Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 5.11.2020

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui torstaina Teamsin välityksellä. Asialistalla olivat muun muassa valtuuskunnan syyskokous sekä vuoden 2021 kilpailukalenterin vahvistaminen.

Kuva: Hippos/Ville Vuorinen
Hallitus vahvisti Suomen Hippoksen valtuuskunnan syyskokouksen järjestelyt, kokouskutsun ja esityslistan. Kokous järjestetään Jyväskylän Laajavuoressa 25.11.2020. Koronapandemian ja siitä johtuvien erityisjärjestelyjen johdosta päätettiin, että kokoukseen voi osallistua kokouspaikalla tai etäyhteydellä (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 4 §, 677/2020). Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen valtuuskunnan syyskokouksen kokouskutsussa ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.
 

Hallitus hyväksyi kokouksessaan Hippoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 ja kävi keskustelun käynnissä olevasta strategiatyöstä. Hallitus vahvisti myös vuoden 2021 kilpailukalenterin, joka julkaistaan kokonaisuudessaan ensi viikolla.

Suomen Hippos tukee vuosittain Suomen Hevosenomistajain Keskusliitto ry:tä ja Suomen Ravivalmentajat ry:tä ravikilpailujen sakkorahastosta 12,5 prosentin osuudella vuoden kertymästä. Kevään kilpailutauostakin johtuen kuluvan vuoden tuki on jäämässä poikkeuksellisen pieneksi, mistä johtuen hallitus hyväksyi yhdistysten esityksen 5000 euron lisätuesta molemmille koskien vuotta 2021. Tuella halutaan turvata yhdistysten toiminta myös tulevana vuonna.

Hallitus käsitteli maakuntaratojen esittämää huolta maa- ja metsätalousministeriön myöntämien vuoden 2020 toimintatukien takaisinperinnästä ja totesi raviratojen kirjeen toimitetuksi ministeriöön ratojen pyytämällä jakelulla. Hallitus kävi asiasta keskustelun ja velvoitti puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa lähestymään ministeriötä ennen tapaamistaan ministeriön kanssa kysymyksillä siitä, millaiset toimintaedellytykset raviradoilla on korona-ajan edelleen jatkuessa.

Hallitus käsitteli pyynnöstä uudelleen yhden hevosen poikkeusrekisteröintianomusta ja päätti pitäytyä aiemmassa päätöksessään olla myöntämättä poikkeuslupaa FIU-statuksella rekisteröintiin. Poikkeusrekisteröintianomus on käsitelty aiemmin jalostusvaliokunnan esityksestä ja tuolloin todettiin, että rekisteröintiprosessi ei ole täyttänyt ravikilpailusääntöjen §16 vaatimuksia.

Hallitus teki tarvittavat päivitykset Hippoksen edustuksiin eri yhteisöissä. Edustajat nimetään perinteisesti vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa, ja nyt valintoihin tehtiin henkilömuutoksista seuranneet päivitykset.

Ajankohtaisissa asioissa käytiin keskustelu ruotsalaisravuri Propulsionin kilpailusuoritusten mitätöinnistä Ruotsissa ja toimitusjohtaja antoi selvityksen tilanteen etenemisestä hevosen Suomen kilpaluihin liittyen. Suomen Hippos odottaa asiaan liittyviä lisäselvityksiä Ruotsin raviurheilun keskusjärjestöltä, minkä jälkeen Propulsionin kilpailusuoritukset Suomessa käsitellään tilanteen vaatimalla tavalla.

Lisätiedot:


Juha Rehula, puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 050 511 3017

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040 077 2469