisuuteen ja luoda toiminnallaan sen tärkeä pohjan, jonka koko hevostalous vaatii. Eläinlääkäripalveluiden saatavuudella sekä mahdollisilla liikkumisen rajoituksilla on suuria vaikutuksia kasvatustoimintaan sekä tammojen liikkuvuuden, että sperman kuljetusten osalta. Muun muassa nämä ovat asioita, joita nostetaan Hippoksen kautta viranomaisten ja päättäjien tietoisuuteen ja joihin etsitään yhdessä ratkaisuja.

Hevosalan järjestöt ja toimijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kuluneiden viikkojen aikana myös esimerkiksi kootessaan vapaaehtoisten verkostoa tallinpitäjien tueksi hätätilanteissa. Vapaaehtoisia on ilmoittautunut palvelun kautta jo noin 1000, ja muun muassa Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä huomioi aiemmin keskiviikkona hevosalan oma-aloitteisuuden tukitoimissa.

Yhteistyön voimalla toteutettiin pikavauhtia myös kysely hevosalan yrittäjille koronavirustilanteen vaikutuksista heidän toimintaansa. Vastauksista käy ilmi, että tilanteen koetaan vaikuttavan yrityksen tulokseen melko tai erittäin paljon ja hevosmäärää arveltiin vähennettävän.

Suomen Hippos on koonnut verkkosivuilleen hevosalan toimijoille suunnatun talouspaketin, josta löytyy ajankohtaista tietoa muun muassa neuvonta-, tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista vallitsevassa tilanteessa.

Suomen Hippos seuraa tilannetta aktiivisesti ja kartoittaa jatkuvasti mahdollisuuksia tukea hevosalan toimijoita. Hippos pitää erityisen tärkeänä, että hevosalaa ja sen yhteiskunnallista merkitystä ei unohdeta kriisin keskellä.

Lisätiedot:


Vesa Mäkinen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040 532 8923
vesa.makinen@hippos.fi