Hyppää sisältöön

NEMAC tiedottaa: CBD-pitoisuudelle käyttöön raja-arvo Pohjoismaissa

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) on päättänyt ottaa käyttöön CBD:n (kannabidiolin) pitoisuudelle raja-arvon Pohjoismaissa.

Viranomaiset luokittelevat CBD:n lääkkeeksi sekä ihmisille että eläimille. Pohjoismaisilla markkinoilla ainetta sisältävää lääkettä hevosille ei ole rekisteröity. CBD:tä löytyy kuitenkin joissakin ravintolisissä sekä hamppuöljyssä. Aiemmin aineen pitoisuudelle ei ole ollut raja-arvoa, joten kaikkia analyysituloksia on voitu pitää positiivisina riippumatta siitä, kuinka pieni määrä löydös on.

Nyt on havaittu, että CBD:tä voi esiintyä myös pieninä määrinä rehussa, mikä kehittyneiden analyyttisten menetelmien avulla tarkoittaa sitä, että aine löytyy myös hevosesta näytteenoton yhteydessä. Tämän vuoksi NEMAC on päättänyt ottaa käyttöön toistaiseksi voimassa olevan raja-arvon, jota pienempiä pitoisuuksia näytteessä voidaan pitää merkityksettöminä.

Nykyisen tietämyksen ja käytettävissä olevien analyysitulosten mukaan raja-arvon ylittämisen riski ruokinnalla arvioidaan erittäin alhaiseksi, ellei muita CBD-lähteitä ole lisätty samanaikaisesti.

Suuremmissa määrissä aine luokitellaan luvattomaksi lääkkeeksi, muun muassa sen tulehdusta estävän vaikutuksen takia. Muut niin sanotut kannabinoidit ovat niiden huumaavien vaikutusten takia luokiteltu täysin kielletyiksi.

Tapauksissa, joissa tulos ylittää raja-arvon, voidaan rehuanalyysin avulla tutkia rehun ja hevosen analyysitulosten välistä korrelaatiota, jotta voidaan poissulkea se, että CBD:tä ei ole annettu muulla tavalla.

Lisätietoja:

Martti Tala
Asiantuntijaeläinlääkäri, Suomen Hippos
martti.tala@hippos.fi
020 760 5244 / 040 354 0338