Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallituksen päätös Ranskassa syntyneiden etätunnistettujen varsojen asiassa

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli 20.4.2018 ns. etätunnistettujen varsojen asiaa. 
 

Etätunnistettujen varsojen osalta kysymys on yhdeksästä Ranskassa vuosina 2016 ja 2017   syntyneestä varsasta, joiden tunnistus on tehty sääntöjen vastaisesti.  Näiden varsojen kohdalla suomalainen tunnistaja on tunnistanut hevoset näkemättä niitä fyysisesti. Ranskassa sirutettujen hevosten verinäytteet ja mikrosirujen numerot on toimitettu hänelle postissa. Tunnistajan täyttämään tunnistuspöytäkirjaan sekä heppa-järjestelmään on varsojen tunnistuspaikaksi merkitty virheellisesti suomalainen paikkakunta. Hevoset eivät olleet käyneet Suomessa tunnistettavana. 

Hippoksen hallitus päätti aiemmin, että näiden yhdeksän varsan kohdalla tehty tunnistusprosessi on pätemätön ja että kyseiset hevoset tulee tunnistaa uudelleen Suomessa 27.4.2018 mennessä, koska hevosilla ei ollut voimassa olevia tunnistusasiakirjoja ja koska tunnistusprosessia ei oltu tehty tunnistusasetuksen mukaisesti. 

Hippoksen hallituksen päätös 20.4.
 

Hippoksen hallitus on katsonut, että etätunnistettujen varsojen kohdalla kysymys on vakavasta sääntörikkomuksesta. Aiemmin määrätty uusi tunnistaminen tulee tapahtumaan kilpailusääntöjen puitteissa niin myöhään, että varsat tulisi rekisteröidä ilman kilpailuoikeutta. Hallitus käytti näiden varsojen kohdalla mahdollisuutta poikkeusrekisteröintiin ja myönsi niille FIU-statuksen.  Rekisteröintikäytäntöjä rikkoneille kasvattajille määrättiin 2000 euron suuruinen hevoskohtainen sakko.

Perusteena päätökselle oli, että seuraamukset sääntöjen vastaisesta toiminnasta haluttiin kohdistaa sääntöjä rikkoneisiin kasvattajiin. Osa varsoista on jo vaihtanut omistajaa eikä tapahtumaan täysin syyttömille uusille omistajille haluttu kohdistaa kohtuuttomia seuraamuksia. Samaa periaatetta käytettiin myös määriteltäessä seuraamuksia isommalle joukolle suomalaisen tunnistajan toimesta ulkomailla tunnistettuja varsoja. Hallitus katsoi, että etätunnistettujen varsojen tapauksessa rike oli niin paljon merkittävämpi, ettei FI –statusta voitu myöntää. 

Lisätietoja:


Kari Eriksson
Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja
puh. 0400 685 036

 

Minna Mäenpää
Suomen Hippoksen jalostusjohtaja

puh 040 511 2067


 

Suomen Hippoksen ravikilpailusäännöistä:

 

Ravikilpailusäännöt koskevat ravikilpailusääntöjen 2 §:n mukaan muun muassa hevosen omistajaa, kasvattajaa tai muuta lisenssinhaltijaa, joka on rekisteröitynyt, ilmoittanut rekisteröityvänsä tai muuten asioinut rekisteröimisasiassa Suomen Hippoksen tai sen jäsenyhteisön kanssa. Sääntöjen noudattamiseen velvoitettu taho on myös velvollinen tuntemaan säännöt. Tietämättömyys sääntöjen sisällöstä ei vapauta mahdollisista seuraamuksista.

 

Ravikilpailusääntöjen 16 §:n mukaan varsa on ilmoitettava syntymätodistuksella rekisteriin viimeistään syntymävuoden loppuun mennessä. Varsan rekisteröimistoimet on tehtävä viimeistään syntymävuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, jotta hevonen saisi kilpailuoikeuden.

 

Ravikilpailusääntöjen 16.1 §:n mukaan Suomessa syntynyt lämminverinen ravihevonen (FI) on hevonen, joka on syntynyt Suomessa Suomen rekisterissä olleesta tammasta ja rekisteröity Suomessa. Edelleen Suomen rekisterissä olevasta tammasta ulkomailla syntynyt varsa katsotaan Suomessa syntyneeksi, jos se on tuotu Suomeen syntymävuoden loppuun mennessä ja rekisteröity Suomessa eikä sitä ole muussa maassa rekisteröity.

 

Ravikilpailusääntöjen 16.2. §:n mukaan Suomalainen lämminverinen ravihevonen (FIu) on hevonen, joka on syntymävuonna tuotu ja rekisteröity emänsä kanssa Suomen rekisteriin eikä ole muussa maassa rekisteröity tai hevonen on syntynyt ulkomailla Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja on omistajan kustannuksella merkitty Suomen rekisteriin. FIu-hevoset eivät ole oikeutettuja kasvatustukiin ja -palkintoihin eivätkä osallistumaan lähtöihin, joihin ovat oikeutettuja osallistumaan vain Suomessa syntyneet lämminveriset ravihevoset.