Hyppää sisältöön

Ravihevosten uudet BLUP-indeksit julkaistu

Ravihevosten jalostusarvostelu perustuu vuosittaisiin kilpailutietoihin, joista lasketaan jalostustavoitteita kuvaavia indeksejä. Indeksit ovat ennusteita kunkin yksilön jalostusarvosta. Uudet indeksit on nyt julkaistu.

Indeksit lasketaan eläinmalli BLUP –menetelmällä, joka hyödyntää laskennassa informaatiota kaikilta hevosen tunnetuilta sukulaisilta. Lisäksi laskentamenetelmä ottaa huomioon olennaisimmat kilpailutuloksiin vaikuttavat ympäristötekijät (esim. sukupuoli, ikä, ohjastaja, lähtörata ja –tapa, lähtö). Kun ympäristötekijät huomioidaan laskennassa, saadaan luotettavampi kuva yksilön perinnöllisestä tasosta.

 

Indeksilistassa kannattaa tarkastella sekä yksittäisiä indeksejä, että niistä laskettua kokonaisjalostusarvoa. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon myös arvosteluvarmuus, joka ilmaisee, kuinka luotettavasti indeksi kuvaa hevosen todellista jalostusarvoa. Mitä enemmän indeksilaskennassa on käytettävissä hevosen omia ja sen jälkeläisten tuloksia, sitä parempi on arvosteluvarmuus (korkein mahdollinen arvo 1.0). Indeksilistaan on julkaistu ne oriit, joilla arvosteluvarmuus on vähintään 0,85. Kaikkien kilpailleiden hevosten yksilöindeksit julkaistaan hevosten perustiedoissa Heppa-järjestelmässä.

 

Suomenhevoset

Jälkeläisnäyttöisistä suomenhevosoriista indeksilistan kärkipäästä löytyvät samat nimet kuin viime vuonna. Paras kokonaisjalostusarvo on edelleen Valtrauksella, jonka kokonaisindeksi on 134. Yksittäisiä indeksejä tarkastellessa Valtrauksella on myös korkein aikaeroindeksi, starttiintuloindeksi ja paras aika –indeksi. I.P. Lento ja Ture tulevat indeksilistalla seuraavina, molemmilla kokonaisindeksi on 129. Kummallakin oriilla on erittäin korkea voittosummaindeksi (yli 140).  Myös Sipori jatkaa indeksilistan kärkinelikossa kokonaisindeksillä 128. Siporin osaindeksit ovat starttiintuloindeksiä lukuun ottamatta tasaisen hyviä, ja sen arvosteluvarmuus on suuresta jälkeläismäärästä johtuen korkea.  Uusina niminä kuuden parhaan oriin joukkoon ovat nousseet Kilun Peedro ja Linkori, joilla on sama kokonaisindeksi kuin Siporilla. Linkorilla on indeksilistan paras hylkäysindeksi, mikä kertoo hyvästä jälkeläisten suoritusvarmuudesta. Pienestä jälkeläismääristä johtuen arvosteluvarmuus jää kuitenkin melko alhaiseksi.


BLUP-indeksit suomenhevoset

 


Lämminveriset ravihevoset

Jälkeläisnäyttöisten lämminverioriiden indeksilistaan on ensin listattu Suomessa jalostusarvostellut oriit, ja loppuun on erikseen listattu tuontisperma- ja muut ulkomaiset oriit. Uutena oriina indeksilistan ykkössijan on vallannut Bob Heyden, jonka kokonaisindeksi on 134. Oriilla on mm. korkeat aikaero-, voittosumma- ja vuoden paras aika –indeksit. Pienestä jälkeläismäärästä johtuen arvosteluvarmuus jää kuitenkin melko alhaiseksi. Viime vuoden indeksilistan kärkinimet Archduke Kemp ja The Bosses Lindy jatkavat edelleen listan kärkipäässä heti Bob Heydenin vanavedessä. Kummankin oriin kokonaisindeksi on 131, ja niillä on tasaisen hyvät osaindeksit The Bosses Lindyn keskimääräistä starttiintuloindeksiä lukuun ottamatta. Listan neljäntenä on Express Ride, jonka kokonaisindeksi on 128. Osaindeksit ovat kauttaaltaan hyviä ja suuresta jälkeläismäärästä johtuen arvosteluvarmuus on korkea.

Ulkomaisista oriista indeksilistan kärjessä jatkavat viimevuotiset kärkinimet Quite Easy (kokonaisindeksi 142), Love You (kokonaisindeksi 138), Andover Hall (kokonaisindeksi 136) ja S.J.’s Caviar (kokonaisindeksi 133). Yksittäisiä osaindeksejä tarkastellessa kaikilla neljällä oriilla on korkeat aikaero-, voittosumma- ja vuoden paras aika –indeksit.

 

BLUP-indeksit lämminveriset ravihevosetIndeksilistan selityksiä:

 

Kokonaisindeksi kuvaa hevosen kokonaisjalostusarvoa. Indeksi on muodostettu osa-indekseistä seuraavin painotuksin: 40% aikaeroindeksi, 40% voittosummaindeksi, 10 % starttiintuloindeksi, 10% vuoden paras aika –indeksi.

 

Aikaeroindeksi kuvaa hevosen kilpailuajan eroa  lähdön voittajahevoseen nähden. Mitä suurempi indeksi on, sitä pienempi aikaero voittajahevoseen keskimäärin on.

 

Voittosummaindeksi kuvaa hevosen vuosittaista voittosummaa. Korkea indeksi kertoo keskimääräistä suuremmasta voittosummasta.

 

Starttiintuloindeksissä (starttiintuloikä) otetaan huomioon, minkä ikäisenä hevoset starttaavat ensimmäisen kerran, vai starttaavatko ne ollenkaan. Mitä nuorempana hevoset aloittavat kilpauransa ja mitä suurempi osuus oriin jälkeläisistä pääsee starttiin, sitä korkeampi indeksi on.

 

Vuoden paras aika kuvaa hevosten absoluuttista nopeutta. Korkea indeksi kuvaa hyvää geneettistä nopeutta.

 

Hylkäysindeksi (hylkäysten lkm) kuvaa hylättyjen kilpailujen lukumäärää. Mitä korkeampi indeksi, sitä vähemmän hevosella ja sen jälkeläisillä on hylättyjä startteja.Outi Ruottinen