Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallituksen päätökset kahdesta lääkeainetapauksesta

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli kokouksessaan 21.2.2020 kahta lääkeainetapausta.

Jokimaan raveissa 24.11.2019 kilpailleesta Kaunisrannan Pandora -nimisestä ponista otetusta virtsanäytteestä on löytynyt ketoprofeenia ja fluniksiinia. Nastolalaisen Lia Merimaan valmentama ja Miika Merimaan omistama poni hylättiin kilpailussa.

Ponin virtsanäytteessä todettiin kohtalainen pitoisuus ketoprofeenia sekä matala pitoisuus fluniksiinia, joilla on voinut olla vaikutusta ponin suorituskykyyn. Ketoprofeeni ja fluniksiini kuuluvat tulehduskipulääkkeiden ryhmään.

Ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä, ja kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua.

Lääkintäohjeessa ketoprofeenia tai fluniksiinia sisältävien valmisteiden ohjeelliseksi dopingvaroajaksi annetaan 14 vuorokautta.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta käsitteli tapausta kokouksessaan 28.1.2020 ja totesi Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä dopingrikkomuksen virtsanäytteestä löydetyn ketoprofeenin ja fluniksiinin perusteella.

Suomen Hippoksen hallitus asetti kokouksessaan 21.2.20120 Lia Merimaan 12 kuukauden kilpailukieltoon ajalle 21.2.2020–20.2.2021 ja määräsi hänelle 1000 euron sakon.

Valmentajan kilpailukielto koskee hänen kokonaan omistamiaan hevosia sekä toimimista ohjastajana, vastuullisena valmentajana ja hevosenkäsittelijänä ravikilpailutoiminnassa. Kaunisrannan Pandora vapautetaan kilpailukiellosta.

One Pointin näyte ei sääntöjen vastainen

Vermon raveissa 30.10.2019 kilpailleesta One Pointista otetusta virtsanäytteestä ei ole löytynyt raportointirajan ylittäviä pitoisuuksia lääkeaineita. One Point asetettiin lyhyeksi ajaksi kilpailukieltoon, kun sen näytteestä havaittiin jäämiä useammasta eri lääkeaineesta.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta käsitteli tapausta tammikuun kokouksessaan, eikä todennut nykyisten suomalaisten ravikilpailusääntöjen rikkomuksia. Muissa pohjoismaissa useamman lääkeaineen jäämäpitoisuudet samassa näytteessä katsotaan positiiviseksi tapaukseksi, mutta Suomessa säännöt ovat tältä osin erilaiset.

Lääkeainejäämien myötä One Pointin Vermon startti mitätöitiin. Suomen Hippoksen ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta ei saa kilpailuhetkellä löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Näin ollen startti mitätöitiin eikä palkintoja makseta, vaikka jääkeainejäämä ei ylitä raportointirajaa.

Lisätietoja:

Martti Tala
Asiantuntijaeläinlääkäri, Suomen Hippos
martti.tala@hippos.fi
020 760 5244 / 040 354 0338