Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 5.6.2020

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui perjantaina viikoittaiseen kokoukseensa käsittelemään ajankohtaisia asioita ja koronavirustilanteen vaikutuksia hevosalalle.

Kuva ravilähdöstä
Kuva: Hippos/Ville Vuorinen

Tuotonjaon perusteet vuodelle 2021


Hallitus päätti vahvistaa valtuuskunnalle kevätkokouksessa esitettävät Veikkauksen tuotoista raviurheiluun ja hevoskasvatukseen kohdentuvien tukien jakoperusteet. Tuotonjakoesitys perustuu tämänhetkiseen tietoon Veikkaus Oy:n tuottoennusteesta tulevalle vuodelle.

Hallitus linjasi vuoden 2021 tuotonjaon raamit olemassa olevien tietojen puitteissa esitettäväksi valtuuskunnalle. Tuotonjaon raameissa otetaan huomioon alan rahoituksessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutus toimintaan. Jaettava kokonaistuottojen loppusumma vahvistuu loppuvuodesta.

Suomalaisen raviurheilun tulevaisuuden askelmerkit


Hallitus käsitteli suomalaisen raviurheilun tulevien vuosien suunnitelmaa edellisessä kokouksessaan ja päätti perjantaina hyväksyä valtuuskunnalle toimitettavan esityksen raamit. Hallitus korosti, että esityksessä tuodaan esille tulevaisuuden suuntaviivoja ja keskeisiä asioita, jotka osaltaan pohjautuvat jo tehtyyn tulevaisuustyöhön sekä kevään poikkeustilanteen seurauksiin. Esiteltyjen teemojen pohjalta lähdetään rakentamaan Suomen Hippoksen uutta strategiakautta sekä strategiaa tuleville vuosille koko alalle. Hippoksen uuden strategian luominen käynnistyy syksyllä uuden toimitusjohtajan alaisuudessa.

Hevosalan tukikokonaisuus 2020


Hippos haki mahdollisuutta siirtää koronatauon aikana käyttämättä jäänyttä palkintotukea kasvattajapalkintojen ja kesäratojen tukipäätöksiin, mutta säästynyt palkintosumma ei riitä kattamaan näiden kahden päätöksen osalta kokonaisuutta. Ministeriön mukaan osapäätösten tekeminen ei ole mahdollista.

Hippoksen hallitus teki edellisessä kokouksessaan päätöksen kesäratojen palkintotukilainan myöntämisestä, mutta kesäratojen toiminnan varmistamiseksi tarvitaan Hippoksen laina myös palkintotukiin. Vastaava lainamenettely on aiemmin hyväksytetty valtuuskunnalla vuoden 2017 syyskokouksessa.

Hallitus päätti pyytää valtuuskunnalta ennakkopäätöksen sähköpostitse liittyen kesäratojen palkinto- ja toimintatukien lainan myöntämiseen Suomen Hippokselta. Päätöksellä mahdollistetaan kesäravien toteutuminen kauden 2020 aikana. Päätöksen taustalla on maa- ja metsätalousministeriöstä vahvistettu tieto, jonka mukaan Veikkauksen edunsaajien tuottojen kompensoinnin lopullinen päätös käsitellään valtion budjettiriihessä syksyllä.


Mikäli valtuuskunta hyväksyy ennakkopäätöksen palkinto- ja toimintatuen lainasta, päätös voidaan laittaa täytäntöön välittömästi.

 

Muut asiat

 

Hevosurheilulehti Oy:n toimitusjohtaja Keijo Kinnula kertoi hallitukselle lehden tilanteesta koronakevään jälkeen sekä koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksista lehdelle.

 

Lisäksi hallitus kävi keskustelua ravien näkyvyydestä kanava 26:lla ja totesi sen merkittäväksi lajisuosion ja näkyvyyden kannalta. Hallitus totesi myös, että merkitys korostuu tilanteessa, jossa ravikilpailujakin koskevat yleisörajoitukset ovat voimassa. Hallitus valtuutti toimiston jatkamaan markkinoinnin toimia alan näkyvyyden ja lajisuosuosion vahvistamiseksi.

 

Veikkaus Oy:n varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski kertoi hallitukselle ajankohtaiset kuulumiset ja antoi katsauksen Veikkauksen tilanteeseen, tuottoennusteeseen ja tulevaisuuden näkymiin.

 

Ajankohtaisissa asioissa vt. toimitusjohtaja kertoi kuulumisia maa- ja metsätalousministeriön tapaamisesta, Veikkauksen edunvälittäjien verkoston kokouksesta sekä valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen kehittämisjaoston kokouksesta.

 

Hippoksen hallitus haluaa välittää ison kiitoksen raviradoille sekä kaikille raviurheilijoille toiminnasta korona-aikana. Toukokuun poikkeusoloihin valmistelevat ravikilpailut sekä kesäkuussa alkanut päivittäinen kilpailutoiminta ovat sujuneet erinomaisesti ja ala on osoittanut esimerkillistä toimintaa rajoitusten noudattamisessa.

 


Lisätiedot:


Juha Rehula, puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 050 511 3017

Minna Mäenpää, vt. toimitusjohtaja
p. 040 511 2067