Hyppää sisältöön

Raviponien mittaussääntö uudistuu 1.1.2019 alkaen

Raviponeilla tulee jatkossa olla ajantasainen mittaustodistus ennen kalenterivuoden ensimmäiseen starttiin ilmoittamista. Uudistuksen tarkoitus on rauhoittaa kilpailutilanne sekä kilpailijan että toimihenkilöiden näkökulmasta ja varmistaa laadukas ja tasapuolinen mittaustilanne kaikille kilpailijoille.

Mittaamisesta huolehtii 1.1.2019 alkaen ponin omistaja. Poneja ei enää jatkossa mitata raviradoilla kilpailujen yhteydessä. Uudistus koskee kaikkia vuonna 2012 ja sen jälkeen syntyneitä raviponeja sekä niitä poneja, jotka aloittavat uransa yli 7-vuotiaana.

Uudistuksen yhteydessä Hippos julkaisee oman virallisen mittaajalistansa. Mittaajille järjestetään koulutus tammikuun alussa, ja koulutus on pakollinen kaikille mittaajille. Suomen Ratsastajainliitto hyväksyy jatkossa myös raviponien mittauskoulutuksen käyneet mittaajat, mikäli mittaaja itse ilmoittaa SRL:lle halukkuudestaan mitata myös ratsuponeja.

Uuteen käytäntöön siirtymistä helpotetaan kolmen kuukauden siirtymisajalla. Maaliskuun 2019 loppuun asti raviponit voivat kilpailla myös vanhoilla mittaustodistuksilla. Alkuvuodesta 2019 tullaan järjestämään myös joukkomittaustilaisuuksia, joista tiedotetaan erikseen. Epäselvissä tilanteissa kehotamme olemaan yhteydessä Suomen Hippokseen. 

A- ja B-kategorian maksimisäkäkorkeudet pysyvät ennallaan. A-kategorian maksimisäkäkorkeus on 107,0 cm ja B-kategorian ponien säkäkorkeuden tulee olla 107,1 -130,0 cm. Raviponien mittausmääräykset löydät Hippoksen verkkosivuilta.

Raviponien kilpailukategorioiden säkäkorkeudet perustuvat alun perin shetlanninponien ja gotlanninrussien jalostusohjelmien mukaisiin maksimisäkäkorkeuksiin. Koska alkuperärotuiset ponit kasvavat ja kehittyvät hitaasti, erityisesti nuorten ponien säkäkorkeuksiin tulee kiinnittää huomiota, mikäli niillä aiotaan kilpailla raveissa vielä vanhemmallakin iällä.

Poniraviurheilun sääntöjen tarkoitus on taata kilpailijoiden yhdenvertainen kohtelu. Tämän vuoksi laadukas mittaaminen on tärkeää.

Mittaussääntö 1.1.2019 alkaen: 

20 § Tunnistaminen ja mittaus

Kaikki ponit tunnistetaan aina ennen ensimmäistä kilpailuaan. Ulkomaan rekisterissä kilpailuun osallistuvat ponit tunnistetaan ennen jokaista kilpailuaan.

Ponit mitataan 3-6-vuotiaana ennen vuoden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista. Loppumittaus suoritetaan 7-vuotiaille tai vanhemmille poneille, joilla ei ole loppumittaustodistusta, ennen vuoden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista. Mittauksen suorittaa Suomen Hippoksen kouluttama mittaaja. Mittaukseen liittyvät määräykset ovat saatavissa Suomen Hippoksesta.

Lisätietoja:

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Sanna Uotila
Jalostuspalvelut, Suomen Hippos
sanna.uotila@hippos.fi
020 760 5257

Kilpailijoiden ja toimihenkilöiden kysymykset

Helena Hyvämäki-Mäenpää
Nuoristoiminnan koordinaattori, Suomen Hippos
helena.hyvamaki-maenpaa@hippos.fi
020 760 5246

Katariina Lamminpää

Raviurheilupalvelut, Suomen Hippos
katariina.lamminpaa@hippos.fi
020 760 5534