Hyppää sisältöön

Muutokset poniravikilpailusääntöihin 1.1.2018 alkaen

Alle listatut sääntömuutokset ovat voimassa 1.1.2018 alkaen.


1 § poistettu Poniravikilpailusäännöistä

16 § Rekisteröinti, kilpailurekisteri

Ravikilpailuoikeus voidaan myöntää ainoastaan ponille, joka on rekisteröity puhdasrotuisena ponina Suomen Hippos ry:n rekis­teriin. Ennen vuotta 2013 syntyneillä poneilla tulee olla jalostuk­seen hyväksytty isäori. Vuonna 2013 tai myöhemmin syntyneen ponin isäoriilta vaaditaan astutuslisenssi, joka tulee olla mak­settu astutusvuonna. Isäoriin tulee olla myös jalostusarvosteltu, jotta jälkeläinen voi saada kilpailuoikeuden.

31 § Palkinnot

Suurkilpailupalkintoraja on sataviisikymmentä (150) euroa. Uu­sien suurkilpailujen 1. palkinto ja muutokset suurkilpailujen pal­kintotasossa on hyväksytettävä Suomen Hippoksen Raviurheilu­palvelut -osastolla.

35 § Ajoluvat

Säilyttääkseen kilpailuoikeuden ponilähdöissä tulee ponilisens­sin haltijan osallistua lisenssiluokan muuttuessa ponilisenssi­koulutukseen.

40.4.1. Etusijan antaminen karsinnassa

Karsinnassa voidaan antaa etusija iän, sukupuolen tai jonkin muun Suomen Hippoksen hyväksymän perusteen mukaan, kun se on mainittu kilpailukutsussa.

50.2. Verryttely radalla

Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Ponin lämmittelyn tulee radalla tapahtua vasten kilpailusuuntaa kahta ulommaista rataa pitkin, jollei muuta erikseen mainita.

66 § Kilpailusääntöjen muuttaminen

Muutosehdotuksia näihin kilpailusääntöihin voi tehdä Suomen Hippos ry. Suomen Hippoksen hyväksymät muutokset julkais­taan Kilpailukutsut-lehdessä sekä erillisissä tiedotteissa www.hippos.fi -sivulla.

67 § Tulkintakysymykset

Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Jos syntyy erimielisyyksiä näiden sääntöjen tulkitsemisessa tai sattuu ta­pauksia, joita ei ole käsitelty Ravikilpailusäännöissä, Suomen Hippos ratkaisee asian.

Ponimonté

A-kategoria

Ratsastaja

Lähdöissä voi ohjastaa P-ajoluvan haltija, joka kyseisen kalente­rivuoden aikana täyttää enintään neljätoista (14) vuotta.

Poni

Ponin on oltava 5-18-vuotias ja kilpailurekisterissä.