Hyppää sisältöön

Muistutus: passi on pidettävä hevosen mukana

Euroopan unionin alueella olevilla hevoseläimillä on oltava tunnistusasiakirja eli hevospassi. Tunnistusasiakirjan on seurattava hevosta myös kuljetuksen aikana.

Alkuperäisen tunnistusasiakirjan on oltava saatavilla hevosen pitopaikassa ja kuljetuksen aikana. Hevospassi otetaan siis mukaan aina hevosta kuljettaessa – myös silloin, kun eläin kuljetetaan jonnekin tilapäisesti, esimerkiksi kilpahevonen ravi- tai ratsastuskilpailuihin tai vaikkapa siitostamma astutettavaksi. Hevospassi seuraa hevosta, vaikka sen hoidosta vastaisi joku muu kuin sen omistaja.

Tunnistusasiakirjan tulee olla saatavilla aina, kun eläinlääkäri hoitaa hevosta. Se toimitetaan myös mukana teurastamolle.

Hevospassi viimeistään vuoden kuluttua varsan syntymästä

Euroopan unionin alueella syntyneellä hevosella tulee olla passi viimeistään 12 kuukauden kuluttua hevosen syntymästä. Tunnistusasiakirjan on kuitenkin oltava jo ennen sitä niissä tapauksissa, joissa hevonen siirretään sen syntymätilalta pysyvästi muualle. Vieroittamaton varsa saa matkustaa emänsä mukana ilman asiakirjaa.

Vuonna 2018 syntyneille varsoille tehdään Hippoksessa hevospasseja saapumisjärjestyksessä. Varsat saavat passit viimeistään 12 kuukauden kuluessa syntymästä, mikäli kaikki tunnistusasiakirjan myöntämiseen tarvittavat dokumentit on toimitettu.

Tunnistetun varsan väliaikaisena tunnistusasiakirjana käy kopio tunnistuslomakkeesta, mikäli varsa ei ole saanut vielä virallista passia. Myös ajalle, jolloin hevosen passi on Hippoksessa merkintöjä varten, on mahdollista saada väliaikainen tunnistusasiakirja.

Lämminveristen ravihevostammojen väliaikainen vientisertifikaatti

Jokaisella ulkomaanrekisterissä olevalla lämminverisellä-ja kylmäverisellä ravihevosella tulee olla voimassaoleva väliaikainen sertifikaatti lähtömaasta, jos hevonen on fyysisesti Suomessa. Myös ulkomaan rekisterissä oleville lämminverisille ravihevostammoille, jotka ovat Suomessa astutettavana, tulee hankkia rekisterimaasta väliaikainen vientisertifikaatti. Kyseinen sertifikaatti on useimmissa tapauksissa voimassa kuusi kuukautta kerrallaan, ja siitä laskuttaa sekä lähtö- että vientimaa.

Vastaavasti Suomen rekisterissä oleville ravihevostammoille, jotka viedään astutettavaksi ulkomaille, tulee hankkia väliaikainen vientisertifikaatti Hippoksesta.

Lisätietoja: 

Minna Mäenpää
Jalostusjohtaja, Suomen Hippos
minna.maenpaa@hippos.fi
040 511 2067

Susanna Back
Jalostusinformaatikko, Suomen Hippos
susanna.back@hippos.fi 

040 505 8013