Hyppää sisältöön

SUEKin kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva julkaistu – Suomen Hippos mukana toimintaryhmässä

kuva kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva -julkaisusta

Kuva: SUEK

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on laatinut Kansallisen kilpailumanipulaation tilannekuvan yhdessä kansallisen yhteistoimintaryhmän kanssa. Tilannekuvan mukaan kilpailumanipulaation suhteen tilanne on Suomessa tällä hetkellä rauhallinen.

Suomen Hippos on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yhteistoimintaryhmässä, joka toteutti Kansallisen kilpailumanipulaation tilannekuvan yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen kanssa. Tilannekuvan tarkoituksena on tunnistaa suomalaista urheilua koskevat riskit ja haavoittuvuudet, jotka ovat keskeisessä osassa kilpailumanipulaation torjunnassa.

Kahden viime vuoden aikana SUEKin tietoon ei ole Suomesta tullut vakavia kilpailumanipulaatioepäilyjä, jotka olisivat johtaneet esitutkintaan tai urheiluperusteiseen tutkintaan. Tilannekuvan mukaan suomalaisessa raviurheilussa suurin uhka kilpailumanipulaatioon kohdistuu sisäpiiritiedon väärinkäyttöön hevospelaamisen yhteydessä. Tietoon ei ole kuitenkaan tullut ilmi viitteitä manipulaatiosta ainakaan viimeiseen viiteen vuoteen. SUEK kuitenkin muistuttaa, että rauhallisesta tilanteesta huolimatta suomalaisen urheilun on oltava valppaana, sillä näkymä voi muuttua nopeastikin.

Kilpailumanipulaatio liitetään usein vedonlyöntiin ja siihen liittyvään kilpailun kulkuun tai lopputulokseen vaikuttamiseen tai sen yritykseen. Kilpailumanipulaatio on kuitenkin muutakin: se on moninainen ilmiö, joka voi kohdistua esimerkiksi välineisiin, tuomareihin, suorituspaikkoihin tai urheilijan henkilökohtaisiin tietoihin. Lajiliittojen kannalta suurin uhka kilpailumanipulaation torjunnan osalta on sääntöjen, määräysten ja toimintapolitiikan valvonnan puute.

”Urheiluyhteisön ja viranomaisten välinen yhteistyö on tärkeä osa kilpailumanipulaation torjuntaa. Aina ei ihan ymmärretä kilpailumanipulaation moninaisuutta, siksi kaikilla urheilutoimijoilla pitää olla kyky tunnistaa kilpailumanipulaation riskit. Kun ymmärretään kilpailumanipulaation ilmiötä paremmin, pystytään tunnistamaan tilanteet ajoissa, jottei syyllistytä manipulaatioon myöskään vahingossa,” SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen muistuttaa.

Kansallisen yhteistoimintaryhmän jäsenet ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, Syyttäjälaitos, Etelä-Suomen syyttäjäalue, Suomen olympiakomitea, Suomen Palloliitto, Jalkapallon pelaajayhdistys, Suomen Hippos ry ja Veikkaus.

Osallistuminen kilpailumanipulaation torjumiseen on tärkeä osa Suomen Hippoksen vastuullisuustoimia. Sääntöjen ja määräysten ohella Suomen Hippos on mukana muun muassa SUEKin ILMO-palvelussa, jossa voi tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäeettisestä toiminnasta, esimerkiksi häirinnästä tai muusta epäilyttävästä toiminnasta esimerkiksi kilpailumanipulaatioon liittyen. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi tai nimellä, ja ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

ILMO-palvelu

Kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva