Hyppää sisältöön

Muutokset vuoden 2021 rangaistusmääräyksiin

Ravikilpailujen rangaistusmääräyksiä päivitetään säännöllisesti. Tutustu vuoden 2021 alusta voimaan astuneisiin muutoksiin.

• Muutos lähtöihin, joissa annetaan sakot kaksinkertaisina:

Suurkilpailujen (finaalin ensimmäinen palkinto vähintään 15 000 euroa) karsintalähdöissä, joista hevoset pääsevät finaaliin sekä Tammavaltikassa (lisäys) ja Kuninkuus ja Kuningatarkilpailun osalähdöissä sakkorangaistukset annetaan kaksinkertaisina.

• Muutos sakkotaulukkoon: karkea rangaistus yli 10 000 € ykköspalkinnolla on jatkossa sakko 1,0 % ( väh . 180 €) + ajokielto (aiemmin 2,0 % väh. 300 e)

Täsmennetty ohjeistusta sakon määräämisestä koodeissa 43030 ja 43040

• 43030 Myöhästynyt poissaoloilmoitus

Sakkorangaistusta ei kirjata hevosen myöhästyneestä poissaolosta, jos valmentaja toimittaa eläinlääkärin todistuksen tai muun uskottavan selvityksen (lisäys) kilpailuaikana raviradalle/tuomaristolle. Sakkorangaistus perutaan, mikäli valmentaja toimittaa todistuksen Suomen Hippokseen viikon kuluessa kilpailupäivästä.

• 43040 Myöhästynyt ohjastajan poisjäänti-ilmoitus

Sakkorangaistusta ei kirjata, jos ohjastaja toimittaa lääkärintodistuksen tai muun uskottavan selvityksen (lisäys) kilpailuaikana raviradalle/tuomaristolle. Sakkorangaistus perutaan, mikäli ohjastaja toimittaa todistuksen Suomen Hippokseen viikon kuluessa kilpailupäivästä.

• 46010 Alkoholin vaikutuksen alaisena esiintyminen

• Promillerajat ja rangaistukset ennallaan

• Lisätty valmentaja ko. rangaistusten alaisuuteen (aiemmin vain ohjastaja)

• 47010 Puutteellinen valjastus tai varusteet

• Minimisakko jatkossa 20 e

• Poikkeuksena: puuttuvista kurasuojista edelleen 10 e

• 47050 Ilman kypärää tai sääntöjen mukaista turvaliiviä ajaminen tai lähdössä avustaminen (lisäys)

Mikäli valmentaja tai muu henkilö verryttelee hevosta ilman kypärää tai turvaliiviä tai toimii lähtötapahtumassa avustajana (lisäys), määrätään valmentajalle 100 euron sakkorangaistus.

• 50010 Avustajan väärä käyttäminen (muuttuneet kohdat kursivoituna)


Jos avustaja ei ole poistunut ”valmis”-komennon jälkeen radan ulkoreunaan, valmentajaa rangaistaan lievän rangaistuksen suuruisella sakolla. Tästä poiketen voltinjohtajan (lähtöradat 1 ja 8) avustaja voi kuitenkin seurata radan sisäreunaan. Vastaavasti juoksuradan voltinjohtajan avustaja saa seurata radan ulkoreunaan. Hevosen valmentaja vastaa siitä, että avustajalla on riittävät edellytykset ja turvavarusteet (kypärä ja turvaliivi) avustamiseen.

• 50060 Lähdön viivästyttäminen

Jos viivästyttäminen on tahallista (esim. sopimaton vauhti, erittäin huonokuntoiset varusteet), sakon suuruus on ohjeellinen (lisäys), vähint. 40 euroa. (aiemmin pelkkä 40 e)

• 54020 Sääntöjen vastainen kaista ajo, karkea

Karkeassa sääntöjen vastaisessa kaista ajossa ohjastaja aiheuttaa toiselle valjakolle vakavaa häiriötä tai antaa toiselle etua (lisäys), mutta rikkeellä ei ole perusteita hylkäykseen tai sijoituksen

siirtämiseen.

56 Ajotavat

• Täsmennetty ”Sääntöjenvastaisia ajovitsan käytön elementtejä ” listalle, että ohjaksien yhteen käteen ottaminen ja vapaalla kädellä lyönti johtaa aina väh. 14 vrk:n ajokieltoon

• Lisätty, että molemmilla käsillä samanaikaisesti käskeminen on kiellettyä

56040 Epäurheilijamainen käytös

•  rangaistaan myös ohjastajaa, joka tahallisesti häiritsee kilpailutapahtumaa, esim. lähdön keskeyttämiseen pakottamisella (kääntää hevosensa vasten kilpailusuuntaa ja ajaa uhkaavasti toisia vastaan) tai ohjastaa häiritsevästi hylätyllä hevosella tapauksissa, jossa ohjastajan tulisi olla tietoinen hylkäyksestä (lisäys)


• Hylätty radalta poistuminen: Hevosen juoksua ei hylätä, jos hevonen vaaratilanteen välttämiseksi tai toisen valjakon sääntöjen vastaisen ajon takia on pakotettu hetkellisesti ylittämään radan reunuksen kanssakilpailijoihin nähden oleellista (lisäys) etua saavuttamatta.

• Rangaistuskoodien nimissä ”karkea” muuttuu muotoon ”vakava rike”

• Tarkoituksena välttää sekaannukset karkean suuruiseen sakkoon

Rangaistusmääräykset 1.1.2021 alkaen