Hyppää sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia koronavirustilanteeseen liittyen

Suomen Hippos on koonnut yhteen kysymyksiä ja vastauksia koronavirustilanteeseen liittyen alle. Uutista päivitetään sitä mukaa, kun tilanne etenee. Hippos seuraa tiiviisti viranomaisten ohjeistuksia ja on valmis reagoimaan nopeallakin aikataululla muutoksiin.

Viimeisin päivitys 30.3. klo 14


Ajankohtaisia uutisia Hippoksen verkkosivuilla:


Hevosala vetoaa päättäjiin: toimintaedellytykset ja hevosten hyvinvointi turvattava poikkeusoloissa (27.3.2020)

Uudenmaan maakuntarajojen yli tapahtuvaa liikkumista rajoitetaan - miten hevoset ja ihmiset liikkuvat rajan yli? (27.3.2020)

Hippoksen hallitukselta linjauksia hevosalan edunvalvontaan, ravikilpailutoiminnan keskeytys jatkuu (27.3.2020)

Suomen Hippos huolissaan koronaviruksen aiheuttamista haitoista hevosalalle – ”Nyt on tärkeää tukea toinen toistamme” (25.3.2020)

Ratsu- ja ratsuponioriiden hyväksyminen jalostukseen 2020 (23.3.2020)

Kooste rahoitusmahdollisuuksista hevosalan toimijoille 3/3: pankit ja muu rahoitus (20.3.2020)

Kooste rahoitusmahdollisuuksista hevosalan toimijoille 2/3: verot ja vakuutusmaksut (20.3.2020)

Kooste rahoitusmahdollisuuksista hevosalan toimijoille 1/3: tuet, avustukset ja neuvonta (20.3.2020)

Seuraa tallietikettiä – varmista ihmisten ja hevosten hyvinvointi (18.3.2020)

Hevosalalle yhteinen valmiusryhmä tallien hätätilanteisiin (17.3.2020)

Suomen Hippoksen hallitus vahvisti ravien keskeyttämisen, jatkotoimenpiteet valmisteluun (17.3.2020)

Ratsuoripäivät peruttu (16.3.2020)

Hippos toivoo asiakkaiden käyttävän sähköisiä palveluita (13.3.2020)

Vaikutukset hevosalan toimijoihin 


Miten koronavirustilanne vaikuttaa hevostalleihin? 

 • Koronavirus aiheuttaa poikkeuksellisen tilanteen myös talleille ja tallinpitäjille. Tallien päivittäiset rutiinit kannattaa käydä läpi tarkasti, ja tehdä muutoksia tilanteen vaatimalla tavalla. On tärkeää pitää huolta hevosten hyvinvoinnista ja vähentää henkilökunnan tartuntariskiä 
 • Hevosten hoitoon osallistuvien henkilöiden tulee välttää lähikontaktia muiden tallilla olijoiden kanssa. Jos mahdollista, tallilla ei saa olla yli kymmentä henkilöä samanaikaisesti. Tallipäivän rutiinit kannattaa suunnitella niin, että ihmiset eivät turhaan oleskelisi pienissä yhteisissä tiloissa kuten varustehuoneissa tai kahvihuoneissa. On myös tärkeää pitää huolta hyvästä käsihygieniasta (käsienpesuohje
 • Hevosten varusteita käsitellessä tulee noudattaa varovaisuutta. Jos varusteita käsittelee useampi henkilö, tallilla voi pitää käsineet kädessä tai käyttää kertakäyttöhanskoja 
 • Vierailijoiden kuten hevosenomistajien ja muiden henkilöiden, jotka eivät osallistu hevosten hoitamiseen, suositellaan välttävän talleja. Tallilla käyvät vain hevosten hyvinvoinnin kannalta tärkeät henkilöt. Ravivalmentajat voivat välittää hevosten kuulumisia esimerkiksi sosiaalisen median kautta tai soittamalla omistajille.   

Miten hevosten hyvinvointi voidaan varmistaa vallitsevassa poikkeustilanteessa?

