Hyppää sisältöön

Lisätietoja Teivossa 7.11. ajettavista St Leger ja Satakunta-ajo -lähdöistä

Artikkelia päivitetty 6.11. klo 14:34 – lisätty tieto lähtölistoista sekä vastauksia aiheeseen liittyviin kysymyksiin

Lauantaina 4.11. peruuntuneet suurkilpailut St Leger ja Satakunta-ajo ajetaan huomenna tiistaina 7.11. Porin raveina Teivon ravien lopussa. Näin ollen lähtöjen palkintojen maksaja on Porin Ravit. Porin ravit alkavat Teivossa tiistaina lähdön 8 jälkeen.

Lähtölistat tietoineen on julkaisu Heppa-järjestelmään 7.11. Porin ravien kohdalle.

”Maanantaiaamun aikana olemme käyneet läpi prosessin kokonaisuudessaan. Lähdöt ajetaan Porin lähtöinä 1 ja 2 Teivon ravien lähdön 8 jälkeen ja palkinnot maksetaan Porin Ravien toimesta”, avaa Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo.

Lisätietoja:

Antti Lehtisalo
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 040 521 8243

 

Vastauksia aiheeseen liittyviin kysymyksiin

Milloin St Leger ja Satakunta-ajo ajetaan ja mitkä hevoset ovat mukana?

St. Leger ja Satakunta-ajo ajetaan tiistaina 7.11. Teivon ravien viimeisen (8.) lähdön jälkeen Porin ravien lähtöinä 1. ja 2. Lähtölistat tietoineen löytyvät Heppa-järjestelmästä 7.11. Porin ravien kohdalta.

Kilpailuihin on kutsuttu samat hevoset kuin lauantaina ja lähtöradat säilyvät ennallaan. Osa hevosista on valmentajien toimesta jätetty pois lähdöistä maanantain aikana.

Mikkelin peruutuksen yhteydessä korostettiin, ettei palkintotukia voida siirtää radalta toiselle. Miksi se nyt on mahdollista?   

Palkintotukea ei voida siirtää radalta toiselle, mutta ravipäivä voidaan siirtää toiselle radalle. Ravipäivän siirto katsottiin tässä tapauksessa parhaaksi ratkaisuksi, jotta ennakkomaksulliset suurkilpailut voidaan ajaa mahdollisimman pian.

Miksi lähdöt päätettiin siirtää näin lyhyellä varoitusajalla?

St. Legerin ja Satakunta-ajon hevoset oli valmisteltu aikataulullisesti nimenomaan tähän viikonloppuun. Hevosten näkökulmasta mahdollisimman nopea uusi kilpailupäivä sotkee mahdollisimman vähän hevosten rytmiä.

Lisäksi haluttiin huomioida, että siirto vaikuttaa mahdollisimman vähän myös muihin suurkilpailuihin, mm. lauantaina 11.11. juostavaan Käpylä Grand Prix’hin ja maanantaina 13.11. ajettaviin Varsakunkku-karsintoihin. Tästä syystä siirto esimerkiksi tiistaille 14.11. Teivoon ei ollut mahdollinen.

Kuka teki päätöksen lähtöjen siirtämisestä?

Porin Ravit Oy:n hallitus teki päätöksen, jonka Suomen Hippoksen hallitus hyväksyi. Kyseisten kilpailujen sääntöjen mukaan muutoksia kilpailun sääntöihin voi tehdä Porin Ravit Oy:n hallitus ja ne pitää alistaa Suomen Hippoksen sääntövaliokunnan hyväksyttäväksi. Sääntövaliokunta tuo edelleen tarvittavat asiat Suomen Hippoksen hallituksen päätettäväksi. Aikataulupaineesta johtuen Porin Ravit ja Suomen Hippoksen hallitus käsittelivät asian nopeutetusti.

Miksi lähtöjen siirtämisestä ei neuvoteltu kaikkien suurkilpailuun osallistuvien valmentajien kanssa ennakkoon?

Asiaa kysyttiin alustavasti jo lauantaina muutamalta valmentajalta, jotka kokivat siirron mahdolliseksi. Sunnuntain aikana asiasta kerrottiin Porin Ravien kilpailupäällikön toimesta jokaisen hevosen valmentajalle vielä ennen laajempaa tiedottamista.

On todettava, että keskustelua olisi voitu käydä valmentajien kanssa vielä laajemmin. Kilpailukalenterin vaihtoehtojen vähyyden vuoksi asia piti päättää nopeasti, jotta lähtöjen ajaminen Teivossa jo tiistaina olisi mahdollista.

