Hyppää sisältöön

Muutokset vuoden 2023 ravikilpailusääntöihin sekä rangaistusmääräyksiin

Vuoden vaihtuminen tietää myös pieniä muutoksia ravien sääntöihin. Tiedotteeseen on listattu kaikki vuoden 2023 ravikilpailusääntöjen sekä rangaistusmääräyksien muutokset. Lisäksi vuodenvaihde tuo muutoksia Kuninkuusravien sääntöihin. Lisäksi julkaistaan säännöt vuonna 2023 starttaavalle divisioonajärjestelmälle.

Muutokset vuoden 2023 ravikilpailusääntöihin

2 §

Näitä kilpailusääntöjä, samoin kuin Suomen Hippoksen tai sen jäsenyhteisöjen muita määräyksiä, tulee seuraavien henkilöiden noudattaa:

Lisäys: ravien toimihenkilö

Seuraavat henkilöt kuuluvat kilpailutoimihenkilöihin, jotka on valittava kutakin kilpailua varten:
Lisäys: Suurkilpailuvalvojat

5.3 §

Kilpailutuomariston tehtävänä on:

Lisäys: suorittaa näytteenoton arvonta

19 §

Lisäys: 1.7. alkaen 2-v lämminveriset ja 3-v suomenhevoset voivat kilpailla ikäisiään vanhempia hevosia vastaan

21 §

Koelähtöön joutuu osallistumaan hevonen, jonka viimeisimmästä hyväksytystä kilpailusta tai koelähdöstä on kulunut yli 12 kuukautta” .”

Muutos: kilpailusta -> toto- tai lähiravilähdöstä

23.5. §

Koelähdöstä eikä opetuslähdöstä tule kilpailua hevoselle eikä ohjastajalle, poikkeuksena ajoluvan luokituskiintiöt

Poistetaan: poikkeuksena ajoluvan luokituskiintiöt

24.1. § Tasoitusajot

Tasoituslähtöön alle 2000 metrin perusmatkalle (muutetaan: matkalle) voi osallistua enintään 14 hevosta sekä 2000 metrin ja pidemmille matkoille enintään 16 hevosta.

35.1 §

Tekstiosuuden muutos, uusi teksti: Hakijan ollessa 60 vuotta täyttänyt hänen on toimitettava laillistetun lääkärin todistus kilpailukelpoisuudestaan ennen kurssin alkamista ja sitä nuorempien kurssin jälkeen saadakseen ajoluvan voimaan.

Aikaisemmin: Hakijan ollessa 60 vuotta täyttänyt, hänen on toimitettava pykälässä 35.4. määritelty  lääkärintodistus ennen kurssin alkamista ja sitä nuorempien kurssin jälkeen saadakseen ajoluvan voimaan. Hänen on oltava perehtynyt hevosten käsittelyyn ja esitettävä tästä todistus kurssille tullessaan kurssin järjestäjälle.

35.4 §

Tarkennus: Ajoluvan voimassaolo lakkaa, mikäli luvan haltija ei ole kymmenen vuoden aikana osallistunut ravikilpailuihin ohjastajana hevosella (lisäys) (myös ohjastaminen koe-, opetus-, lähi- tai paikallisravilähdössä riittää).

35.5. § Ajoluvan uusiminen

Ohjastajan täyttäessä 60, 65 ja 68 vuotta hänen on lähetettävä laillistetun lääkärin todistus kilpailukelpoisuudestaan Suomen Hippokseen.

Poistetaan: 68 vuoden ikävelvoite poistuu

37.2 § Ohjastaja ei saa ajaa toisen omistamaa hevosta kokonaan tai osittain omistamaansa hevosta vastaan.

Lisäys: Ristiriitatilanteissa tulkinnat sääntökohtaan ratkaisee Hippoksen Raviurheilupalvelut-osasto.

41 §

Hevosen tulee olla kilpailualueella viimeistään ennen hevosen omaa lähtöä edeltävän lähdön esittelyä tai lisäys: puoli tuntia ennen 1.lähdön esittelyä.

46.1§

Lisäys: Epäilyttävässä tapauksessa tuomaristo voi määrätä ohjastajan ensiapuhenkilöstön tarkastettavaksi. Se määrittelee tuomariston kanssa ajokelpoisuuden.