 • Jokaisen tallinpitäjän tulee tehdä ennakkosuunnitelma ja selvittää varahenkilöt, jotka vastaavat hevosten hoidosta silloin, jos tallinpitäjä tai henkilökunta sairastuu.
 • Ota selvää lomituspalvelujen saatavuudesta. Nyt on korkea aika tehdä suunnitelma poikkeustilanteiden osalta.
 • Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry on ryhtynyt koordinoimaan hevosalan vapaaehtoisten alueellista valmiusryhmää, jonka kautta talleille olisi saatavissa tuurausapua nopeastikin.
 • Hevosalan toimijat ovat yhdessä laatineet Suomen hallitukselle esityksen, jolla pyritään turvaamaan yrittäjien toimintaedellytysten jatkuminen, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä hevoskasvatuksen jatkuminen. 

Voiko hevonen välittää koronavirusta? 

 • Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus COVID-19 ei tartu kotieläimiin, eivätkä kotieläimet ole koronavirus COVID-19 -tartuntojen lähde 
 • Mitään erityisiä suojatoimenpiteitä eläinten suhteen ei ole tarpeen tehdä. Mihin tahansa infektiotautiin sairastuneen henkilön on hyvä välttää eläinten tarpeetonta käsittelyä, ja pestä kädet huolellisesti aina esimerkiksi ennen lemmikkien ruokien käsittelyä 

Voiko hevosen kanssa liikkua kotimaassa? 

 • Hippos kehottaa noudattamaan Suomen hallituksen linjausta ja suosittelee kaiken muun paitsi välttämättömän liikkumisen minimoimista. 

Miten Uudenmaan liikkumista rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat hevosalan toimijoihin? 

 • Suomen Hippos kehottaa viranomaisten ohjeistusten mukaisesti välttämään liikkumista Uudellemaalle ja Uudeltamaalta. 
 • Liikkumisrajoitusten voimassaolon ajan hevosten hoito tulee pyrkiä järjestämään niin, etteivät henkilöt ylitä rajaa. Jos se ei ole mahdollista, tulee rajaa ylittäessä kertoa olosuhteet ja se, että hoitoa ei ole ollut mahdollista järjestää toisella tavalla. 
 • Hätätilanteissa (mm. lääkäriin meno rajan yli jos muuta lääkäriä ei ole) liikkuminen rajan yli onnistuu, mutta on syytä valmistautua mahdollisiin viivästyksiin esimerkiksi jonojen vuoksi. 
 • Liikkumisrajoituksesta voidaan poliisin mukaan poiketa silloin, kun liikkuminen rajan yli on välttämätöntä elinkeinon harjoittamiseksi 
 • Suomen Hippos on pyytänyt poliisilta tarkempia ohjeistuksia mm. Siitostoimintaan liittyvistä kuljetuksista 

Miten Maa- ja metsätalousministeriöstä saatavan rahoituksen käy? 

 • Hippos selvittää parhaillaan Maa- ja metsätalousministeriön tukien maksamisen käytäntöjä vallitsevassa poikkeustilanteessa 
 • Toistaiseksi raviratojen toimintatuet maksetaan normaalisti. Palkintotukien maksatuksesta huhtikuusta alkaen tieto varmentuu lähiaikoina. 

Mistä hevosalan yrittäjät saavat lisätietoa rahoitukseen liittyen? 

 • Hevosalan yrittäjille suunnattuja ohjeistuksia löytyy kootusti Hippoliksen verkkosivuilta 
 • Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut verkkosivuilleen kattavan paketin koronaviruksen vaikutuksista yrityksiin 
 • Suomen Hippos on koostanut hevosalan toimijoille paketin rahoitusvaihtoehdoista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Juttusarjassa on kolme osaa: tuet, avustukset ja neuvonta, verot ja vakuutusmaksut sekä pankin rahoitus. Ajankohtaiset tiedot löytyvät jutun linkkien kautta.
 • Yrittäjän tulee ensi töikseen selvittää kassavirran riittävyys ja laskea mahdollinen tarve lisärahoitukselle. 

Ravien keskeyttäminen 

Miksi ravikilpailuja ei järjestetä? 

