Hyppää sisältöön

Sääntömuutokset raveissa 1.1.2017 alkaen

Eniten keskustelua on herättänyt mahdollisuus hevosen sijoituksen muuttamiseen. Uudesta sääntöpykälästä on julkaistu koulutusvideo.

Ravikilpailusääntöjä ja rangaistusohjeita päivitetään 1.1.2017 alkaen.

Muuttuvia sääntökohtia ovat mm. palkintotaulukon rakenne, murtautumispykälän tarkentaminen, radalla verryttely sekä avustajan kypärän käyttöön varikolla liittyvät määräykset.

Linkki uuden murtautumissäännön koulutusvideoon: Sijoituksen siirtäminen

Olennaisimmat muutokset sääntöihin ovat:

§ 31 PALKINNOT

Siirrytään aiemmin voimassa olleeseen palkitsevampaan palkintoskaalaan. Kolmannen ja neljännen sijan palkinto paranee, samoin ylimääräiset rahasijat.

Muuttuneet kohdat ovat:


3. palkinto 30 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta

4. palkinto 20 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta

5. - 8. palkinto 10 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta

§ 48 KILPAILUASU

Kypärän käyttöä varikolla selkeytetään. avustajalla Kypärä on 1.1. alkaen pakollinen aina hevosta varikkoalueella ajettaessa tai ratsastettaessa.

Päivitetty sääntökohta:

Ravikypärän käyttö on pakollista myös varikkoalueella hevosta ajettaessa.


§ 50.2. VERRYTTELY RADALLA

Jatkossa raviradalla saa verrytellä itse valmentamaansa hevosta. Aiemmin verryttelyyn vaadittiin ajolupa tai pidennetty ajo-oikeus.

Muuttunut sääntökohta:

Kilpailuaikana hevosta saa verrytellä radalla henkilö, jolla on voimas­sa oleva ajolupa, rajoitettu ajo-oikeus tai valmentajalisenssi sekä asianmukainen ajoasu, ravikypärä ja turvaliivi. Valmentajalisenssin haltija saa verrytellä vain itse valmentamaansa hevosta.


§ 57.2. MURTAUTUMINEN

Murtautumista käsittelevään lisätään sääntökohta, joka mahdollistaa hevosen sijoittamisen muuttamisen. Kyseessä on erittäin harvinainen murtautumisen erikoistapaus, jossa rikkeen tekevä valjakko ei tule ulos suljetusta tilasta.

Lisätty sääntökohta:

Mikäli kilpailija loppusuoralla tekee rikkeen yhtä tai useampaa kanssakilpailijaa häiriten ja saa siitä etua, voidaan hevosen sijoitusta hylkäämisen sijaan siirtää. Häiriön tehnyt valjakko siirretään välittömästi häirityn hevosen tai häirittyjen hevosten taakse.

Koulutusvideo sijoituksen siirtymiseen liittyen:
Sijoituksen siirtäminen


RANGAISTUSOHJESÄÄNNÖN PÄIVITYKSET

4603 MYÖHÄSTYNYT ALKOMETRI-PUHALLUTTAMINEN

Alkometri-puhaltamisen myöhästymiseen on tähän mennessä sovellettu koodia 9902 Toimihenkilön vastustaminen, mikä ei kuvaa oikealla tavalla määrätyn rangaistuksen syytä. Jatkossa puhaltamisen laiminlyönnille on oma koodinsa.

4705 ILMAN SÄÄNTÖJEN MUKAISTA TURVALIIVIÄ AJAMINEN

Tarkennetaan ohjetta voittajaesittelyn osalta. Lisätään poikkeus tilanteisiin, jolloin valmentaja joutuu äkillisesti tuomaan hevosensa voittajaesittelyyn. Tällöin turvaliiviä ei vaadita.

Päivitetty teksti:

Mikäli ohjastajalla ei ole raviradan kaviouralla verryteltäessä, ajettaessa tai ratsastettaessa sääntöjen mukaista turvaliiviä, määrätään ohjastajalle 100 euron sakkorangaistus. Satunnainen kaviouralla ohjastaminen (esim. valmentajan osallistuminen voittajaseremonioihin ohjastajan ollessa estynyt) ei edellytä turvaliivin käyttöä.


Päivitetyt sääntökohdat kokonaisuudessaan:

 https://www.hippos.fi/raviurheilu/saannot/ravikilpailusaannot/saantomuutokset_1.1.2017

Vuoden 2017 sääntökirja löytyy täältä: https://www.hippos.fi/files/17233/ravikilpailusaannot_2017.pdf

Sääntökirjoja on saatavissa Hippoksesta ja maakuntaradoilta.