Hyppää sisältöön

Ravikilpailujen järjestämiseen liittyvät rajoitukset ja suositukset 1.8. alkaen

Koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi määrättyjen rajoitusten purkaminen jatkuu pikkuhiljaa, ja elokuun alusta alkaen voimaan astuvat uudet ohjeistukset yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyen. Uudessa tilanteessa harkinta riittävistä suojaustoimenpiteistä siirtyy yhä enemmän tapahtuman järjestäjälle.

Elokuun alusta alkaen voimaan astuvat uudet ohjeistukset yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyen. Kuva: Hippos/Ville Vuorinen

Suomen Hippos noudattaa tarkasti viranomaisten ohjeistuksia yleisötapahtumiin ja kokoontumisiin liittyen. Heinäkuun alusta alkaen ulkona järjestettäviin yleisötapahtumiin on ollut mahdollista ottaa erityisjärjestelyin yli 500 henkilöä, ja elokuun alusta alkaen rajoituksia vapautetaan muun muassa yleisön sijoitteluun liittyen.

AVI on antanut uudet ohjeet koskien yleisötilaisuuksien järjestämistä ajalla 1.8.-31.8. Uudessa tilanteessa harkinta riittävistä suojaustoimenpiteistä siirtyy enemmän tapahtuman järjestäjille, ja koska raviradat eroavat tiloiltaan hyvin paljon toisistaan, Hippos ei anna elokuun osalta enää yleistä, kaikkia sitovaa toimintaohjetta. Jokainen tapahtumajärjestäjä on vastuussa toiminnastaan ja velvoitettu huomioimaan viranomaisten ohjeet elokuun tapahtumissa.

1.8. alkaen ravikilpailuissa


- Järjestäjä voi tarvittaessa jakaa yleisön erillisille alueille (yleisösektorit samalla tavalla kuin heinäkuussa), jotta tilaisuudessa voidaan helpommin noudattaa THL:n ja OKM:n määräyksiä

  • jokaiselle erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut sekä tapahtumahenkilökunta
  • järjestäjän on arvioitava kunkin alueen enimmäisyleisömäärä

- Tilaisuuden järjestäjällä on esittää suunnitelma, milloin toiminnan ja yleisön eriyttäminen on tarpeen ja miten yleisön liikkuminen alueiden välillä järjestetään

- Järjestäjän on huomioitava turvavälien pitäminen myös silloin kun yleisö saapuu tilaisuuteen ja poistuu sieltä

- Asiakkailta, jotka ostavat lipun portilla, suositellaan kerättävän nimitiedot mahdollisen tartunnan ja tartuntaketjun jäljittämistä varten. Nimen antaminen on vapaaehtoista. Nimilistat säilytetään 2 viikkoa, jonka jälkeen ne on hävitettävä

- Hippos suosittelee varikkoalueen ja yleisöalueen pitämistä toisistaan erillisinä sektoreina


Mikäli tilaisuudessa todetaan tartunta:


- Tartuntaketjun selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta tilaisuudessa todetaan, selvitetään, onko tapahtunut altistumisia, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi

- Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tapahtumien järjestäjillä tulisi olla mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä

- Yleisötilaisuuksien henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan vähentää altistuneiden määrää. Tähän ohjeeseen viitaten Hippos suosittelee varikkoalueen ja yleisöalueen pitämistä erillisinä sektoreina

- Poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Poliisi voi puuttua selkeisiin aluehallintoviraston määräämien kokoontumisrajoitusten rikkomuksiin ja tarvittaessa muihinkin kokoontumisiin, jos niistä aiheutuu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle

- Jos tautiryppäitä esiintyy paikallisesti yhden kunnan alueella, kunta voi tehdä alueellaan vastaavia päätöksiä yleisötilaisuuksien rajoittamisesta


Ravintolatoiminnassa on edelleen huolehdittava hyvästä hygieniasta ja asiakkaiden välisistä turvaetäisyyksistä, ja ravintolan on tehtävä suunnitelma, jossa kuvataan toimenpiteet tartuntojen estämiseksi. Asiakkaiden oleskelu pitää järjestää riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoittaa riittävän etäälle toisistaan, ja kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä. Myös baaritiskin ääressä voi istua, mutta viereinen istuin ei muodosta lain tarkoittamaa pöytää tai tasoa. Vaatimus omasta istumapaikasta on voimassa 31.8.2020 asti.

Henkilöiden saapuminen ulkomailta kilpailemaan


Schengen-sisärajavalvonnasta on luovuttu 13.7.2020 alkaen useiden maiden kohdalla, mutta epidemiologiseen arvioon perustuen sisärajavalvonta ja maahantulon rajoitukset jatkuvat edelleen mm. Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla. Ruotsista Suomeen saapuville suositellaan edelleen omaehtoista kahden viikon karanteenia.

Suomen Hippos on saanut mahdollisuuden lieventää harkiten ulkomailta saapuvia ohjastajia ja hevosten taustavoimia koskevia karanteenimääräyksiä 1.7. alkaen. Kahden viikon välein tapahtuvan kilpailemisen sijaan Ruotsista voi heinäkuun alusta alkaen käydä hygieniaohjeistusta noudattaen ajamassa kilpaa viikon välein. Näin pystytään mahdollistamaan sujuvasti kesän suurkilpailukausi.

Tiukkojen rajoitustoimien portaittainen avaaminen on mahdollistunut hevosalan hyvällä itsesäätelyllä ja ohjeistusten noudattamisella, joiden osalta Hippos haluaa toimia esimerkkinä.

Edellytyksenä ohjastajien ja hevosten taustavoimien saapumiseen ovat edelleen:

- Kaikkien on noudatettava terveysviranomaisten antamia hygieniaa koskevia ohjeita
- Sairaana ei saa tulla paikalle. Ei edes vaikka olisi vain lieviä oireita
- Riskiryhmiin kuuluvia suositellaan harkitsemaan paikalle tuloa
- Saapuminen suoraan kilpailupaikalle
- Annettujen ohjeiden noudattaminen ja tarvittavan välimatkan pitäminen muihin ihmisiin
- Kilpailujen järjestäjä varmistaa, että hygieniasuositukset voidaan täyttää (käsienpesumahdollisuus, desinfiointiainetta on riittävästi saatavilla)
- Ravipaikalla vietetään vain oman kilpailusuorituksen vaatima aika

Muista vastuusi yleisellä paikalla 


Suomen Hippos korostaa jokaisen toimijan vastuuta koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä. Tärkeä yleisohje on edelleen, että jokaisen tulee noudattaa terveysviranomaisten antamia hygieniaa koskevia ohjeita, ja raviradalle ei tule missään nimessä saapua sairaana - ei edes silloin, jos oireet ovat lieviä. Myös riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä ohjeistetaan välttämään saapumista raviradalle.

- Muista käsihygienia! Pese käsiäsi riittävästi ja käytä käsidesiä
- Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat
- Pidä riittävä turvaetäisyys muihin ihmisiin
- Ensiapujärjestelmä ja järjestyksenvalvonta toimivat alueella normaalisti. Ongelmatilanteessa vältetään suoria kontakteja mahdollisuuksien mukaan ja toimijat suojautuvat omien toimintaohjeittensa mukaisesti.
- Yhteiskäytössä olevia tiloja puhdistetaan säännöllisesti myös kilpailujen aikana
- Järjestyksenvalvojat valvovat tapahtumaa (sisääntuloportit, sisätilat ja varikkoalue) ja varmistavat ettei alueelle saavu ylimääräisiä henkilöitä

Lue lisää:


Aluhallintoviraston päätös 1.7.

THL:n ja OKM:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä