Hyppää sisältöön

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategiatyö käynnistyi laajalla kyselyllä – ”Alalla on kova halu löytää yhteiset maalit, joita kohti suunnata”

Ainutlaatuisen laajalla kyselyllä kartoitettiin strategiatyön aluksi Hippoksen jäsenyhteisöjen sekä sidosryhmien odotuksia tulevalta strategiakaudelta. Samalla saatiin paljon tärkeää taustamateriaalia työn tueksi.

Kuva: Hippos/Suvi Hakkarainen

Suomalaisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen uuden strategian työstö käynnistyi syyskuussa ainutlaatuisen laajalla sidosryhmäkyselyllä. Suomen Hippoksen jäsenyhteisöt sekä sidosryhmät kertoivat kyselyssä odotuksistaan tulevalle strategiakaudelle sekä muun muassa arvioivat, mitkä asiat tai ilmiöt vaikuttavat raviurheilun ja hevoskasvatuksen lähitulevaisuuteen. Lisäksi osallistujat pääsivät vertailemaan annettuja vastauksia ja arvottamaan niitä toisiinsa nähden.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen uusi strategia tehdään neljän vuoden ajanjaksolle 2021-2024.

”Olen erittäin iloinen siitä aktiivisuudesta, mitä alan toimijat esittivät kyselyyn vastatessaan. Saimme tärkeää polttoainetta strategiatyöhön ja arvokkaita näkemyksiä, joita hyödyntää. Alalla on kova halu löytää yhteiset maalit, joita kohti suunnata”, Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen kiittää.

Kysely toteutettiin syyskuussa viikon ajanjaksolla kahdelle eri kohderyhmälle jaettuna. Hippoksen jäsenyhteisöille suunnatussa kyselyssä avoimia vastauksia saatiin yli 1000. Vastauksissa korostuivat raviurheilun ja hevoskasvatuksen houkuttelevuuden varmistaminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Erityisen tärkeänä tavoitteena nähtiin myös alan taloudellisen pohjan turvaaminen.

Muille sidosryhmille kohdistunut kysely keskittyi raviurheilun ja hevoskasvatuksen vahvuuksien, kehityskohteiden sekä Hippoksen tulevaisuuden roolin arvioimiseen.

”Työstämme strategiaa suomalaiselle raviurheilulle ja hevoskasvatukselle ja haluamme löytää innostavan vision ja sitä kautta yhteisen suunnan koko alalle. Myös alan vastuullisuuteen ja hevosten sekä ihmisten hyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota”, Kauhanen painottaa.

Kyselyssä saatujen vastausten lisäksi strategiatyössä on hyödynnetty raviurheilun tulevaisuustyössä tuotettuja materiaaleja. Vuonna 2018 käynnistyneen tulevaisuustyön parissa tehtiin arvokasta työtä, jota oli toteuttamassa suuri määrä raviurheilun eri sektoreilla toimivia ihmisiä.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen uusi strategia valmistuu syksyn aikana ja se esitellään Suomen Hippoksen valtuuskunnalle marraskuun kokouksessa.

Lisätiedot strategiatyöstä:


Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040 077 2469
sami.kauhanen@hippos.fi