Hyppää sisältöön

Suomalaisen raviurheilun tulevaisuustyö käynnistyy

Raviurheilun tulevaisuustyössä lajille luodaan selkeät askelmerkit, joilla ala menestyy tulevaisuudessakin.

Suomen Hippoksen hallitus on käynnistänyt raviurheilun ja hevoskasvatuksen tulevaisuustyön. Tulevaisuustyön tavoitteena on luoda yhtenäinen raviurheilun visio ja toimialastrategia, joka hyödyttää kaikkia alan toimijoita. Tavoitteena on, että työ olisi valmis syksyn 2019 valtuuskunnan päätettäväksi.

 

Hippoksen hallituksen nimeämä työryhmä ohjaa tulevaisuustyötä ja tarvittavat päätökset asiassa tekevät Hippoksen hallitus ja valtuuskunta. Tarkoituksena on, että tuleviin vuosiin valmistautuu vahva ja yhtenäinen raviurheilun toimijoiden joukko.

 

Kaikki raviurheilun sidosryhmät otetaan mukaan tulevaisuustyöhön.


”Tulevaisuustyötä ei tulla tekemään pelkästään kabineteissa, vaan prosessissa on tärkeää, että koko raviurheilun toimijajoukko on osallistettuna ja saa äänensä kuuluviin, mahdollisuuksia työn varrella on tähän useita. Työhön mukaan tullaan kutsumaan valmentajat, kasvattajat, ravinuoret, yhdistykset, raviradat, hevosjalostusliitot, harrastajat ja ammattilaiset. Suunnitelmissa on erilaisten kyselyiden ja tilaisuuksien kautta kartoittaa lajin toimijoiden ajatuksia.”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Juha Rehula listaa.

 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan yhteinen tavoitetila. Keskeisiä asioita, joita tulevaisuustyössä mm. tarkastellaan ovat: taloudellisten resurssien jakaminen – yhteisten tavoitteiden saavuttamista tukeva tuotonjakomalli, raviurheilun julkisuuskuva, nuorisotyön merkitys alalle, elämysten tuottaminen asiakkaille, hevoskasvatuksen tulevaisuus ja alan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys.

 

”Tulevaisuustyön ensimmäisessä vaiheessa vuoden loppuun mennessä tullaan kartoittamaan raviurheilun nykytila ja toimintaympäristö. Meidän on myös tunnistettava raviurheilun nykyisten ja potentiaalisten uusien asiakkaiden odotukset”, Rehula sanoo.

 

Tulevaisuustyön ohjausryhmänä toimii Suomen Hippoksen hallituksen nimeämä työryhmä, jonka muodostavat Suomen Hippoksen valtuuskunnan puheenjohtaja Olavi Haanketo, Ravivalmentajat ry:n edustaja Ari Hartikainen, Jokimaan raviradan toimitusjohtaja Tomi Himanka, Suomen Hippoksen hallituksen jäsen Markku J. Jääskeläinen, Suomen Hippoksen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Juha Lyytinen ja Ylivieskan raviradan toimitusjohtaja Ilkka Soronen. Työryhmän puheenjohtajana toimii Suomen Hippoksen puheenjohtaja Juha Rehula ja sihteerinä kehityspäällikkö Suvi Louhelainen. Työryhmä täydentyy seuraavassa vaiheessa nuorisoraviurheilun edustajalla.

Lisätietoja:

Juha Rehula, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja

puh. 050 511 3017