Lisäyksi tekstiin: Jos kilpailutuomaristo epäilee ohjastajan olevan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, tuomaristo voi määrätä hänet osallistumaan välittömästi (lisäys) viralliseen tutkimukseen. Laiminlyödessään tuomariston määräyksen (lisäys) hänen katsotaan olleen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

52 §

Poistetaan maininta: Jos hevonen osoittautuu vaikeasti hallittavaksi, tuomaristo voi poistaa sen lähdöstä. Myös ohjastaja itse voi pyytää vaikeasti hallittavan hevosensa poistamista lähdöstä. (mainitaan jo pykälässä 50.3)

57.1. §

Jos hevonen tai poni kääntyy kilpailumatkan aikana ympäri ja jatkaa matkaansa, se katsotaan keskeyttäneeksi (lisäys omaksi lauseeksi)

Muutokset Poniravikilpailusääntöihin 1.1.2023 alkaen 

47.1. §

Lisätään ajovitsan max. pituus kärrylähdöissä (löytyy vain varusteoppaasta tällä hetkellä)

A-kategorian ponilähdössä 110 cm, ponimontéssa 75 cm

50.2. §

Lisäys: Kiitolaukalla verryttely on kielletty

61/62 §

alle 18-vuotiaan muutoksenhaun tekeminen 

Lisäys: Sitoutettava alaikäisen poniohjastajan huoltaja mukaan alaikäisen itse tekemään muutoksenhakuun.

19 § Ponin ikä ja kilpailuoikeus

Kolmevuotiaat saavat omien sarjojensa lisäksi kilpailla samoissa lähdöissä vanhempien ponien kanssa, mutta vain kerran seitsemän päivän aikana. Neljävuotiaat saavat kilpailla kaksi kertaa seitsemän päivän aikana, mutta eivät kahtena peräkkäisinä päivinä (poistetaan) ja vain yksi lähtö/päivä sallitaan. Edellä mainittuja vanhemmilla poneilla voidaan osallistua yhteen lähtöön päivässä ja enintään kolmeen lähtöön seitsemän päivän aikana.

Poniraveissa poni voi osallistua kahteen lähtöön saman päivän aikana, jos:

Muutos: Poni on vähintään viisivuotias -> nelivuotias
Poistetaan: Ponin kilpailu-ura käsittää vähintään kymmenen (10) kilpailua
Poistetaan: Ponilla on edellisen kuuden (6) kuukauden aikana vähintään yksi hyväksytty kilpailusuoritus

Muutokset Rangaistusmääräyksiin 1.1.2023

47050 Ilman kypärää tai sääntöjen mukaista turvaliiviä ajaminen tai lähdössä avustaminen

Jos alaikäinen poniohjastaja ajaa ilman turvaliiviä

Lisäys: 7 vrk ajokielto

Lisäys: Jos huomataan ennen lähtöä, on puute korjattava. Muussa tapauksessa johtaa poisjääntiin.

50020 Hevonen ei toimi lähdössä

Lisäys: tuomaristo voi perustelluista syistä määrätä hevosen koelähtöön

50070 Väärä verryttely

Lisäys ravikilpailusääntöihin: Ponien verryttely kiitolaukalla kielletään

Rangaistus: puhuttelu + varoitus – jos toistuvaa, seuraa ajokielto (kirjoitettava ell raporttiin)

51030 Poisjäänti – lähdön uusinnat (volttilähtö)

52050 Poisjäänti – lähdön uusinnat (auto-/linjalähtö)

Lisäys: toisesta uusinnasta normaali sakko, ohjeellinen

54230 Vahingon aiheuttaminen 

Lisäys: ohjastajalle tai valmentajalle

56020 Ajovitsan ja/tai ohjien sääntöjen vastainen käyttö

Lisäyksiä tekstiin: Ajovitsan käyttö rankaisemistarkoituksessa (lisäys) laukkaavaan hevoseen tai rankaisemistarkoituksessa (lisäys) heti laukan päätyttyä (ei koske vaara- tai häiriötilannetta tai muiden alta pois ajamista), vakava rike 56020.

Kuninkuusravisäännöt 1.1.2023 alkaen

4 § 

Uusi tekstiosio: Kahdelle ensimmäiselle matkalle osallistujat valitsevat etu- tai takarivin lähtöpaikan Kuninkuusravien pisteytyksen perusteella. Pisteytyksen paras valitsee ensimmäisenä haluaako kahdelle ensimmäiselle matkalle etu-(radat 1 – 8) vai takarivin (radat 9 – 12) lähtöpaikan, sitten pisteytyksen toiseksi paras suorittaa valinnan jne 

Kuninkuus- ja kuningatarkilpailujen valintasääntö

2 

Lisätään kohtaan: Lähdön ensimmäisen palkinnon perusteella pisteet saavat seuraavan kertoimen

kun 1. palkinto on 15000 euroa tai enemmän, kerroin 4”

Divisioonasäännöt 1.1.2023 alkaen