Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen valtuuskunnan syyskokouksen tiedote

Suomen Hippos ry:n valtuuskunnan syyskokous järjestettiin Hämeenkylän kartanossa Vantaalla torstaina 22.11.2018. Läsnä oli 41 äänivaltaista edustajaa. Hippoksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Rehula ja jäseniksi Hannu Nivola, Marjo Kaipainen ja Juha Lyyski. Eronneen jäsenen tilalle toimikauden 2019 loppuun valittiin Matti Rajaharju.

Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kansanedustaja Juha Rehula. Rehula jatkaa puheenjohtajana. Hänet valittiin hallituksen puheenjohtajaksi valtuuskunnan kevätkokouksessa 24.5.2018 hallituksesta eronneen Antti Lehtisalon tilalle vuoden 2018 loppuun saakka.

Ehdolle hallitukseen olivat Marjo Kaipainen, Pekka Kairtamo, Juha Lyyski, Matti Mahlamäki, Hannu Nivola ja Juha Wikman. Vaali pidettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Äänet jakautuivat seuraavasti: Marjo Kaipainen 24 ääntä, Pekka Kairtamo 10, Juha Lyyski 22, Matti Mahlamäki 9, Hannu Nivola 31 ja Juha Wikman 12.

Eniten ääniä saivat Hannu Nivola, Marjo Kaipainen ja Juha Lyyski. Jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Kaikki kolme valittua olivat hallituksen erovuoroisia jäseniä.

Erillisellä vaalilla hallitukseen valittiin jäsen eronneen jäsenen Kari Erikssonin tilalle. Kokouksessa ehdolle asetettiin Matti Rajaharju, Pekka Kairtamo ja Juha Wikman. Äänet jakautuivat seuraavasti: Matti Rajaharju 21, Pekka Kairtamo 11 ja Juha Wikman 9. Eronneen jäsenen Kari Erikssonin tilalle toimikauden 2019 loppuun valittiin Matti Rajaharju.

Suljetulla lippuäänestyksellä valittiin myös Suomen Hippoksen varapuheenjohtaja. Ehdolle asetettiin Juha Lyyski ja Markku J. Jääskeläinen. Äänet jakautuivat tasan, kumpikin ehdokas sai 19 ääntä. Asian ratkaisi arpa. Suomen Hippoksen hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Lyyski.

Hallituksen jäsenten, Markku J. Jääskeläinen ja Tuomo Ojanperä, toimikausi jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Kokouksen alussa kuultiin valtuuskunnan puheenjohtaja Olavi Haankedon avauspuhe, jossa kerrattiin kuluneen vuoden aiheita ja tapahtumia.

Syksyllä 2018 käynnistettyä raviurheilun tulevaisuustyöprosessia valtuuskunnalle avasi Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Juha Rehula. Tulevaisuustyöhön liittyen valtuuskunta kävi keskustelua Mainostoimisto Miller & Leanin strategi Petri Materon johdolla. Keskustelu käytiin otsikolla ”Suomalaisen raviurheilun tulevaisuus ja arvot”.

Peliyhtiön katsauksen valtuuskunnalle kävi antamassa Veikkauksen liiketoimintajohtaja Sami Kauhanen, joka kertoi valtuuskunnalle pelaamisen ja erityisesti hevospelaamisen ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Hevosalan ja Suomen Hippoksen ajankohtaisista asioista antoivat katsauksen keskusjärjestön hallituksen puheenjohtaja Juha Rehula sekä toimitusjohtaja Vesa Mäkinen.

Valtuuskunta vahvisti Suomen Hippos ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. Valtuuskunta valitsi toimitusjohtaja Vesa Mäkisen edustajaksi Veikkaus Oy:n hallintoneuvostoon.  

Valtuuskunta nimitti syyskokouksessa ravituomioistuimen puheenjohtajaksi Kalevi Palotien, jäseniksi Risto Airaksisen sekä Markku Eestilän ja varamieheksi Henri Steinerin.

Lisätietoja:

Olavi Haanketo
Suomen Hippoksen valtuuskunnan puheenjohtaja
040 588 9005

Juha Rehula
Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja
050 511 3017