Hyppää sisältöön

Laitinen, Ojanperä ja Voutilainen Suomen Hippoksen hallitukseen

Suomen Hippos ry:n valtuuskunnan syyskokous järjestettiin Hämeenkylän kartanossa Vantaalla keskiviikkona 27.11.2019. Hippoksen hallituksen jäseniksi valittiin Anne Laitinen, Harri Voutilainen sekä Tuomo Ojanperä.

Suomen Hippoksen hallitukseen valittiin syyskokouksessa Anne Laitinen, Harri Voutilainen sekä Tuomo Ojanperä. Kuva: Hippos/Suvi Hakkarainen

Suomen Hippoksen valtuuskunnan kokouksessa oli keskiviikkona läsnä 40 äänivaltaista edustajaa. Kokouksessa valittiin uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, käsiteltiin tulevaisuustyötä sekä vahvistettiin Hippoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Markku J. Jääskeläinen, Tuomo Ojanperä sekä Matti Rajaharju, joista Ojanperä ja Rajaharju olivat ehdolla jatkokaudelle. Heidän lisäksi ehdolla olivat Anne Laitinen, Harri Voutilainen sekä Juha Wikman, joka kuitenkin vetäytyi pois ennen äänestystä.

Äänet jakautuivat tasaisesti koko ehdolla olleen nelikon kesken: Anne Laitinen, Tuomo Ojanperä ja Harri Voutilainen saivat kukin 25 ääntä ja tulivat valituksi. Matti Rajaharju sai 23 ääntä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juha Rehula, ja varapuheenjohtajaksi valittiin kokouksessa Juha Lyyski.

Lue lisää ehdokkaista >

Hippoksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja heistä eroaa vuosittain kolme jäsentä vuorottain.

Hallituksen jäsenistä Marjo Kaipaisen, Hannu Nivolan ja Juha Lyyskin toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Valtuuskunnan kokouksen toinen pääteema oli raviurheilun tulevaisuustyö, jota eri osa-alueiden työryhmät ovat ohjausryhmän johdolla valmistelleet. Tulevaisuustyö kirvoitti monipuolisia puheenvuoroja, ja vilkasta keskustelua käytiin usean työryhmän esityksen ympärillä. 

Valtuuskunnassa käyty keskustelu toimii pohjana työn jatkovalmistelulle, ja työstöä jatketaan kommenttien pohjalta. Yksityiskohtainen keskustelu tulevaisuustyön osa-alueista ja jatkotoimista siirrettiin viimeistään kevään valtuuskunnan kokoukseen.

Lisäksi valtuuskunnan kokouksessa kuultiin Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkisen ajankohtaiskatsaus Hippoksen kuluvan vuoden toiminnoista, sekä Veikkauksen puheenvuoro peliyhtiön ajankohtaisista asioista.

Valtuuskunta vahvisti Suomen Hippos ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Veikkauksen hallintoneuvostoon valittiin Juha Rehula. Ravituomioistuimessa nimitettiin jatkamaan Kalevi Palotie, Risto Airaksinen sekä Markku Eestilä, ja varamiehenä jatkaa Henri Steiner.

Lisätietoja:


Olavi Haanketo
Suomen Hippoksen valtuuskunnan puheenjohtaja
040 588 9005

Juha Rehula
Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja
050 511 3017