Hyppää sisältöön

Lisenssijärjestelmän ABC

Ravikilpailutoimintaan osallistuvalle ohjastajalle ja/tai valmentajalle voimassa oleva lisenssi on pakollinen. Tutustu tarkemmin lisenssiluokkiin sekä lisenssimääräyksiin.

Lahto

Lisenssijärjestelmän tavoitteena on pitää sisääntulokynnys alalle matalana, ohjata alan toimijat omiin luokkiinsa, kantaa vastuuta yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä ja olla rakenteellisesti selkeä.

Voimassa oleva lisenssi on pakollinen, kun henkilö osallistuu ravikilpailutoimintaan ohjastajana ja/tai valmentajana. Lisenssi sisältää kilpailuaikaisen tapaturmavakuutuksen.

Lisenssiluokat


Lisenssijärjestelmän lisenssiluokkia ovat harrastajalisenssi C, juniorilisenssi J, ponilisenssit P1-P3, seniorilisenssi S, kokelaslisenssi E, yksityislisenssi F, kilpailijalisenssi B, ammattiohjastajalisenssi D ja ammattivalmentajalisenssi A.

Lisenssiluokka

Kuvaus

Harrastajalisenssi C

peruslisenssi hevosten valmentamista ja/tai ohjastamista harrastusluontoisesti harjoittaville henkilöille

Juniorilisenssi J

peruslisenssi alle 25-vuotiaille

Ponilisenssit P1-P3

poneilla kilpaileville lapsille ja nuorille

Seniorilisenssi S

valmentamiseen tarkoitettu lisenssi vähintään 60-vuotiaille henkilöille

Kokelaslisenssi E

ammattivalmentajalisenssin A tai Kilpailijalisenssin B haltijan yrityksessä tai Yksityislisenssin F haltijan tallissa vakituisessa työsuhteessa toimiville henkilöille

Yksityislisenssi F

henkilöille, jotka ovat työsuhteessa ulkopuoliseen yritykseen ja harjoittavat ohjastus- ja/tai valmennustoimintaa työnantajan yrityksen kautta

Kilpailijalisenssi B

kaupallisessa merkityksessä ohjastus- ja/tai valmennustoimintaa harjoittaville yrittäjille

Ammattiohjastajalisenssi D

raviohjastajan ammattia päätoimisesti harjoittaville yrittäjille

Ammattivalmentajalisenssi A

ravivalmentajan ammattia päätoimisesti harjoittaville, ravivalmentajan ammattitutkinnon suorittaneille yrittäjille

Lisenssiluokissa E, C, J ja S ohjastamista/valmentamista on rajoitettu muiden kuin omassa omistuksessa tai osaomistuksessa olevien hevosten osalta.

Tutustu lisenssimääräyksiin tarkemmin


Lisenssiluokissa A, B, F ja D edellytetään, että toiminnassa käytettävä yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen tarkoittaa, ettei hevosenomistajan tarvitse tehdä esimerkiksi valmennuslaskusta ennakonpidätystä itse. Lisäksi lisenssiluokissa A, B ja F edellytetään voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta.

Muistilista hevosenomistajalle, kun hevonen viedään valmennukseen:

- Tee kirjallinen valmennussopimus
- Tarkista, että valmentajan yrityksen ennakkoperintärekisteröinti on kunnossa. Tiedot ovat tarkistettavissa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä
- Tarkista, että valmentajan yrityksellä on toiminnan vastuuvakuutus 
- Ota halutessasi hevoselle henki-, eläinlääkärikulu- ja vastuuvakuutukset omasta vakuutusyhtiöstäsi

Uusi harrastaja


Uuden hevosten harrastajaohjastajan ja -valmentajan tulee lisenssin saamiseksi suorittaa ajolupakurssi , jonka hyväksytysti suorittamalla saa sekä ohjastus- että valmennusoikeuden. Jos uusi harrastaja haluaa pelkän valmennusoikeuden eikä aio itse ohjastaa, henkilö voi suorittaa vastuuvalmentajakoulutuksen. Uusien poniohjastajien ja –valmentajien tulee osallistua poniajolupakurssille. Alaikäisellä ponilisenssin haltijalla tulee olla nimetty kilpailuhuoltaja. Pelkästään ponin valmentajana voi toimia suoritettuaan vastuuvalmentajakoulutuksen.

Uusi harrastaja aloittaa lisenssiluokasta harrastaja C tai juniori J (alle 25-vuotiaat) ja poniraveissa iän mukaan luokasta P1 (10-13 v.), P2 (14-17v.) tai P3 (väh. 18 v.).

Ajoluvan ja lisenssin ero


Ajolupaa ja lisenssiä ei tule sekoittaa toisiinsa, vaikka samoja kirjainlyhenteitä on käytössä molemmissa. Lisenssi määrittää henkilön statusta harrastajan ja ammattilaisen välillä ja sitä, voiko hän kilpailla vapaasti muilla kuin omassa omistuksessa tai osaomistuksessa olevilla hevosilla. Ajoluvat A-C on määritelty ravikilpailusääntöjen pykälässä 35, ja ne määrittävät henkilön kokemusta ohjastajana ja sitä, millä ykköspalkinnolla ajettaviin lähtöihin ohjastajana voi osallistua. Esimerkiksi harrastajalisenssi C:n haltijalla voi olla ajolupa A, jolloin hän voi ohjastaa kaikissa lähdöissä, ja ammattivalmentajalisenssi A:n haltijalla voi olla ajolupa C, joka oikeuttaa ohjastamaan vain pienempipalkintoisissa lähdöissä.

Ajolupa vanhenee 10 vuoden kuluttua edellisestä ajetusta startista ja tämän jälkeen ajolupa korvaantuu ”rajoitetulla ajo-oikeudella”. Tämä antaa oikeuden lämmitellä hevosia raveissa raviradalla sekä osallistua ohjastajana harjoitusraveihin. 

Ravikilpailusäännöt 1.1.2020 alkaen

Lisätietoja:

Tuomo Pekonen
Kilpailupäällikkö, Suomen Hippos
tuomo.pekonen@hippos.fi  
040 557 3889


Katariina Lamminpää
Raviurheilupalvelut, Suomen Hippos
katariina.lamminpaa@hippos.fi
020 760 5534