Hyppää sisältöön

Muistutus varsan syntymän ilmoittamisesta

Hevoskasvattajan tulee muistaa ilmoittaa varsan syntymästä rekisterin pitäjälle, jotta varsan lainmukainen rekisteröinti saadaan aloitettua. Kun varsan syntymä ilmoitetaan kuukauden sisällä, on varsan rekisteröintihinta edullisin. Myöhemmin ilmoitetuista varsoista peritään korotettu rekisteröintimaksu.

Jalostukseen hyväksyttyjen oriiden oriinpitäjille voidaan myöntää Heppa-järjestelmään oriinpitäjätunnukset, jonka avulla oriinpitäjä voi tallentaa oriinsa astutustiedot sähköisesti suoraan Heppaan. Oriinpitäjä voi merkitä myös oriinsa astutus- ja varsamaksujen maksutiedot sähköiseen järjestelmään, jolloin esim. varsan rekisteröintiä varten tarvittavan syntymätodistuksen maksutieto on reaaliaikaisesti nähtävissä Hippoksessa ja hevosjalostusliitoissa.

 

Tammanomistajilla on mahdollisuus ilmoittaa varsomisesta sähköisesti Heppaan. Tämä edellyttää, että tamman omistajalla on käytössään Oma talli-tunnukset Heppaa. Varsomisen ilmoittamisesta sähköisesti on laadittu ohje.

 

Jos tammanomistaja on saanut oriinpitäjältä paperisen astutustodistuksen, jonka alaosassa on varsomisilmoitus, ilmoitetaan varsomisesta oman alueen hevosjalostusliittoon palauttamalla sinne täytetty varsomisilmoitus.

 

Varsomisen ilmoittaminen hevosjalostusliittoon

Mikäli varsomisen ilmoittaminen sähköisesti ei onnistu (esim. tammanomistajalla ei ole käytössään Oma talli-tunnuksia), tulee ilmoitus tehdä suoraan oman alueen hevosjalostusliittoon kirjallisesti esim. sähköpostilla tai puhelimitse. Ilmoituksessa tulee kertoa mikä tamma on varsonut, varsan sukupuoli ja syntymäaika sekä nimiehdotus. Huomioithan, että nimiehdotus on hyväksytty lopullisesti vasta, kun varsan rekisteröinti on valmis ja sillä on hevospassi.

 

Mikäli varsa sijaitsee jossain muualla kuin kasvattajan osoitteessa, on myös varsan sijaintipaikka hyvä mainita. Hevosjalostusliittojen tunnistajat suunnittelevat tunnistusreittejä ajoissa, joten tunnistettavien varsojen sijaintitieto helpottaa ja nopeuttaa tunnistusmatkojen ajoittamista.

 

Varsan tunnistus ja rekisteröinti

Kun varsa on noin puolen vuoden ikäinen, tulee varsalle tilata tunnistaja hevosjalostusliitosta. Tunnistaja käy merkitsemässä varsan mikrosirulla, ottaa siitä DNA-näytteen sekä kirjaa ylös värin ja merkit. Hevosjalostusliitosta tiedot toimitetaan Hippokseen varsinaista rekisteröintiä varten. Jotta suomenhevoset ja lämminveriset ravihevoset saavat ravikilpailuoikeuden, tulee varsa tunnistaa Suomen Hippoksen hyväksymän tunnistajan toimesta Suomessa syntymävuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

 

Rekisteröintiä varten tarvitaan myös syntymätodistus, joka on kuitti oriinpitäjältä maksetusta varsamaksusta. Syntymätodistus tulee lunastaa syntymävuoden loppuun mennessä, jotta varsa saa ravikilpailuoikeuden. Syntymätodistus annetaan tunnistuksen yhteydessä tunnistajalle. Myös jalostusarvostelemattomien ja kotisiitosoriiden varsat tarvitsevat syntymätodistuksen rekisteröintiä varten.

 

Mikäli oriilla on käytössään sähköinen astutuskirjanpito, voi oriinpitäjä merkitä syntymätodistuksen lunastuspäivän Heppa-järjestelmään, jossa tieto on reaaliaikaisesti tunnistajien ja Hippoksen rekisteröijien nähtävissä. Tamman omistaja näkee oriinpitäjän kuittaaman syntymätodistuksen lunastustiedon oman tammansa astutustiedoissa. Tällöin paperista syntymätodistusta ei tarvita lainkaan.

 

Jotta lämminverinen ravihevonen merkitään Suomessa syntyneeksi, sen tulee olla joko syntynyt Suomessa suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitystä tammasta ja merkitty kantakirjaan Suomessa tai syntynyt ulkomailla suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitystä tammasta ja tuotu Suomeen syntymävuoden joulukuun 31. päivään mennessä, eikä ole merkitty minkään muun maan kantakirjaan. Suomalaisena lämminverisenä ravihevosena (FIU) rekisteröidään sellaiset varsat, jotka on tuotu Suomeen syntymävuonna ja merkitty suomalaisen lämminverisen kantakirjaan emänsä kanssa eikä ole merkitty ulkomaiseen kantakirjaan tai varsat, jotka ovat syntyneet ulkomailla suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitystä tammasta ja merkitty suomalaisen lämminverisen kantakirjaan. FIU-hevoset eivät ole oikeutettuja kasvatustukiin ja -palkintoihin eivätkä osallistumaan Suomessa syntyneille ravihevosille rajattuihin lähtöihin.Lisätietoa

 varsomisen_ilmoittaminen_ohje2018 (pdf) (359.8 KB)

 

Hevosjalostusliittojen yhteystiedot 


Kasvattajan muistilista 


Suomessa syntyneen varsan rekisteröinti 


Nimeämissäännöt 


Oriinpitäjän tunnushakemus 


Jalostusohjesäännöt