Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan varsojen tunnistusta ulkomailla

Suomen Hippoksen tietoon on tullut, että vuosina 2012-2017 yhteensä 56 lämminveristä ravihevosvarsaa on merkitty kantakirjaan osittain virheellisten asiakirjojen perusteella. Varsat on tunnistettu kantakirjaan merkitsemistä varten ulkomailla, vaikka tunnistus on Suomen Hippoksen ravikilpailu- ja jalostusohjesääntöjen mukaan tehtävä Suomessa.

Asiaa tutkittiin Suomen Hippoksen toimesta.  Tunnistustoiminnasta pyydettiin epäillyltä hevosjalostusliitolta selvitys ja kun virheellinen toiminta todennettiin, asia siirtyi Suomen Hippoksen jalostusvaliokunnan käsittelyyn.

 

Hippoksen pyytämästä selvityksestä kävi ilmi, että tunnistuksia oli tehty ulkomailla kahdella eri tallilla. Virossa vuosina 2012-2017 on tunnistettu 21 varsaa ja Tanskassa vuosina 2013-2017 on tunnistettu 33 varsaa. Varsoja on ollut kaikkiaan 54, jotka ovat 22 eri kasvattajan kasvattamia. Kuitenkin hevosjalostusliiton toimihenkilön täyttämään tunnistuspöytäkirjaan sekä heppa-järjestelmään varsojen tunnistuspaikaksi on merkitty suomalainen paikkakunta. Hippokseen toimitetut dokumentit ovat olleet sääntöjen mukaisia ja niiden perusteella varsat on merkitty kantakirjaan. Varsojen emät ovat olleet Suomen kantakirjassa sääntöjen mukaisesti. 

 

Selvityksen perusteella jalostusvaliokunta katsoi, että kyseessä on vakava sääntörikkomus hevosjalostusliiton toiminnanjohtajan osalta. Toiminta on sääntöjen vastaista myös kasvattajien osalta. Lisäksi jalostusvaliokunta päätti pyytää asianosaiselta hevosjalostusliitolta tarkempaa selvitystä liiton osuudesta asiaan, sekä laittaa kaikille hevosjalostusliitoille selvityspyynnön siitä, onko vastaavaa toimintaa tapahtunut liiton toimialueella tai toimihenkilöiden toimesta. Tuli ilmi, että myös toisessa hevosjalostusliitossa oli ollut virheellistä toimintaa; kaksi varsaa oli tunnistettu Ruotsissa vuonna 2017.


Suomen Hippoksen hallitus käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessaan 26.2. ja päätyi jalostusvaliokunnan esityksen perusteella seuraaviin päätöksiin:

 

Varsoja on tunnistettu virheellisesti pääosin yhden liiton toimesta. Päädyttiin poistamaan kyseisen hevosjalostusliiton toiminnanjohtajan tunnistusoikeudet yhdeksi vuodeksi virheellisen toiminnan johdosta ajalle 12.3.2018-11.3.2019. Toisen asianosaisen hevosjalostusliiton tunnistajalle annettiin virheellisestä toiminnasta vakava huomautus. Kyseessä olevat hevosjalostusliitot ovat toimittaneet selvityksen liiton osuudesta toimintaan ja näiden perusteella sanktiot kohdentuivat tunnistajiin, eivät hevosjalostusliittoihin.

 

Koska kyseiset varsat ovat olleet oikeutettuja suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan polveutumisen perusteella, Suomen Hippoksen hallitus päätti olla muuttamatta hevosten kantakirjastatusta merkitsemisprosessissa tapahtuneesta virheestä huolimatta. Päätöksen mukaan kyseiset hevoset pysyvät merkittynä suomalaisen lämminverihevosen kantakirjan pääosastoon Suomessa syntyneinä hevosina ja säilyttävät nykyiset kilpailuoikeudet. Suomen Hippoksen hallituksen päätöksen mukaan yhdistyksen sääntöjen puitteissa ei ole mahdollista määrittää sanktiota kasvattajille. Virheellisestä toiminnasta on myös tehty selvitys maa- ja metsätalousministeriölle.

 

Lisätietoja antaa:

Minna Mäenpää, Suomen Hippoksen jalostusjohtaja
minna.maenpaa@hippos.fi
puh. 040 511 2067


 

Lisätietoja hevosen tunnistamiseen liittyvistä säännöistä: 

Ravikilpailusääntöjen 16.1. pykälässä määritellään Suomessa syntyneeksi lämminveriseksi ravihevoseksi (FI) hevonen, joka on syntynyt Suomessa Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja rekisteröity Suomessa tai hevonen joka on syntynyt ulkomailla Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja tuotu Suomeen syntymävuoden joulukuun 31. päivään mennessä eikä ole muussa maassa rekisteröity. Lisäksi lämminveristen ravihevosten jalostusohjesäännön 1. liitteessä määrätään, että hevosen tulee fyysisesti sijaita tunnistusta varten siinä maassa, minkä kantakirjaan se merkitään.

 

Hevosjalostusliiton ja toiminnanjohtajan asema 
Hevosjalostusliitot toimivat Suomen Hippoksen jäsenjärjestöinä, muutoin itsenäisinä toimijoina. Liiton toiminnasta vastaa liiton johtokunta/hallitus, jonka alaisuudessa toiminnanjohtaja työskentelee. Suomen Hippos ry vastaa hevosten rekisteröintitoiminnasta yhteistyössä hevosjalostusliittojen kanssa. Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien tunnistusoikeudet myöntää Suomen Hippos ry tunnistuskoulutuksen jälkeen.

 

Linkit:

Suomen Hippoksen jalostusohjesääntö

Suomen Hippoksen ravikilpailusäännöt

Yleisesti hevosen tunnistustoimintaa säätelevä hevospassiasetus