 • Valtioneuvoston linjauksen (16.3.2020) mukaisesti kaikki yli 10 henkilön tapahtumat ovat kiellettyjä. Hippos noudattaa tarkasti viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä, jotta ihmisten ja hevosten terveyttä voidaan suojella. 
 • Koronaviruksen leviämisessä on varauduttava myös siihen, miten hevosten hyvinvointi voidaan taata poikkeustilanteessa, esimerkiksi tallinpitäjän sairastuessa. Tämänkin vuoksi on syytä välttää ylimääräistä matkustamista ja kokoontumista ravikilpailuihin. 
 • Viranomaiset ovat kehottaneet käyttämään vakavaa harkintaa kotimaassa matkustamisen suhteen, minkä vuoksi myös Suomen Hippos suosittelee samaa. 

Miksi Ruotsissa voidaan järjestää ravikilpailuja, mutta Suomessa ei? 

 • Maiden väliset viranomaisohjeistukset ovat erilaisia. Hippos noudattaa valtioneuvoston tekemiä linjauksia, joiden mukaisesti muun muassa kaikki yli 10 henkilön tapahtumat ovat kiellettyjä. Myös kaikki välttämätön matkustaminen kotimaassa on suositeltu minimoimaan. 

Mitä tapahtuu raviratojen toimintatuelle ja palkintorahoille, kun ravien järjestämiseen tulee tauko? 

 • Suomen Hippos seuraa tilannetta aktiivisesti ja käy keskustelua viranomaistahojen kanssa mm. peruuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Valtion kriisirahoitus koskee myös hevosalan yrittäjiä. 
 • Raviratojen toimintatukipäätökset koskevat vuotta 2020 ja tuen maksatus jatkuu. Mahdolliset vaikutukset kohdistuvat vuoteen 2021. Lopullisia vaikutuksia on tässä vaiheessa mahdotonta määritellä. 
 • Palkintorahoja käsitellään vuositasolla. Jos kyseiselle vuodelle myönnettyjä palkintorahoja ei makseta vuoden aikana, niin se vaikuttaa viimeistä ns. tasauserää alentamalla.  

Mitä peruutetuille ravipäiville tapahtuu, voiko päiviä siirtää? 

 • Peruutetut ravipäivät tulevat jäämään pääosin ajamatta, yksittäisiä suurkilpailuja voidaan mahdollisuuksien mukaan siirtää.  
 • Nämä käsitellään ratojen ja Hippoksen kanssa tapauskohtaisesti. 

Miksi kilpailutoiminnan keskeyttämisen seurauksista ei ole vielä tiedotettu?

 • Lopulliset seuraukset riippuvat täysin ravitauon pituudesta. Tällä hetkellä erilaisista vaihtoehdoista valmistellaan skenaarioita ravitauon pituudesta riippuen, mutta toistaiseksi on mahdotonta sopia lopullisesti minkään yksittäisen kilpailun tai kilpailusarjan kohtalosta.

Miten ravien keskeyttäminen vaikuttaa Kavioliigaan?

 • Kavioliigaa käsitellään yhtenä osana ravikilpailutoimintaa ja päätöksiä kauden jatkumisesta pyritään tekemään mahdollisimman pian vallitsevien tietojen valossa.

Mitä kevään ja kesän suurkilpailuille tapahtuu?
 • Tilanteen etenemistä seurataan tiiviisti ja keskusteluja suurkilpailujen järjestämisestä käydään yhdessä raviratojen kanssa.
 • Seinäjoen Ravikeskus on ilmoittanut, että 18.4. ajettavaksi suunniteltu Seinäjoki Race siirtyy.
 • Kuninkuusravien järjestelyt jatkuvat toistaiseksi suunnitellusti.

Mitä tapahtuu ennakkoon ostetuille lipuille? 

 • Hippos suosittelee, että peruutetuista tapahtumista lippujen hinnat palautetaan asiakkaalle ilman palvelumaksuja. Hippos ei kuitenkaan voi päättää siitä, miten kukin tapahtumanjärjestäjä käsittelee asiakkaitaan, vaan he tekevät päätökset mahdollisista rahojen palautuksista itse 
 • Hippos suosittelee kuitenkin asiakkaita käyttämään harkintaa takaisinperinnässä. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaikuttaa vahvasti myös raviratojen ja hevosalan talouteen 

Jalostustapahtumat


Miksi jalostustapahtumia ei järjestetä?