Lasketaanko St. Leger nyt Käpylä Grand Prix’n välistartiksi?

Ei, Suomen Hippoksen hallitus linjasi sunnuntaina 5.11., ettei sitä tässä tapauksessa lasketa välistartiksi Käpylä Grand Prix’hin.

Miten toimitaan Vale-Ellin korvauksen kanssa?

Suomen Hippoksen hallitus jatkaa asian selvittämistä ja keskustelee asiasta torstain 9.11. kokouksessaan. Tapaus on erittäin valitettava, kun valmentajalla ei ole ollut tietoa lähdön ajankohdasta sunnuntaina aamulla.

Miksi Vale-Ellille ei voida myöntää poikkeuslupaa kilpailla tiistaina?

Hevosen kaikki lääkitseminen on kielletty neljä vuorokautta (96 tuntia) ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta. Hevosten hyvinvointi on koko kilpailutoiminnan edellytys, eikä kilpailu voi koskaan mennä hevosen hyvinvoinnin edelle.

Mistä voi hakea korvauksia peruuntuneesta ravipäivästä?

Suomen Hippos on selvityspyynnössään Porin Raveille pyytänyt raviradalta tietoa mahdollisista korvauskäytännöistä ravipäivän kilpailijoille. Tämän lisäksi Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n jäsenet voivat hakea matkakorvausta liiton kautta.

Miten Porissa ajamatta jääneille muille lähdöille käy?

Lähtökohtaisesti ajamatta jääneitä lähtöjä pyritään ajamaan loppuvuoden aikana. Asian käsittely jatkuu Suomen Hippoksen hallituksen kokouksessa torstaina, kun hallitus saa selvityksen Porin Raveilta.

Jääkö palkintorahaa nyt saamatta viimeaikaisten Mikkelin, Lahden ja Porin ravien peruutusten takia?

Mikkelin osalta korvaava ravipäivä ajetaan lähes yhtä suurilla palkinnoilla sunnuntaina 26.11.

Jokimaalla torstaina 2.11. jakamatta jääneiden kuuden lähdön palkintorahat jaetaan Jokimaan tulevissa raveissa (torstai 16.11., perjantai 24.11., torstai 7.12. sekä torstai 14.12.). Jokaisena kilpailupäivänä neljän sarjan palkintoja korotetaan.

Porin osalta lauantaina ajamatta lähtöjen tilannetta tarkastellaan torstaina Hippoksen hallituksen kokouksessa.

Kuka vastaa ravien peruuttamisesta kilpailupäivänä?

Ravikilpailusääntöjen mukaan kilpailupäivänä ennen kilpailuajan alkua kilpailujen peruuttamisesta päättävät kilpailueläinlääkäri, ratamestari ja kilpailujen järjestäjä. Poikkeuksellisten rata- ja sääolosuhteiden vuoksi kilpailujen peruuttamisesta kilpailuaikana päättävät yhdessä kilpailueläinlääkäri, kilpailujen järjestäjä, valvoja, ratamestari ja valmentajien edustaja.

Kuka vastaa ravien peruuttamisesta ennen kilpailupäivää?

Ravien järjestämisvastuu ja sitä kautta vastuu turvallisten kilpailuolosuhteiden varmistamisesta on aina kilpailujen järjestäjällä. Tämä vastuu on myönnetty raviradoille Suomen Hippoksen ja raviratojen välisellä sopimuksella.

Suomen Hippos kokee viimeaikaisten tapahtumien myötä, että päätöksentekoprosessia on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ja sitä on mahdollista muuttaa tarvittaessa.

Oliko päätös peruuttamisesta oikea?

Ehdottomasti. Hevosten hyvinvointi on kaiken kilpailutoiminnan lähtökohta, ja mikäli kavioura ei ole turvallinen, ei sillä tule kilpailla. Porin raviradan kavioura ei ollut lauantaina turvallinen.

Miten voidaan varmistaa, etteivät vastaavanlaiset tapaukset toistu?

Viimeaikaiset tapaukset ovat osoittaneet, että prosessi- ja päätöksentekovastuuta vastaavissa tilanteissa on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Keskustelussa on nostettu esiin tarve prosessille, jossa nimetyllä henkilöllä on toimivaltuudet tehdä riittävän ajoissa turvallisuuteen perustuva päätös siitä, siirretäänkö ravit toiselle raviradalle. Asiaa käsitellään osana raviratasopimusten päivitystä, jota tehdään parhaillaan vuotta 2024 varten.