Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen tiedote ravivalmentajan rikostuomioon johtaneen tapauksen käsittelystä

yleiskuva hevosen jaloista

Kuva: Hippos/Ville Vuorinen

Suomen Hippos on asettanut vuonna 1961 syntyneen ravivalmentajan toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon. Kilpailukielto perustuu Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomioon lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Suomen Hippos ry on päättänyt asettaa harrastajalisenssillä toimivan valmentajan toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon 8.6.2021 alkaen. Kilpailukielto nojaa ravikilpailusääntöjen pykälään 59.2.4 ja perustuu Pirkanmaan käräjäoikeuden antamaan tuomioon lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tuomio ei ole lainvoimainen, mutta asian vakavuudesta johtuen kilpailukielto alkaa välittömästi.

Ravikilpailutoiminnan osalta asian käsittely jatkuu Suomen Hippoksen prosessien mukaisesti ja Hippoksen sääntövaliokunta käsittelee asiaa kokouksessaan jo kuluvalla viikolla. Asia etenee myös lauantaina kokoontuvan Suomen Hippoksen hallituksen käsiteltäväksi. Ravikilpailusääntöjen mukaisesti kilpailukielto koskee oikeutta käsitellä hevosta ravikilpailuissa kilpailuaikana, oleskelua talli- ja varikkoalueella sekä toimimista ohjastajana, vastuullisena valmentajana ja ravien toimihenkilönä. Suomen Hippos ei julkaise henkilön nimeä asian keskeneräisyyden sekä uhrien yksityisyyden suojelemisen vuoksi.

Hevosen ja ihmisen hyvinvointi ovat raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategian keskeisiä teemoja ja kaiken toiminnan lähtökohta. Suomen Hippoksen ja sen jäsenyhteisöjen toiminnassa kiusaaminen, seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat kaikissa muodoissaan kiellettyjä, eikä niitä tule hyväksyä missään oloissa.

Hevosalan toimintaympäristöt ja tapahtumat tarjoavat ainutlaatuisen, kulttuurisesti rikkaan ja pitkien perinteiden toimintaympäristön, joka on tänä päivänä kaikkien kiinnostuneiden saavutettavissa ikään, sukupuoleen, taustaan tai rajoitteisiin katsomatta. Toimintaympäristön turvallisuuden takaa kaikkien alan toimijoiden sitoutuminen epäasiallisen käytöksen kitkemiseen. Talliympäristö tarjoaa lapsille ja nuorille kehittävän ja kasvattavan ympäristön – näin tulee olla jatkossakin ja jokaisen alalla toimivan ihmisen kokemuksissa.

”Hevosharrastukset ja hevosurheilu ovat suurten tunteiden toimintaa. Näihin tunteisiin ei kuulu pelko epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutumisesta. Jos henkilö kokee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti ja epäkunnioittavasti, asia tulee aina ottaa vakavasti. Jokaisen vastuuseen kuuluu häirinnän kitkeminen, tilanteisiin puuttuminen ja rajojen asettaminen”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Kari Eriksson painottaa.

Jokainen hevosalalla toimiva on osaltaan vastuussa turvallisen harrastus- ja toimintaympäristön vaalimisesta. Suomen Hippoksella ja sen jäsenyhteisöillä on nollatoleranssi häirintään ja syrjintään, mikä tarkoittaa sitä, että minkäänlaista häirintää tai syrjintää ei suvaita ja kaikki tapaukset otetaan vakavasti. Kaikki Suomen Hippoksen tietoon tulleet tapaukset käsitellään asianmukaisin prosessein ja Hippos suhtautuu tapahtuneeseen äärimmäisellä vakavuudella.

Suomen Hippos on mukana Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin –palvelussa, josta saa apua ja tukea, jos on kohdannut raviurheilun parissa epäasiallista käyttäytymistä tai seksuaali- tai muuta väkivaltaa. Ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäeettisestä käytöksestä, kuten häirinnästä, voi tehdä myös SUEKin ILMO-palvelussa. Palveluihin voi ottaa yhteyttä nimettömästi ja ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti.

Lue lisää ilmoituskanavista >

Lisätiedot:

Kari Eriksson, puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 040-0685036
kari.eriksson@hippos.fi