Hyppää sisältöön

Opinnäytetyö: Suomenhevosten kilpailemattomuus ja myöhäinen kilpailu-uran aloitus

Hämeen ammattikorkeakoulussa on tuoreeltaan valmistunut opinnäytetyö, jossa tutkitaan kilpailemattomuuden ja myöhäisen kilpailu-uran aloituksen syitä suomenhevosilla.

kes kuussa07 070
Tuore opinnäytetyö selvittää syitä suomenhevosten kilpailemattomuuden taustalla. Kuvan hevoset eivät liity opinnäytetyön aiheeseen. Kuva: Suomen Hippos

Hämeen ammattikorkeakoulusta tänä keväänä agrologiksi valmistuva Janina Aronen on tehnyt Etelä-Suomen Hevosjalostusliiton ja Suomenhevosliiton tilaaman opinnäytetyön aiheenaan ”Kilpailemattomuuden ja myöhäisen kilpailu-uran aloituksen syitä suomenhevosilla”. Työn alussa perehdytetään lukija aiempien alan tutkimusten pohjalta liikunnan merkitykseen varsan kehitykselle kilpahevoseksi sekä tarkastellaan varhaisen nopeuden ja kilpailumenestyksen yhteyttä toisiinsa, kilpailemista estäneitä tai viivästyttäneitä syitä sekä jalostusvalinnoissa huomioitavia seikkoja aiempien tutkimusten tulosten valossa. 

Työssä esitellään tulokset Arosen tekemästä kyselytutkimuksesta, jonka vastaajina oli vuonna 2014 syntyneiden ja kilpailemattomien ravisukuisten suomenhevosten omistajia. Kyselyssä kartoitettiin hevosen käyttötarkoitusta, valmentajatietoja, valmennushistoriaa ja kyselyn aikaista kehitysvaihetta, alkuperäisiä ja nykyisiä ravikilpailutavoitteita, ravikilpailu-uran aloituksen viivästymistä tai siitä kokonaan luopumista aiheuttaneita syitä, mielipiteitä yleisesti suomenhevosten ihanteellisesta ravikilpailu-urasta sekä toiveita parannustoimien (esim. kilpailusarjat) ja koulutustarjonnan suhteen. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan ja kyselyn tulokset analyyseineen ovat pdf-muodossa luettavissa verkossa: 

https://www.theseus.fi/handle/10024/334526