 • Valtioneuvoston linjauksen (16.3.2020) mukaisesti kaikki yli 10 henkilön tapahtumat ovat kiellettyjä. Hippos noudattaa tarkasti viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä, jotta ihmisten ja hevosten terveyttä voidaan suojella. 
 • Koronaviruksen leviämisessä on varauduttava myös siihen, miten hevosten hyvinvointi voidaan taata poikkeustilanteessa, esimerkiksi tallinpitäjän sairastuessa. Tämänkin vuoksi on syytä välttää ylimääräistä matkustamista ja kokoontumista jalostustapahtumiin. 
 • Viranomaiset ovat kehottaneet käyttämään vakavaa harkintaa kotimaassa matkustamisen suhteen, minkä vuoksi myös Suomen Hippos suosittelee samaa. 

Kuka korvaa peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset? 

 • Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten osalta näyttelyn osallistumismaksu kattaa oriin jalostukseen hyväksymisen kuluvalle vuodelle ja mahdollisesti syksyllä/vuonna 2021 järjestettävän täydentävän jalostusarvostelutilaisuuden. Mikäli näyttelyyn ilmoitetulle oriille ei haluta hakea jalostukseenkäyttöoikeutta vuodelle 2020, palautetaan osallistumismaksu.
 • Ratsu- ja ratsuponioriiden toiseen kantakirjaan hyväksytyt oriit hyväksytään pysyvällä luvalla ja maksu kattaa hyväksynnän toistaiseksi.
 • Nuorten ratsuoriiden osalta lyhennetty testi on edullisempi ja maksu hyvitetään seuraavassa (syksy tai 2021) järjestettävässä testissä. Tarkennetut ohjeet ikäluokittain. Mikäli ori halutaan peruuttaa näyttelystä, osallistumismaksu palautetaan, koskee myös ponioripäiviä. 

Miten jatkossa toimitaan hevosten kanssa, joita ei nyt voitu arvostella? 

 • Ratsuhevos- ja ponioriiden osalta korvaavat tilaisuudet pyritään järjestämään, mikäli se suinkin on viranomaismääräysten perusteella mahdollista.
 • Testin/testien ajankohdasta annetaan lisätietoja aikaisintaan huhtikuun puolessa välissä. Suomen Hippos seuraa jatkuvasti viranomaisten tiedottamista noudattaa tarkasti annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita.

Miksi oriiden hyväksymiskäytännöissä on laji- ja rotukohtaisia eroja? 

 • Suomenhevosjuoksijoilla ja lämminverisillä ravihevosilla oriiden hyväksyminen ja palkitseminen perustuvat niiden omien suoritusten, suvun ja terveystietojen perusteella tehtävään arviontiin, joten oriille myönnettiin jalostukseenkäyttöoikeus poikkeusluvalla vuodelle 2020. 
 • R- ja P-suunnan suomenhevosten osalta oriiden jalostusarvostelu ei ole edellytys oriin jalostuskäytölle. Näiden oriiden osalta niiden arvostelussa on käytettävissä suvun ja suoritusten tiedot, joiden perusteella oriille voidaan hyväksyä poikkeusluvalla vuodelle 2020.  
 • Nuorten ratsuhevosten ja ratsuponien jalostusarvostelu perustuu suorituskyvynkokeeseen. Suorituskyvynkokeen osalta on tehty päätös testin lyhentämisestä yksipäiväiseksi, mutta oriille ei voida myöntää jalostukseenkäyttöoikeutta ilman testin suorittamista.  
 • Ponioriiden osalta jalostukseen hyväksyminen perustuu useimmilla roduilla jalostusarvostelutilaisuudessa tehtävään arvosteluun, joten niiden osalta poikkeusmenettelyä ei voida käyttää. Tarvittaessa mietitään rotukohtaisia tarkennuksia.