Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui torstaina 9.4.2020 viikoittaiseen kokoukseensa käsittelemään ajankohtaisia asioita ja koronavirustilanteen vaikutuksia Hippoksen toimintaan sekä raviurheiluun.

yleiskuva2019
Kuva: Hippos

Hallituksen asialistalla olivat sakkorahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2020, kilpailusääntöihin esitetty väliaikainen muutos sekä Hippoksen yt-neuvottelujen tilanne. Lisäksi ajankohtaisissa asioissa toimitusjohtaja antoi katsauksen viime päivinä käytyihin keskusteluihin muun muassa maa- ja metsätalousministeriön sekä oriasemien kanssa.

Sakkorahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin esityksen mukaisena. Rahaston varoja vuoden 2019 kertymästä käytetään koulutukseen, kilpailujen valvontaan, tuomaritoiminnan kehittämiseen, järjestöavustuksina Suomen Hevosenomistajain Keskusliitolle sekä Suomen Ravivalmentajille, raviratojen laiteavustuksiin sekä muihin kilpailutoimintaa tukeviin kohteisiin ja äkillisiin onnettomuuksiin. Lisäksi varoja sijoitetaan Rajakosken rahastoon ja sakkorahaston pääomaan.

Ravikilpailusääntöihin päätettiin hyväksyä väliaikainen muutos, joka koskee sääntöjen § 21 pykälää Koelähtöjärjestelmä. Koronavirustilanteen aiheuttaman kilpailujen keskeyttämisen myötä koelähtöön joutuu kilpailutoiminnan jälleen alkaessa osallistumaan hevonen, jonka viimeisimmästä hyväksytystä kilpailusta tai koelähdöstä on kulunut yli 15 kuukautta. Ennen muutosta koelähtöön joutui 12 kuukauden jälkeen.

Hippoksen toimitusjohtaja antoi hallitukselle katsauksen Hippoksen yt-neuvotteluista, jotka saatiin päätökseen 8.4. Poikkeustilanteen vuoksi resurssien käyttöä vähennetään osastoittain osa-aikaisilla lomautuksilla sekä lomautuksen kaltaisilla toimilla, kuten lomien ja työaikasaldojen pois pitämisellä. Resurssitarpeen vähennys on yhteensä noin kuusi henkilöresurssia porrastetusti 14.4. alkaen, ja 1.6. alkaen tarvittaessa noin kahdeksan henkilöresurssia.

Ajankohtaisissa asioissa käytiin läpi maa- ja metsätalousministeriön kanssa käytyä neuvottelua hevosalan tukikokonaisuuteen liittyen. Neuvottelussa haettiin ratkaisuja liittyen tukien käytön joustoihin, maakuntaratojen toimintatukien käsittelyyn ravitauon aikana sekä kasvattajapalkkioiden maksatuksen ajankohtaan liittyen. Hallitus totesi myös ministeri Lepän julkisissa kommenteissaan esiin nostaman tarpeen määrärahojen joustavasta käytöstä tässä tilanteessa. Lisäksi keskusteltiin Suomen hallituksen 8.4.2020 esityksestä lisätä Veikkauksen laskevien tuottojen täysimääräinen kompensointi myöhempään lisätalousarvioon vuodelle 2020.

Hallitus totesi haasteet sperman kuljetuksissa, joiden tiimoilta Hippos on ollut yhteydessä oriasemiin sekä pohtii osaltaan mahdollisuutta kuljetusongelmien ratkaisemiseksi. Oriasemille on tiedotettu Uudenmaan rajojen sulkemisen vaikutuksista ja ohjeistettu tammojen sekä sperman kuljettamiseen liittyen.

Lisätiedot:


Juha Rehula
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 050 511 3017

Vesa Mäkinen
Toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040 532 8923