Hyppää sisältöön

Muutoksia ravikilpailutoimintaan liittyviin rajoituksiin 1.7. alkaen

Koronapandemian leviämisen estämiseksi määrättyjä rajoituksia on päästy hiljalleen purkamaan ja myös ravikilpailutoiminnassa otetaan askeleita kohti suurempia yleisötapahtumia. Heinäkuun alusta alkaen ulkona järjestettäviin yleisötapahtumiin on mahdollista ottaa erityisjärjestelyin yli 500 henkilöä. Myös maiden välillä liikkuminen helpottuu 1.7. alkaen.

Kuva: Hippos/Suvi Hakkarainen

Ravikilpailutoimintaa järjestetään edelleen erityisjärjestelyin viranomaisohjeita tarkasti noudattaen. Se tarkoittaa erityisiä toimia muun muassa tallialueella sekä yleisötilojen rajaamista. Paikalle ei tule edelleenkään saapua sairaana, ei edes lievillä oireilla, ja riskiryhmään kuuluvia suositellaan harkitsemaan paikalle tuloa.

Yleisömäärien kasvattaminen mahdollista erityistoimin


Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä on Suomen hallituksen linjausten mukaisesti edelleen 500 henkilöä 31.7.2020 saakka. Sallittu yleisömäärä voidaan kuitenkin ylittää tietyin poikkeuksin heinäkuun alusta alkaen.

Kun ulkotiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, voidaan eriyttämisjärjestelyin sallia yli 500 henkilön yhteisyleisömäärä. Edellytyksenä on, että tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai alueille enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisöalueille. Jokaisella katsomolohkolla tai alueella on varmistettava turvallisuus turvaetäisyyksien ja niiden edellyttämän asiakasmäärien rajaamisen sekä hygieniaohjeistuksen avulla kuten 1.6.2020 voimaan tulleissa rajoituksissa.

Käytössä olevien katsomolohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke, ja jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta.

Ehdottomana edellytyksenä toiminnalle on edelleen myös se, että talliportti on suljettu eikä minkäänlaista kulkua yleisöalueen ja tallialueen välillä sallita.

Yleisömäärään lasketaan mukaan yleisö ja sellaiset tapahtumanjärjestäjät, toimitsijat ja muut toimijat (kuten myyntipisteiden henkilökunta), jotka ovat yleisön kanssa samoissa tiloissa tai muuten suorassa kontaktissa yleisöön. Vastaavasti kaikki tallialueella olevat henkilöt lasketaan tallialueen henkilömäärään.

Tallialueelle pääsevät kilpailuissa edelleen vain kilpailevien hevosten ohjastajat, valmentajat ja hoitajat, hevosauton kuljettajat, työskentelevät toimihenkilöt sekä akkreditoituneet median edustajat.

Henkilöiden saapuminen ulkomailta kilpailemaan


Sisärajavalvonta Suomen ja muiden maiden välillä jatkuu edelleen. Poikkeuksena tähän ovat Suomen ja Norjan välinen maaraja, Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välinen lentoliikenne ja säännöllinen lauttaliikenne. Näin ollen sisärajavalvonta jatkuu esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä.

Suomen Hippos on kuitenkin saanut mahdollisuuden lieventää harkiten ulkomailta saapuvia ohjastajia ja hevosten taustavoimia koskevia karanteenimääräyksiä 1.7. alkaen. Kahden viikon välein tapahtuvan kilpailemisen sijaan Ruotsista voi heinäkuun alusta alkaen käydä hygieniaohjeistusta noudattaen ajamassa kilpaa viikon välein, esimerkiksi lähestyvissä Kymi GP:ssä ja Suur-Hollolassa. Näin pystytään mahdollistamaan sujuvasti kesän suurkilpailukausi. 

Tulevan lauantain Kymi GP:ssä ja kuluneen viikonlopun Härmän raveissa kilpaileminen ei sen sijaan ole vielä mahdollista edes poikkeusluvalla. Perusteena viimeviikkoisen päätöksen muuttamiselle tiukempaan suuntaan on kilpailijoiden tasapuolinen kohtelu sekä annetusta päivämäärästä 1.7. kiinni pitäminen. Tiukkojen rajoitustoimien portaittainen avaaminen on mahdollistunut hevosalan hyvällä itsesäätelyllä ja ohjeistusten noudattamisella, joiden osalta Hippos haluaa toimia esimerkkinä.

Edellytyksenä ohjastajien ja hevosten taustavoimien saapumiseen ovat edelleen:

- Kaikkien on noudatettava terveysviranomaisten antamia hygieniaa koskevia ohjeita

- Sairaana ei saa tulla paikalle. Ei edes vaikka olisi vain lieviä oireita

- Riskiryhmiin kuuluvia suositellaan harkitsemaan paikalle tuloa

- Saapuminen suoraan kilpailupaikalle

- Annettujen ohjeiden noudattaminen ja tarvittavan välimatkan pitäminen muihin ihmisiin

- Kilpailujen järjestäjä varmistaa, että hygieniasuositukset voidaan täyttää (käsienpesumahdollisuus, desinfiointiainetta on riittävästi saatavilla)

- Varmistetaan, että ravipaikalla vietetään vain oman kilpailusuorituksen vaatima aika

Muista vastuusi yleisellä paikalla 


Suomen Hippos korostaa jokaisen toimijan vastuuta koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä. Tärkeä yleisohje on edelleen, että jokaisen tulee noudattaa terveysviranomaisten antamia hygieniaa koskevia ohjeita, ja raviradalle ei tule missään nimessä saapua sairaana - ei edes silloin, jos oireet ovat lieviä. Myös riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä ohjeistetaan välttämään saapumista raviradalle. Ulkomailta saapuvien on noudatettava annettuja karanteeniohjeita. 

- Muista käsihygienia! Pese käsiäsi riittävästi ja käytä käsidesi

- Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat

- Pidä riittävä turvaetäisyys muihin ihmisiin

- Ensiapujärjestelmä ja järjestyksenvalvonta toimivat alueella normaalisti. Ongelmatilanteessa vältetään suoria kontakteja mahdollisuuksien mukaan ja toimijat suojautuvat omien toimintaohjeittensa mukaisesti.

- Yhteiskäytössä olevia tiloja puhdistetaan säännöllisesti myös kilpailujen aikana

- Järjestyksenvalvojat valvovat tapahtumaa (sisääntuloportit, sisätilat ja varikkoalue) ja varmistavat ettei alueelle saavu ylimääräisiä henkilöitä

- Tallialueen ja yleisöalueen välillä ei ole mahdollista liikkua