Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen tiedote eläinsuojelurikokseen johtaneen tapauksen käsittelystä

yleiskuva raveistaa

Image: Hippos/Jenni Sarapää

Suomen Hippos on asettanut vuonna 1980 syntyneen ravivalmentajan toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon. Kilpailukielto perustuu Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomioon eläinsuojelurikoksesta.

Suomen Hippos ry on päättänyt asettaa valmentajan toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon 26.5.2021 alkaen. Kilpailukielto nojaa ravikilpailusääntöjen pykälään 59.2.4 ja perustuu Kanta-Hämeen käräjäoikeuden toukokuussa antamaan tuomioon eläinsuojelurikoksesta. Eläinsuojelurikos on tapahtunut harjoitusolosuhteissa ravikilpailujen ulkopuolella.

Asian käsittely jatkuu Suomen Hippoksessa prosessien mukaisesti ja Hippoksen sääntö- ja lisenssivaliokunnat tulevat käsittelemään asiaa kokouksissaan lähiviikkojen aikana. Tarvittaessa asia etenee Suomen Hippoksen hallituksen käsiteltäväksi. Ravikilpailusääntöjen mukaisesti kilpailukielto koskee oikeutta käsitellä hevosta ravikilpailuissa kilpailuaikana, oleskelua talli- ja varikkoalueella sekä toimimista ohjastajana, vastuullisena valmentajana ja ravien toimihenkilönä.

Hevosen hyvinvointi on raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategian keskeisiä teemoja ja kaiken toiminnan lähtökohta. Ravikilpailusäännöissä ja rangaistusohjesäännöissä määritellään tarkasti muun muassa hevosen sopimaton käsittely, ja Hippoksen lisenssimääräykset sitovat lisenssinhaltijoita toimimaan sääntöjen mukaisesti. Kaikki Suomen Hippoksen tietoon tulleet tapaukset käsitellään asianmukaisin prosessein ja Hippos suhtautuu tapahtuneeseen äärimmäisellä vakavuudella.

Ravikilpailutoiminnassa hevosten hyvinvointia ja hevosten käsittelyä seurataan tarkasti muun muassa eläinlääkärin, tuomariston ja varikkoalueen toimihenkilöiden toimesta, mutta kilpailutoiminnassa tapahtuva seuranta on vain jäävuoren huippu – kaikki hevosen hyvinvointiin liittyvä toiminta lähtee kotitallilta ja hevosen päivittäisestä käsittelystä.

Kaikessa käsittelyssä tavoitteena on hyvinvoiva ja mielellään ihmisen kanssa toimiva hevonen. Hevosen valmentamiseen ja opettamiseen on tarjolla vastuuvalmentajana toimimiseen vaadittavan vastuuvalmentajakoulutuksen lisäksi erilaisia ravivalmennuskursseja Hippoksen sekä alan oppilaitosten järjestämänä. Suomen Hippoksen verkko-oppimisympäristö Hipposakatemian koulutustarjontaa tullaan jatkossa laajentamaan myös hevosen hyvinvointiin liittyvillä koulutuksilla. Hippoksen ja oppilaitosten lisäksi hevosen hyvinvointiin ja valmentamiseen liittyvää materiaalia on saatavilla myös muun muassa Hevostietokeskuksen, Hippoliksen sekä hevoseni.fi-sivuston kautta.

Lisätiedot:

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040-077 2469
sami.kauhanen@hippos.fi

Martti Tala, asiantuntijaeläinlääkäri, Suomen Hippos
p. 040-354 0338
martti.tala@hippos.fi