Hyppää sisältöön

Onko tallissasi ulkomaan rekisterissä oleva hevonen?

Viranomaisvaatimukset edellyttävät voimassaolevaa vientisertifikaattia Suomeen tuoduilta ravihevosilta. Täyttääkseen viranomaisvaatimukset Suomeen tuotujen hevosten tulee olla pysyvästi rekisteröity Suomen Hippoksen rekisteriin. Vaihtoehtoisesti ulkomaan rekisterissä olevilla lämminverisillä ja kylmäverisillä ravihevosilla tulee olla voimassa oleva väliaikainen sertifikaatti Suomeen.

LC6U2112

EU:n tunnistusasetus (2015/262), eli ns. hevospassiasetus määrittelee sen, että kaikki pysyvästi maassa olevat hevoset tulee merkitä kyseisen maan rekisteriin tai tietokantaan. Hevosen katsotaan olevan pysyvästi maassa, mikäli se on maassa yli 90 vuorokautta. Tässä tapauksessa hevonen tulee rekisteröidä pysyvästi Suomeen tai sillä tulee olla voimassa oleva väliaikainen vientisertifikaatti rekisterimaasta.

Vaatimus koskee Suomessa kilpailevien ravihevosten lisäksi Suomessa syntyneitä, mutta ulkomaille rekisteröitäviä varsoja, ulkomaan rekisteriin varsoja tekeviä siitostammoja ja kaikkia muita toipilas- tai harrastehevosia.

Vastaava tilanne tulee ottaa huomioon myös Suomen rekisterissä olevien ulkomailla pidettävien siitostammojen osalta. Näillä hevosilla tulee olla Suomen Hippoksen myöntämä voimassa oleva väliaikainen vientisertifikaatti kohdemaahan ja ne tulee ilmoittaa kyseisen maan tietokantaan.

Väliaikainen sertifikaatti on voimassa useimmissa tapauksissa puoli vuotta kerrallaan ja siitä laskuttaa sekä vienti- että tuontimaa.

Lisätietoja:

Susanna Back

puh. 020 760 5251

Matkapuh. 040 505 8013