Hyppää sisältöön

Lannan polttoa helpottavat lakiesitykset hyväksyttiin valtioneuvostossa

Valtioneuvosto hyväksyi tänään lakiesitykset, joilla helpotetaan tuotantoeläinten lannan käyttöä energiantuotannossa. Muutosten myötä lannan polttoon ei tarvita jätteenpolttolupaa korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä.

 Lannanpolttoa helpottavat muutokset on tehty ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin.
Aikaisemmin lainsäädäntö on sallinut lannan polton ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa. Nyt polttaminen pienissä ja keskisuurissa, alle 50 megawatin yksiköissä katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi. Lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädetään poikkeuksista, jotka tuovat lisähelpotuksia lannan polttoon. Poikkeukset koskevat muun muassa polttolämpötilavaatimuksia sekä päästöraja-arvojen määrittämistä.

”On hienoa, että tallit saavat yhden uuden vaihtoehdon lantahuollon järjestämiseen ja norminpurku etenee. Suomessa on runsaasti lannan polttoon soveltuvia kattiloita käytössä ja lannan polton helpottaminen parantaa energiaomavaraisuutta hevoskeskittymissä. Lakimuutos on pitkän työn tulos ja Suomi on vaikuttanut asetusmuutokseen aktiivisesti EU:ssa”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

”Hevosenlannan hyödyntäminen lannoitteena ja maanparannusaineena on edelleen tärkeää ravinnekierrätyksen edistämiseksi. Kaikki hevosenlanta ei kuitenkaan käytetyn kuivikkeen takia sovellu lannoitekäyttöön ja siksi energiahyödyntämisen helpottaminen on tarpeen”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Muutoksella vähennetään ympäristösuojeluviranomaisten ja sivutuotelain mukaisesta hyväksynnästä vastaavan kunnaneläinlääkärin päällekkäistä työtä. Sivutuotelain mukaista hyväksyntää ei pääsääntöisesti vaadita laitoksilta, jotka jo kuuluvat ympäristönsuojelulain rekisteröinnin tai luvituksen piiriin.

Lakimuutoksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoite sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa. Tavoite on osa laajempaa hallituksen kärkihanketta. Hevosen lantaa muodostuu noin 500 000-700 000 tonnia vuodessa. Lainsäädäntömuutosten jälkeen polttoon arvioidaan ohjautuvan enintään noin 100 000 tonnia hevosen lantaa vuodessa.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön tiedote 27.6.2018